Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które nie rokowały. Będzie to ok. 40 sklepów, co stanowi 18% całej obecnie istniejącej sieci.

Podstawowym obszarem, na jaki wpływ ma rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz podjęte w związku z tym działania sanitarne w postaci wprowadzonych ograniczeń społecznych mających przełożenie na zachowania klienckie i konsumpcję, jest realizowany poziom sprzedaży, podkreślono.

W odpowiedzi na dramatyczny spadek sprzedaży w sklepach oraz w celu utrzymania płynności spółki podjęte zostały następujące działania:

? Uzgodniono z bankami finansującymi:

- utrzymanie finansowania poprzez zawieszenie lub zrzeczenie się praw wynikających z występujących przypadków naruszenia będących skutkiem m.in. wystąpienia epidemii koronawirusa;

- uelastycznienie linii celem krótkoterminowej poprawy płynności spółki poprzez:

  • zawieszenie płatności odsetek kredytowych do dnia 30 czerwca 2020 - miesięcznie oznacza to 0,2 mln zł.
  • możliwość zlecenia płatności akredytywy w ciężar kredytowy z terminem spłaty do 30 czerwca 2020 - łączna wartość tej opcji to 4,3 mln zł.

? Wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które w perspektywie kolejnych miesięcy oraz zakładanego w tym okresie spadku obrotów, jakie przewidywane są w następstwie epidemii koronawirusa, nie rokowały. Spółka ocenia obecnie, iż będzie to około 40 sklepów, co stanowi 18% całej obecnie istniejącej sieci.

? Zawarto z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie ustalenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju oraz obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20% na okres trzech miesięcy, począwszy od 6 kwietnia 2020 roku. Spółka na 31 marca 2020 roku zatrudniała 779 osób. Budżet wynagrodzeń tym samym w kolejnych trzech miesiącach będzie niższy o ten procent - 20% - niższy.

? Złożono wniosek o przyznanie środków pomocowych dla przedsiębiorców, przewidzianych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, polegający na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników w wysokości 40% z jednoczesnym obniżeniem czasu pracy o 1/5.

Spółka jest przekonana, iż wypełnia kryteria ubiegania się o ten rodzaj pomocy, jednak przepisy definiujące kryteria pomocowe w ujęciu spółek w restrukturyzacji nie są jednoznaczne. Na dzień sporządzania raportu spółka nie otrzymała informacji dotyczącej tego, jak wniosek został rozpatrzony, zaznaczono.

? Zawarto z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia za marzec niż wynikających z zawartych z pracownikami zatrudnionymi w TXM umów o pracę.

? W trybie indywidualnych negocjacji z parterami ajencyjnymi prowadzącymi część sklepów spółki (88 lokalizacji) ustalono zmianę wartości wynagrodzenia za marzec, kierując się tutaj trzema kryteriami (i) faktycznym czasem pracy sklepu (ii) możliwą do uzyskania pomocą państwa przez ajenta jako małego przedsiębiorcy (iii) utrzymaniem danej lokalizacji rozumianej jako utrzymanie zatrudnienia.

? Rozpoczęto proces negocjacji ze wszystkimi wynajmującymi powierzchnie handlowe spółce.

Procesy negocjacji zostały podzielone na dwa etapy (i) obejmujący marzec i kwiecień br. (ii) okres dochodzenia do poziomów sprzedaży z roku 2019, jaki szacowany jest przez spółkę na około 10-12 miesięcy.

? W marcu 2020 złożono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego wnioski o zmianę terminu płatności danin publiczno-prawnych.

Na dzień sporządzania raportu spółka nie otrzymała informacji dotyczącej tego, jak wnioski zostały rozpatrzone.

"Dziś TXM jako spółka w restrukturyzacji jest potencjalnie wykluczana z części przygotowanej przez rząd pomocy dla spółek dotkniętych wpływem panującej epidemii, a TXM przy spadku sprzedaży o 89% (ostatni do pierwszego tygodnia marca) takim podmiotem jest na pewno" - podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem