Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca i 8 kwietnia br. obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r., podał bank.

"W ocenie banku, ujemny wpływ na jego wynik finansowy będą miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych. W chwili obecnej, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń bank szacuje, że przedmiotowy wpływ na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 r. Podkreślenia wymaga fakt, że faktyczny wpływ będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in. w zakresie podejmowanych przez bank działań w obszarze kontynuacji realizowanego dotychczas obniżania kosztu finansowania mającego istotny wpływ na poprawę wyników finansowych banku. Zarówno szacunki, jak i założenia mogą ulegać modyfikacjom" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie bank informuje, że uwzględnienie szacowanych, bazujących na obecnej wiedzy skutków pandemii koronawirusa COVID-19 obejmujących m.in. osłabienie złotego, a także oczekiwania w zakresie pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych banku z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakości aktywów oraz wpłynie na wzrost kosztu ryzyka kredytowego.

Dodatkowo - zdaniem banku - pogorszenie perspektyw globalnej i krajowej koniunktury może wpłynąć na niższą aktywność klientów i obniżenie sprzedaży produktów bankowych, a w konsekwencji na wyniki biznesowe i finansowe banku, podano także.

"Bank wskazuje, że powyższa ocena wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy banku została sporządzona w oparciu o najlepszą wiedzę banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i poczynione na tej podstawie założenia. Precyzyjne oszacowanie takiego wpływu nie jest obecnie możliwe, a jego skala jest uzależniona w dużej mierze od czynników zewnętrznych, które pozostają poza kontrolą banku. Bank podkreśla, że na bieżąco analizuje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów obecnych klientów banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje działania do panujących warunków gospodarczych, a także wymagań związanych z realizowanym Planem Naprawy oraz będzie podejmował aktywne działania ograniczające negatywny wpływ ww. czynników na sytuację finansową banku" - zakończono.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.