Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie

Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), podała TGE.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję potwierdzającą uprawnienie TGE do prowadzenia Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).

Regulamin obrotu OTF wejdzie w życie 1 maja 2020 r., a pierwsza sesja na OTF zostanie przeprowadzona 4 maja 2020 r., poinformowano.

Wraz z przekształceniem RTT w OTF i jego uruchomieniem, bez zmiany będzie prowadzony obrót na rynkach spot energii elektrycznej i gazu w ramach giełdy towarowej oraz obrót na regulowanym Rynku Instrumentów Finansowych, zastrzeżono.

"W związku z wejściem w życie Dyrektywy MiFID2 Towarowa Giełda Energii, podobnie jak inne podmioty, musiała dostosować swoją działalność do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, została podjęta decyzja o przekształceniu Rynku Terminowego Towarowego energii elektrycznej i gazu w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2. OTF (Organised Trading Facility) to Zorganizowana Platforma Obrotu, przez którą rozumie się wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu,

kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne) oraz produkty energetyczne, które muszą być wykonywane przez fizyczną dostawę, wyjaśniono.

"Od 1 maja br. przedmiotem obrotu na OTF będą produkty na następujących rynkach:

- Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE),

- Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG),

- Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM)" - czytamy dalej.

Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.