Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Stalprofil podjął decyzję o czasowym zawieszeniu pracy składu handlowego w Katowicach, ze względu na dwa potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19 wśród pracowników składu, podała spółka. Jednocześnie przekierowano zamówienia od odbiorców do realizacji przez drugi skład handlowy spółki, zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej.

"Praca składu została zawieszona do odwołania, a ponowne uruchomienie pracy składu nastąpi w uzgodnieniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, którą zarząd spółki niezwłocznie poinformował o zaistniałym zdarzeniu" - czytamy w komunikacie.

Według danych za rok 2019 spółka za pośrednictwem składu handlowego w Katowicach zrealizowała około 23% swoich łącznych przychodów ze sprzedaży. Zdecydowana część załadunków realizowana dotychczas przez skład w Katowicach zostanie przejęta przez skład w Dąbrowie Górniczej, dysponujący dużymi zdolnościami przeładunkowymi i podobną ofertą handlową, podkreślono.

Wcześniej Grupa Stalprofil nie odczuwała w sposób istotny negatywnych skutków epidemii, zastrzeżono.

"Na rynku dystrybucji stali, złożone zamówienia są realizowane przez dostawców bez zakłóceń. Sprzedaż krajowa i sprzedaż eksportowa utrzymuje się na średnim poziomie (pomimo przejściowych utrudnień, jakie miały miejsce w transporcie międzynarodowym). Także na rynku infrastruktury sieci przesyłowych gazu realizacja kontraktów przebiega terminowo. Nie ma zakłóceń w realizacji dostaw izolowanych rur stalowych oraz na budowach gazociągów, nie ma braków kadrowych. Pracownicy realizują swoje zadania zgodnie z harmonogramem. Nie ma także zakłóceń w zaopatrzeniu związanych z epidemią, które mogłyby mieć negatywny wpływ na marże i dotrzymanie terminów realizacji kontraktów. Obserwowany jest jedynie utrudniony kontakt z urzędami, które wystawiają decyzje administracyjne dotyczące budowy gazociągów, gdyż urzędy okresowo ograniczyły ilość pracowników i przeszły na kontakt zdalny z petentami" - czytamy dalej.

Zarządy spółek z grupy w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, wdrażają szereg rozwiązań organizacyjnych, które zwiększają bezpieczeństwo pracy pracowników, zapewniają ciągłość działania grupy, zapewniono.

"Oba rynki, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, funkcjonują dotychczas bez istotnych zakłóceń. Istnieje jednak ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii zdestabilizuje oba rynki. Epidemia może spowodować: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, absencję pracowników, osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen towarów i surowców do produkcji hutniczej, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej Stalprofil w roku 2020. Na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu epidemii na grupę" - podsumowano.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.