Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż sprzętu medycznego i usług IT Synektik wzrosła o 104% r/r do 28,5 mln zł w I kw. roku kalendarzowego 2020, podała spółka, prezentując wstępne szacunki.

Tauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakończono realizację głównej części procesu inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym Unipetrol RPA, s.r.o. w Litvinovie, podał PKN Orlen. Czeska spółka dokonała odbioru instalacji w części wytwarzającej polietylen naturalny (tzw. Natural Line).

Dynamicznie zmniejsza się liczba nowych zamówień dla Grange Fencing Limited - spółki zależnej Stelmetu - na rynku Wielkiej Brytanii, podał Stelmet.

LPP w ramach wsparcia szpitali przekazało już 100 tysięcy maseczek ochronnych. Pierwsza partia trafiła do 40 ośrodków ochrony zdrowia. Pomoc kierowana jest już nie tylko do placówek z Pomorza i Małopolski, dociera również do innych regionów w kraju. W sumie do potrzebujących trafią maseczki ochronne o wartości ponad 1 mln zł, podała spółka.

AC SA zanotowało 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Art Games Studio podpisało umowę ze spółką Pyramid Games na wyłączne wydanie i zaplanowanie w całości kampanii marketingowej strategiczno-taktycznej gry "SpyHack: Episode 1" w wersji na PC. Pyramid Games jest jej producentem, podało Art Games Studio. Gra ma zadebiutować w wersji na PC w II kw. 2020 r.

Atal nie zmienia celu sprzedażowego na 2020 rok do czasu zakończenia epidemii, kiedy to nastąpi jego weryfikacja, podała spółka.

Atal zawarł 762 umowy deweloperskie i przedwstępne w I kw. 2020 r., podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134), a następnie w Łodzi (105), Wrocławiu (82), Katowicach (67) i Gdańsku (33).

Kolejne samoloty ze sprzętem medycznym kupionym w Chinach na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądują na Lotnisku Chopina w Warszawie 3 i 4 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 500 m3 towarów.

Vantage Development sprzedał 205 lokali w I kwartale 2020 r. wobec 152 lokali rok wcześniej, podała spółka. W I kw. br. Vantage przekazał 115 lokali.

Lubelski Węgiel Bogdanka przekaże darowizny rzeczowe o wartości 0,5 mln zł instytucjom z terenu województwa lubelskiego zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego leczenia mieszkańców na rzecz walki z pandemią koronawirusa, podała spółka.

Intersport przejął trzy sklepy 4 Faces od OTCF, podała spółka.

Cognor planuje poniżej 31 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r. w ujęciu cash flow, podała spółka.

Umowa zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z Klaipedos Nafta (KN) weszła w życie, w związku z tym polska spółka jest od 1 kwietnia na najbliższe pięć lat wyłącznym użytkownikiem nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie na Litwie, podało PGNiG.

Termin wznowienia przez Erbud robót w Belgii został przesunięty na 19 kwietnia 2020 r. (z 5 kwietnia) z możliwością dalszego przełożenia o kolejne dwa tygodnie, podała spółka.

Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania swoich zamierzeń mimo wycofania się inwestora z objęcia akcji , poinformował ISBnews prezes Nestmedic Jacek Gnich.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych (PZG), przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji na temat koronawirusa, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Linia będzie działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić stały dostęp do wsparcia i pomocy.

Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 9,58 mln zł, a EBITDA sięgnęła 28,25 mln zł w 2019 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Getin Holding (GH) ocenia, że transakcja sprzedaży jego aktywów na Ukrainie może nie zostać sfinalizowana ze względu na istotną zmianę otoczenia rynkowego zawartej umowy, spowodowaną epidemią koronawirusa, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek. Dodał, że szacunki dotyczące wpływu pandemii na biznes będą możliwe najwcześniej na przestrzeni drugiego kwartału.

Polyslash - producent gier z grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku, podała spółka. Ponadto krakowskie studio kontynuuje prace nad kolejnymi produkcjami, w szczególności nad Mech Mechanic Simulator oraz Primitive Builder Simulator.

Władze Serinusa powołały Andy'ego O'Donovana na stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) z dniem 1 kwietnia br., podała spółka.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki.

P.A. Nova szacuje, że spadek wpływów czynszowych w okresie ograniczenia handlu detalicznego (od 14 marca do przyjętego w analizowanym scenariuszu końca czerwca br.) w obiektach grupy objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wyniesie ok. 80-85%, podała spółka.

Cena ropy od początku roku spadła z 65 USD/b do 25 USD/b i może stanieć nawet do 10 USD/b. Oznacza to, że cena benzyny na polskich stacjach może dojść w okolice 4 zł/l, poinformował w rozmowie z ISBnews.TV główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.

Vivid Games zanotował narastająco blisko 0,4 mln zł zysku netto przy 2,7 mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna.

Ronson Development zawarł przedwstępną umowę zakupu działki w Poznaniu, na której planowana jest budowa ok. 80 mieszkań, podała spółka. Wartość transakcji to 3 mln zł.

Braster podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Dennisa Hussey'a, Macieja Kropidłowskiego i Barbarę Sobalę do pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu na trzyletnią kadencję, podał bank.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotowało 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 34,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów w linii biznesowej wytwarzanie za II półrocze 2019 stwierdziła konieczność dokonania odpisów aktualizujących na aktywach wytwórczych konwencjonalnych i CHP (łącznie 180 mln zł), które częściowo skompensowane zostały przez odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywach OZE (łącznie 18 mln zł), podała spółka. Szacowany łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -131 mln zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła szereg działań prewencyjnych oraz wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania dla zapewnienia ciągłości operacyjnej, podała spółka.

Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r.

Oponeo.pl odnotowało 20,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 16,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Projprzem Makrum odnotował 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 12,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Quercus TFI odnotowało 19,58 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena odnotowała 9,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 21,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w roku 2020, o których informowano w ramach publikacji wyników za rok 2019, podała spółka.

Solar Company odnotowało 0,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plaza Centers odnotowała 21,17 mln euro skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 38,37 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema odnotowała 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Enei zdecydował o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów i jednoczesnym rozwiązaniu rezerw, podała spółka. Łączne ujęcie tych zdarzeń wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o 43,7 mln zł, a na EBITDA o 129 mln zł.

Ciech odnotował 117,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 112,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

CCC ma porozumienie z bankami w sprawie finansowania działalności z możliwością negocjowania docelowych zmian warunków do czasu wpływu środków pieniężnych z planowanej emisji akcji, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 498 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł ok. 2,1 mld zł, czyli 17% więcej niż rok wcześniej.

PKN Orlen otrzymał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Energa, podała spółka. To kolejny krok, po ogłoszeniu wezwania, przybliżający koncern do dalszej dywersyfikacji działalności i budowy koncernu multienergetycznego.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem