Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka.

"Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" - czytamy w raporcie finansowym za 2019 r.

Jednocześnie intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend:

- z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,

- wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, podano także.

Spółka zastrzegła, że dywidenda jest wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie GPW, sprawozdania finansowego spółki.

"Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd giełdy uwzględnia między innymi następujące istotne czynniki:

- potrzeby kapitałowe i inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- niezbędne działania na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,

- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW" - czytamy także.

W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.