Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - CCC w scenariuszu bazowym zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r., przy jednoczesnej realizacji budżetu sprzedażowego w tym miesiącu na poziomie 30% (tj. 70% poniżej budżetu), podała spółka. Spółka podejmuje także szereg działań w celu dostosowania poziomu kosztów operacyjnych funkcjonowania grupy do okoliczności zamkniętych sklepów stacjonarnych.

Na bazie przyjmowanych założeń dotyczących terminu możliwego otwarcia sklepów stacjonarnych oraz zachowań konsumenckich po ich otwarciu, grupa zakłada stopniowe odbudowanie bazy przychodowej w segmencie detalicznym i hurtowym, podano w komunikacie.

"Scenariusz bazowy obejmuje otwarcie sklepów w maju 2020 r., przy jednoczesnej realizacji budżetu sprzedażowego w tym miesiącu na poziomie 30% (tj. 70% poniżej budżetu) i docelową realizacje budżetu sprzedażowego w grudniu 2020 r. na poziomie 90% (tj. 10% poniżej budżetu)" - czytamy dalej.

W perspektywie średnio-długoterminowej grupa spodziewa się potencjalnego wpływ COVID19 na rynek obuwia w postaci: spadku wartości rynku w 2020 r. i jego odbudowy w 2021 r., możliwego trwałego wzrostu penetracji online, możliwego przesunięcia preferencji konsumentów w stronę niższych półek cenowych, potencjalnego zachwiania globalnych łańcuchów dostaw i prawdopodobnego przyśpieszenia konsolidacji rynku.

"Model biznesowy grupy i strategia GO.22, w ocenie grupy, optymalnie adresują potencjalne zmiany na rynku. Grupa jednocześnie podtrzymuje cele strategiczne na 2020 r. przedstawione w Strategii GO.22" - podkreślono w materiale.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 spółką podjęła m.in. szereg działań w celu dostosowania poziomu kosztów operacyjnych funkcjonowania grupy do okoliczności zamkniętych sklepów stacjonarnych obejmujących poniższe obszary, przy czym, prezentowane wartości odnoszą się do celów, planów:

1. Koszty funkcjonowania sklepów:

- Czynsze - oczekiwane istotne ograniczenie/wygaszenie kosztów w okresie zamkniętych sklepów w wyniku prowadzonych negocjacji z wynajmującymi, jak i wdrażanych regulacji prawnych oraz równoczesne oczekiwanie uelastycznienie poziomu kosztów w przyszłości (po otwarciu sklepów sklepów),

- Wynagrodzenia - dostosowanie etatyzacji do poziomu sprzedaży, wykorzystanie publicznych programów pomocowych, wykorzystanie zaległych/bieżących urlopów z celem osiągnięcia łącznej redukcji kosztów w okresie zamkniętych sklepów na poziomie ok. 25-30 mln zł/m-c tj. 50-60% vs znormalizowany, budżetowany poziom. Jednocześnie możliwe uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 10-15% r/r wykraczających poza okres zamkniętych sklepów.

- Pozostałe koszty - istotne ograniczanie w okresie zamknięcia sklepów (m. in. transport, serwis dla sklepów, marketing sklepowy, itd.) o ok. 12-13 mln zł/m-c tj. ok. 50% vs znormalizowany, budżetowany poziom

2. Koszty operacyjne (pozostałe koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu)

- Wynagrodzenia - wykorzystanie publicznych programów pomocowych (szacowana redukcja kosztów o ok. 5 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz optymalizacja poziomu etatyzacji w średnim/długim terminie na poziomie oszczędności ok. 5-10 mln zł/rok,

- Pozostałe koszty - redukcja kosztów operacyjnych (w tym. operacje logistyczne, marketing nie sklepowy, wszystkie pozostałe koszty centrali) o ok. 10 mln zł/m-c tj. o ok. 10% vs. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz trwała redukcja wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym.

3. Koszty finansowe / spłata zobowiązań finansowych - czasowe odroczenie obowiązku płatności odsetek bieżących i wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów

4. Złożenie wniosków o odroczenie płatności zobowiązań publiczno-prawnych (CIT/PIT/ZUS) w kwocie ok. 60 mln zł) oraz zwrot VAT i CIT (ok 62 mln zł)

5. Minimalizacja nakładów inwestycyjnych - w II-IV kw. 2020 niższe ok. 60% vs GO.22 (ok. 80 mln zł) - uzależnione od terminu otwarcia sklepów, koncentracja na wydatkach na rozwój e-commerce (magazyn eobuwie) oraz limitowanie planowanej ekspansji, podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.