Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zakłada możliwość skorzystania przez małych przedsiębiorców z dopłat do nieopłaconych składek ZUS z pożyczek Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie oraz możliwość renegocjacji umów pożyczkowych.

Za ustawą głosowało 233 posłów, 183 było przeciw, reszta posłów nie głosowała bądź wstrzymała się od głosu. Teraz ustawa trafiła do Senatu.

W trakcie drugiego czytania zgłoszono 77 poprawek, Sejm przyjął kilka z nich. Przyjęto poprawkę PiS, dopuszczającą możliwość ustanowienia przez premiera w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatkowego dnia wolnego. Możliwe będzie korzystanie bez limitów ze stron internetowych należących do jednostek sektora finansów publicznych.

Posłowie zgodzili się na poprawki Koalicji Obywatelskiej (KO) przedłużenie obowiązywania legitymacji studenckich i doktoranckich w trakcie stanu epidemii oraz do 60 dni po jego zakończeniu, opowiedzieli się także za maksymalnie 6-miesięczną karencją w spłacie kredytów studenckich.

Posłowie zdecydowali (na wniosek PiS) o wyłączeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii niektórych przepisów kodeksu wyborczego. Dotyczy to: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) wzoru karty do głosowania i zarządzania druku kart.

Przyjęta ustawa zakłada wprowadzenie "wakacji składkowych" dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:

- Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

- Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes ? wsparcie w starcie" ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.

- Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

- Nielimitowany dostęp do "publicznych" stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

- Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

Ochrona zdrowia:

- Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej, a osób starszych i niepełnosprawnych w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

- Uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy dla ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).

- Elektroniczne przekazywanie dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Sektor rolno-spożywczy:

- W przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 rolnicy i pracujący z nimi domownicy będą mieć prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

- Usprawnienia w realizacji PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

- W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Poczta:

- Możliwość doręczenia przesyłek rejestrowanych do "skrzynki pocztowej" bez konieczności składania wniosku na poczcie.

- Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.

Kierowcy:

- Automatyczne przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy oraz uprawnień do kierowania pojazdami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jeżeli upłynął ich termin ważności).

- Przedłużenie terminu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w przypadku gdy upłynął termin ważności)

Pozostałe rozwiązania:

- Uruchomienie w 2020 r. - zamiast 1 stycznia 2021 r. - Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz ma zostać zasilony dotacją z budżetu państwa.

- Możliwość ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej przez Radę Ministrów w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 powodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

Wydatki na proponowane rozwiązania to ? jak wynika z Oceny Skutków Regulacji ? 11,5 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem