Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 26,03 mld zł w marcu 2020 r., tj. wzrosła o 59,5% r/r, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 59,8% r/r do poziomu 25,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2020 r. 1,166 mld zł, o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2020 r. wyniosła 41 624,62 pkt i była o 30,2% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w marcu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 368,4% r/r do poziomu 636,68 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 373,4% r/r i wyniosła 635,27 mln zł, podano również.

W marcu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1 774,4 tys. szt., czyli o 187,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 194% r/r do poziomu 1 147,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 189,3% r/r do 278,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 158,1% r/r do 292,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 227,2% r/r do 56,3 tys. szt.

W marcu 2020 r. zanotowano także wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 423,3% r/r do poziomu 370,4 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 1567,2% r/r do 145,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,6 mld zł na koniec marca 2020 r. wobec 87,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w marcu 2020 r. o 24,8% r/r do poziomu 264,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu 2020 r. 20,4 mld zł wobec 29,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 31,7% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2020 r. wyniósł 29,4 TWh, co oznacza wzrost o 53,3% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 1,3% r/r do poziomu 2,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 63,3% r/r do poziomu 26,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 20,3% r/r do 14,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 46,6% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,8% r/r do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynku spot wyniósł w marcu 2020 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 58,3% r/r. Marcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 30,2% r/r osiągając w marcu 2020 r. poziom 15,1 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w marcu 2020 r. o 25,9% r/r, do wolumenu 2,1 TWh.

Kapitalizacja 399 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec marca 2020 r. wyniosła 404,2 mld zł (88,8 mld euro).

Łączna kapitalizacja 447 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec marca 2020 r. 781,9 mld zł (171,8 mld euro).

Na rynku Catalyst w marcu 2020 r. zadebiutowały obligacje gminy miejskiej Świdnik (wartość oferty 22,2 mln zł) oraz gminy Niepołomice (wartość oferty 20 mln zł).

W marcu 2020 r. na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem