Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Quercus TFI odnotowało 2,73 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 13,19 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym pojawił się nowy czynnik ryzyka - pandemia wywołana koronawirusem SARS-Cov-2. Rosnąca liczba osób zarażonych nowym wirusem spowodowała działania ze strony inwestorów i poszczególnych państw, których efektem była wyprzedaż akcji i

niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali. Wpłynęło to na spadek wartości tych instrumentów i w konsekwencji spadek wartości jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych. Klienci w większej niż dotychczas skali wycofywali się z inwestycji w

fundusze inwestycyjne. W efekcie doszło do spadku aktywów pod zarządzaniem Towarzystwa. W ocenie zarządu, oczekujemy spadku przychodów i zysków w 2020 r." - czytamy w raporcie.

Wartość aktywów pod zarządzaniem w I kwartale 2020 r. spadła do poziomu 2 151,6 mln zł (na koniec 2019 r. 2 637,8 mln zł) i była niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (na koniec marca 2019 r. spółka zarządzała środkami o wartości 2 471,4 mln zł). Spadek aktywów nie

wpłynął (jeszcze) na spadek przychodów ze sprzedaży (13,1 mln zł w porównaniu do 13,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 13 mln zł. Rok wcześniej była to taka sama kwota 13 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami nie została ujęta w przychodach, podano także.

"Zysk netto wyniósł 2,7 mln zł w porównaniu do 2,3 mln zł rok wcześniej, z tym że zawiera on 0,6 mln zł zysku o charakterze jednorazowym. spółka zmniejszyła bowiem o kwotę 642 tys. zł wysokość rezerwy na zobowiązanie z tytułu zdarzenia jednorazowego, dotyczącego pokrycia

straty w związku z ekspozycją na obligacje GetBack S.A., w stosunku do wysokości rezerwy z tego tytułu na koniec 2019 r." - czytamy także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem