Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Fitch Ratings utrzymał oceny ratingowe Pekao Banku Hipotecznego na dotychczasowym poziomie i zmienił perspektywę długoterminowej oceny IDR i krajowej długoterminowej oceny ze stabilnej na negatywną z związku z pandemią COVID-19, podało Pekao.

Bowim odnotował 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fabryki Mebli Forte miały 276 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 14% r/r) i 27 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 12% r/r) w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Handlowego na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 84,33 mln zł, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Millennium na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 58,2 mln zł, podał bank.

Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki danych.

Wartość sprzedanych produktów finansowych i nieruchomościowych przez Open Finance oraz Home Broker spadnie w II kw. br. o ok. 30% wobec poziomu z IV kw. 2019 r., podał Open Finance.

PKN Orlen podniósł cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Energi do 8,35 zł za walor z dotychczas oferowanych 7 zł za akcję, podał koncern.

Action umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis.pl, poinformował wiceprezes Sławomir Harazin.

No Gravity Games ma umowy wydawnicze z Inlogic Software s.r.o. na wydanie gier: "Kids: Animal Colouring" i "Pool Pro 2" na platformę Nintendo Switch, podała spółka. Przewidywane daty premier obu gier na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w wysokości 100-130 mln zł, podał bank.

BNP Paribas Bank Polska wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych i pomoc de minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BNP Paribas na gwarancje oferowane przez BGK wynosi 10 mld zł.

Pomimo podjętych przez LPP działań, wzrostu sprzedaży internetowej oraz pomocy rządowej, spółka spodziewa się odnotować straty za marzec, kwiecień i prawdopodobnie maj, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Powierzchnia sprzedaży w LPP zwiększy się o 10% r/r/ do 1 362 tys. m2 na koniec stycznia 2021 r., podała spółka. Zredukowano wydatki inwestycyjne na rok 2020/21 w wysokości 620 mln zł - do ok. 500 mln zł, podano także.

LPP nie planuje emisji akcji, ani obligacji i przewiduje, że w przypadku obligacji wyemitowanych w ub.r. odsetki będą wypłacone zgodnie z harmonogramem, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. LPP podkreśla, że na bieżąco obsługuje swoje zadłużenie.

PKN Orlen przekazał Instytutowi "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" darowiznę w wysokości 150 tys. zł, podała spółka. Kwota w całości pokryje zapotrzebowanie na paliwo dla karetek przez 3 miesiące.

LPP oczekuje powolnego powrotu do otwarć centrów handlowych i spodziewa się, że wszystkie jej sklepy we wszystkich krajach mogą być otwarte dopiero w czwartym tygodniu czerwca 2020 r., podała spółka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej PKO Banku Polskiego na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 295,83 mln zł, podał bank.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) wprowadził do oferty Portfelową Linię Gwarancyjną z Funduszu Gwarancji Płynnościowych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Limit przydzielony BOŚ Bankowi na wspomniane działania wynosi 2,5 mld zł.

LPP uznała, że ze względu na wybuch epidemii cele finansowe na rok obrotowy 2020/21 nie są aktualne, a nowe zostaną podane wraz z opublikowaniem w raportu rocznego, co jest planowane na 21 maja br., podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z bankami inwestycyjnymi rozpoczęła cykl spotkań dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie z inwestorami z najważniejszych centrów finansowych Azji i Bliskiego Wschodu, podała spółka.

LPP rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów, gdyż w 21 krajach na 25 wszystkich, gdzie jest obecna poprzez placówki, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich jej marek, podała spółka. Bez ograniczeń działają natomiast sklepy online w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży, podano także.

T-Bull miał łącznie 10 mln pobrań swoich gier w marcu, podała spółka. Łączna liczba pobrań całego portfolio przekroczyła 475 mln. Spółka zanotowała wzrost liczby pobrań o ponad 40% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

P4 - spółka całkowicie zależna od Play Communications - sfinalizowała ustanowienie trzyletniej dodatkowej linii kredytowej w wysokości do 1,2 mld zł na okres trzech lat, podała spółka.

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG.

Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie przejściowej obniżki kosztów wynagrodzeń w grupie o 20% przez 6 miesięcy, podała spółka. Łączne oszczędności z tego tytułu szacowane są na ok. 25 mln zł.

Unimot zredukował koszty operacyjne, w wyniku czego zaoszczędzi 3-3,2 mln zł w skali roku, a także jest przygotowany na program redukcji wynagrodzeń w grupie, jeśli sytuacja związana z koronawirusem ulegnie pogorszeniu, poinformował prezes Adam Sikorski.

Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne środki finansowe na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rada nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie darowizny w wysokości 200 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, podała spółka.

Unimot zamroził niektóre projekty dotyczące rozwoju sieci stacji paliw Avia w Polsce i na Ukrainie, co nie znaczy, że z nich rezygnuje, poinformował prezes Adam Sikorski.

Grupa CDRL - właściciel marki Coccodrillo oraz Buslik - zanotowała 72,65 mln zł przychodów w obu markach w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 15% r/r, podała spółka. W polskim sklepie internetowym spółka odnotowała w marcu 3,03 mln zł, co jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego o 32%, podano także.

