Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31.03.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 279,1 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 702,8 mln zł.

Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia zwołanego na 5 maja 2020 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank.

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej (KE) możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura "Statement of Objections", podał koncern. Pisemne zgłoszenie przez Komisję Europejską uwag ułatwi PKN Orlen dostosowanie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji i ich formalne złożenie w najbliższym czasie, podkreśliła spółka.

Klienci Orange Polska spędzają na rozmowach przez telefony komórkowe o 40% więcej czasu niż przed epidemią koronawirusa, podał operator. Rekordowa była pod tym względem godzina 11.00 w środę, 25 marca.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji ES-System z obrotu na rynku głównym GPW będzie 14 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Bloober Team wyda produkt związany z marką gry "Observer" pod nazwą "Observer System Redux" na konsole nowej generacji, podała spółka w komunikacie.

PGE Elektrownia Dolna Odra ma umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na przyłączenie do sieci przesyłowej dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych nr 9 i 10, podała PGE. Tym samym PGE GiEK osiągnęła kolejny kamień milowy przy realizacji inwestycji i wypełniła niezbędny warunek, jakim jest zapewnienie możliwości wyprowadzenia mocy z bloków do sieci przesyłowej KSE, a także zapewnienie dla nowych jednostek zasilania rezerwowego.

Polskie Górnictwo Gazowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało pierwsze dwa ładunki skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie, podała spółka.

IMS szacuje, że w marcu w związku z pandemią zanotował spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5-20% w większości spółek grupy kapitałowej, podało IMS. Spółka m.in. złożyła wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień - czerwiec.

Pharmena dokonała nowych zgłoszeń patentowych w Polsce i w USA, umożliwiających spółce uzyskanie ochrony patentowej na zastosowanie 1-MNA w leczeniu i suplementacji w nowozdefiniowanych wskazaniach, obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma), podała spółka.

Zarząd Stalprofilu wnosi do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 11 120 698,25 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Bumech odnotował wzrost wydobycia rudy boksytu o ponad 15% r/r do 81 076 w okresie styczeń-marzec 2020 r., podała spółka. Grupa opracowała wariantowy plan postępowania w warunkach pandemii, który został wdrożony do realizacji.

S&P Global Ratings potwierdził oceny ratingowe Banku Pekao i zmienił perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej, podały instytucje.

Data premiery gry "Make War" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na 16 kwietnia, podało No Gravity Games.

Firmy notowane na rynku Catalyst przez ostatnie 12 miesięcy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł, zaś w samym I kw. 2020 roku kwota ta sięgnęła 116,2 mln zł. Ostatnie defaulty nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom, uważa redaktor serwisu Obligacje.pl Michał Sadrak.

Ovid Works złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w I półroczu br., poinformował prezes Jacek Dębowski.

mBank przekazał 0,5 mln zł darowizny na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), który ma na celu umożliwienie wsparcia dla szpitali i placówek medycznych ratujących życie i zdrowie osób zakażonych koronawirusem, podał bank.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje dużej zmienności na rynku przynajmniej przez najbliższe dwa miesiące, potem oczekiwany jest trend boczny i spadek aktywności inwestorów, poinformował prezes GPW Marek Dietl.

Gra "Green Hell" w trybie kooperacji w dniu swojej premiery zajęła 2. miejsce na liście bestsellerów na platformie Steam, podał Creepy Jar. Jednocześnie tytuł pobił swój rekord użytkowników grających jednocześnie - we wtorek było to ponad 6 100 osób.

Tauron Polska Energia prowadzi rozbudowę istniejącej sieci DWDM (dense wavelength division multiplexing), która ma zakończyć się do końca II kwartału 2020 r., podała spółka. Wykonawcą jest spółka Excelter - partner firmy Nokia.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Arcus z obrotu na rynku głównym GPW będzie 14 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 11,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 37,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance i jego spółka zależna Home Broker zdecydowały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej sprawie, podała spółka. Zwolnienia grupowe w obu spółkach obejmą maksymalnie 440 osób, w tym do 380 w Open Finance i do 60 w Home Broker, wynika z odrębnych komunikatów.

Erbud ocenia, że prace na wstrzymanych budowach w Belgii będzie można nadrobić latem, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sfinansowała zakup 12 400 kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia o wartości 0,5 mln zł, podała spółka.

Bank Pekao we współpracy z firmami Pixel i APDU wdrożył nowoczesną technologię akceptacji kart, która umożliwia bezgotówkowy zakup biletów w Białymtsoku, a sama karta uprawnia do przejazdu miejskim autobusem, podał bank.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekazało ponad 2,1 mln zł Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w walce z epidemią koronawirusa, w ramach pomocy organizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, podała spółka.

Erbud nie wyklucza, że dywidenda za 2019 r. zostanie wypłacona, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak, w nawiązaniu do informacji o zawieszeniu polityki dywidendowej w związku z pandemią koronawirusa.

Sektor budowlany może stosunkowo dobrze przejść przez okres pandemii, jeśli zamawiający - przede wszystkim publiczni, nie wstrzymają zamówień, ocenił prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Polnord odnotował 116,72 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 51,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games zanotował narastająco 0,98 mln zł zysku netto przy 4,86 mln zł przychodów na koniec I kwartału 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne wyniki.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex wyniosły łącznie 5 621 tys. zł w I kw. br., podała spółka.

MOL odnotował produkcję ok. 110 mboepd w I kw. br. w segmencie Upstream, zgodnie z wcześniejszą prognozą. W Downstream odnotowano spadek popytu o 20-40% dla kluczowych produktów w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii, podała spółka. Spadki sprzedaży dotknęły także segmentu usług konsumenckich.

ZCh Police odnotowały 49,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 29,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 302,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 57,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gi International S.R.L., którego całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, złożył wniosek do właściwego organu antymonopolowego w Rumunii w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez inwestora kontroli nad Work Service, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w tym roku rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla tego rynku, podała spółka.

Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach, podała spółka.

Grupa Azoty odnotowała 372,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta przejęcia aktywów Libetu przez inwestora, złożona w marcu br. została wycofana, podał Libet. Spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w I kw. 2020 r., szacując wysokość przychodów na poziomie 38,8 mln zł wobec 19,1 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem