Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 reguluje rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki, które dzisiaj weszło w życie.

Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej reguluje zasady udzielania pomocy przedsiębiorstwom w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji do 31 stycznia 2020 roku. I precyzuje, że pomoc ta nie obejmuje pośredników finansowym.

Zgodnie z nim, wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki ma być równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w sprawie metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej:

1 w pierwszym roku trwania pożyczki:

- 25 punktów bazowych - dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

-50 punktów bazowych - dla dużego przedsiębiorcy

2. w drugim i trzecim roku trwania pożyczki:

- 50 punktów bazowych - dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

-100 punktów bazowych - dla dużego przedsiębiorcy

3. w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki:

- 100 punktów bazowych - dla mikroprzedsiębiorcy, małegoprzedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy

- 200 punktów bazowych - dla dużego przedsiębiorcy.

Kwota główna pożyczki nie powinna przekraczać dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.

W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r,

Pożyczka może zostać udzielona maksymalnie na 6 lat. Maksymalny okres poręczenia lub gwarancji jest taki sam. Nie może przekroczyć 90% kwoty głównej pożyczki lub kredytu, jeżeli straty są ponoszone proporcjonalnie i na tych samych warunkach przez instytucję udzielającą pożyczki lub kredytu i państwo oraz 35% kwoty głównej, jeżeli straty są najpierw przypisane państwu, a dopiero potem instytucjom kredytowym.

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową przez 18 miesięcy od dnia udzielenia w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy oraz przez 12 miesięcy w przypadku dużego przedsiębiorcy.

Analogiczne przepisy dotyczą poręczeń i gwarancji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.