Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Zmiany w tymczasowych ramach prawnych, mające na celu przyspieszenie badań, testowania i wytwarzania produktów służących do walki z koronawirusem, ochronę miejsc pracy i dalsze wspieranie gospodarki w kontekście trwającej pandemii przyjęła Komisja Europejska, poinformowano.

Zmienione tymczasowe ramy uzupełniają inne środki, dostępne w ramach tymczasowych, przyjętych w marcu przez Kosmisję.

"Przyjęta poprawka do tymczasowych ram umożliwi państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw, które opracowują i wytwarzają produkty potrzebne do walki z koronawirusem, takie jak szczepionki, leki, wyroby medyczne, środki odkażające i sprzęt ochronny" ? powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

"Dodatkowo, rozszerzyliśmy tymczasowe ramy w taki sposób, aby państwa członkowskie miały większe możliwości wspierania płynności finansowej przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy w tych sektorach i regionach, które zostały najciężej dotknięte przez obecny kryzys" ? dodała.

W marcu Komisja przyjęła nowe tymczasowe ramy pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w regułach pomocy państwa, jeśli chodzi o wspieranie gospodarki, a równocześnie ograniczają negatywne skutki dla równych warunków działania na jednolitym rynku.

Ramy zostały uzupełnione o dodatkowe środki:

[I] wsparcie badań i rozwoju związanych z koronawirusem: aby zaradzić trwającemu kryzysowi zdrowia publicznego, państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych lub zwrotnych zaliczek na badania i rozwój związane z koronawirusem oraz inne powiązane badania nad chorobami wirusowymi. Mogą także dofinansowywać projekty oparte na współpracy transgranicznej;

[II] wspieranie budowy i powiększenie skali obiektów badawczych: państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji pokrycia straty w celu wsparcia inwestycji umożliwiających budowę infrastruktury do opracowania i testowania produktów służących do zwalczania pandemii, aż do pierwszego uruchomienia produkcji na skalę przemysłową. Dotyczy to m.in. produktów leczniczych (w tym szczepionek) i terapii, wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego (w tym respiratorów i odzieży ochronnej, a także narzędzi diagnostycznych), środków odkażających oraz narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych użytecznych w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa;

[III] wsparcie na wytwarzanie produktów mających znaczenie dla walki z pandemią: państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji pokrycia straty w celu wsparcia inwestycji umożliwiających szybkie rozpoczęcie produkcji wyrobów służących do walki z koronawirusem;

[IV] ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne: aby zmniejszyć trudności przedsiębiorstw z utrzymaniem płynności w związku z obecnym kryzysem i aby ochronić miejsca pracy, państwa członkowskie mogą przyznawać ukierunkowane odroczenia płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu;

[V] ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników: aby pomóc ograniczyć skutki kryzysu dla pracowników, państwa członkowskie mogą dofinansować koszty wynagrodzeń ponoszone przez przedsiębiorstwa w najciężej dotkniętych sektorach i regionach, gdzie w przeciwnym razie doszłoby do masowych zwolnień.

Zmienione tymczasowe ramy rozszerzają także dotychczasowe formy wsparcia, którego państwa członkowskie mogą udzielać przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji.

"Nie przekraczając wartości nominalnej 800 tys. euro na przedsiębiorstwo, państwa członkowskie mogą na przykład udzielać nieoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na zabezpieczenie spłaty pożyczek pokrywających 100% ryzyka lub zapewniać zastrzyki kapitału. Środki te mogą też być łączone z tzw. pomocą de minimis (co zwiększa dopuszczalną pomoc na jedno przedsiębiorstwo aż do 1 mln euro) oraz z innymi formami pomocy" ? zaznaczyła Komisja w komunikacie.

Środki te powinny być szczególnie przydatne do bardzo szybkiego zaspokojenia najpilniejszych potrzeb w zakresie płynności wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmienione tymczasowe ramy mają obowiązywać do końca grudnia 2020 r. Przed upływem tego terminu Komisja ma ocenić, czy konieczne jest wydłużenie ich obowiązywania.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.