Unimot uczestniczy w rozmowach dotyczących części aktywów związanych z procesem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, przy czym w grę wchodzą nie tylko stacje paliw, ale również aktywa z wiązane z hurtem paliw, asfaltami i innymi obszarami, poinformował prezes Adam Sikorski.

Grupa R22 uruchomiła nową markę hostingową cyber_Folks, która docelowo zintegruje wszystkie marki hostingowe Grupy, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka.

Grupa Energa zbada nowe możliwości ładowania pojazdów elektrycznych, wykorzystując do tego własną infrastrukturę oświetleniową, podała spółka. Spółka zależna Energa Oświetlenie w ramach pilotażu zainstaluje trzy ładowarki pojazdów elektrycznych na należących do siebie słupach.

Unimot na dzisiaj nie widzi przesłanek do zmiany rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, ale będzie na bieżąco analizował rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, poinformował prezes Adam Sikorski.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Alior Bank ogłaszają nabór innowacyjnych projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program, skierowany do startupów, ma wspierać realizację najlepszych pomysłów. Projekty można zgłaszać do 26 kwietnia, podał PZU.

Klienci LiveChat Software mogą już korzystać z integracji z Apple Business Chat - nowym kanałem komunikacji, dzięki któremu użytkownicy mogą kontaktować się bezpośrednio z firmami, wykorzystując aplikację "Messages" dostępną w produktach Apple, podała spółka.

Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59% r/r, podał Redan. W okresie 3 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 33 mln zł i była ok. 38% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

PKN Orlen podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej 8 groszy rabato na litrze paliwa w całej sieci stacji Orlen w Polsce, w związku z ich zaangażowaniem w walkę z epidemią koronawirusa, podała spółka. Program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja 2020 r.

Skonsolidowana wartość sprzedaży za I kwartał 2020 r. szacowana jest na 11,4 mln zł, podała spółka. CI Games sprzedało 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" (od dnia premiery do końca marca br.), a szacowane przychody z jej sprzedaży wyniosły ok. 39 mln zł.

Epidemia choroby COVID-19 może skutkować zwiększeniem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji zwiększeniem przychodów The Dust, podała spółka.

Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 8,4 mln zł w I kw. 2020 roku wobec niedokonywania zakupów rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 1,5 mln zł, podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 77,8 mln zł w I kw. br., tj. o 33% więcej w skali roku.

Fitch Ratings potwierdził rating IDR Santander Bank Polska na poziomie BBB+ i zmienił perspektywę na negatywną ze stabilnej w związku ze zmianą ogólnej sytuacji ekonomicznej wskutek wpływu pandemii koronawirusa, podał bank.

Priorytetem dla TXM w restrukturyzacji jest utrzymanie płynności finansowej oraz zdolności do szybkiego przywrócenia pełnej działalności operacyjnej sieci sprzedaży, również w ujęciu jej optymalnego zatowarowania, podała spółka. W związku z tym wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które nie rokowały. Będzie to ok. 40 sklepów, co stanowi 18% całej obecnie istniejącej sieci.

Astarta Holding odnotowała 1,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 18,26 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W związku z pandemią COVID-19 zarząd spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs zdecydował się przełożyć termin zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, planowanego pierwotnie na 20 maja 2020 r. Nowy termin zostanie ustalony i podany odpowiednio wcześniej do wiadomości akcjonariuszy i opinii publicznej, poinformowała spółka.

Bioton odnotował 126,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, mogą skutkować zwiększeniem popytu na gry elektroniczne, a w konsekwencji także zwiększeniem przychodów T-Bull, podała spółka.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating mBanku (Long-Term Issuer Default Rating) na poziomie BBB- i rating indywidualny viability rating na poziomie bbb-, podał bank. Jednocześnie agencja usunęła ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Perspektywa dla ratingu długoterminowego banku jest stabilna.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 32 mln zł w I kwartale 2020 r., co oznacza spadek o 50% r/r, podała spółka.

Fitch Ratings obniżył rating długookresowy IDR Getin Noble Banku do CCC+ z B-, a krótkookresowy IDR do C z B, podał bank.

Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), w tym rating długoterminowy IDR na poziomie BB-, podał bank. Jednocześnie perspektywa ratingu zmieniona została na negatywną ze stabilnej.

Pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe grupy Banku Millennium, podano również. Oczekiwany zysk netto banku za I kw. 2020 r., będzie poniżej poziomu zysku netto za I kw. roku 2019, podał bank.

Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem przez spółkę zależną - Mostostal Zabrze Elektro - przedsiębiorstwa pod firmą Elektrobudowa S.A. w upadłości lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, w tym m.in. w postaci całości lub części działalności Elektrobudowy w zakresie realizacji kontraktów, podała spółka. Mostostal podjął decyzję o skierowaniu do syndyka masy upadłości Elektrobudowy stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Plantwear odnotował szacunkowo 2,08 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. wobec 1,996 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5%, podła spółka.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) udzielił ML System homologacji dla szyb laminowanych z wykorzystaniem cienkiego szkła hartowanego chemicznie z możliwością zastosowania zaciemnienia nieprzejrzystego, graweru laserowego lub nanowarstw, podała spółka

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił wysokość składki rocznej Banku Pekao na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 r. na 208,03 mln zł, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ustalił dla Santander Bank Polska 227 mln zł rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok, podał bank.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem