Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) -Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rada Ministrów ma zmienić uchwałę w sprawie inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa" w II kwartale.

Celem regulacji jest podjęcie szybkiej decyzji dotyczącej przejścia na usługi chmurowe przez te podmioty, których zamiar skorzystania z usług przetwarzania w chmurach wynika z przeciwdziałania COVID-19.

Planowane jest też tymczasowe wyłączenie stosowania załącznika, wymieniającego kategorie systemów teleinformatycznych, które mogą korzystać z usług przetwarzania w rządowej chmurze obliczeniowej.

"Oznacza to zwolnienie z wymogu spełnienia kryteriów klasyfikacji systemów teleinformatycznych (wymagania dotyczące jurysdykcji krajowej) w okresie 180 dni od wejścia w życie regulacji, jeżeli zamiar skorzystania z usług przetwarzania w publicznych chmurach obliczeniowych wynika z przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przepis ten - jak podano w uzasadnieniu potrzeby regulacji - odnosi się do przeciwdziałania COVID-19 i może być stosowany w przypadku spełnienia przesłanki wysokiego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub ochrony zdrowia publicznego.

Przeciwdziałaniem może zatem być zamknięcie szkół, uniwersytetów, miejsc rozrywek, a także zakładów pracy, w tym polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej.

"W działania takie bez wątpliwości wpisuje się przesunięcie możliwie jak największej ilości usług i czynności organów administracji rządowej i samorządowej na chmurę publiczną za pośrednictwem Sytemu Zapewnienia Usług Chmurowych" - podano w uzasadnieniu.

"Celem takiego przedsięwzięcia jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zmniejszenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, związanych z koniecznością załatwienia spraw administracyjnych, informowanie obywateli, a także zapewnienie możliwości nauki zdalnej dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym" - podano.

Zmiany w uchwale planowane są ze względu na chęć "zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych w czasie stanu epidemii, podyktowana koniecznością działania natychmiastowego i doraźnego, a nie obłożonego długotrwałą procedurą PZP, do stosowania której jednostki administracji publicznej zobowiązane są z mocy prawa w normalnych warunkach".

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem