Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego z marca i kwietnia, zmiany w sprawozdaniu finansowym związane z ubiegłorocznymi wynikami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wpływ epidemii koronawirusa będą miały łączny wpływ na zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w wysokości nie mniej niż 320 mln zł, a grupa odnotuje "istotny" spadek zysku netto w ujęciu rocznym, podał bank.

"Bank ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1 pkt proc. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto grupy wyniesie w 2020 roku od 550 do 600 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych" - czytamy w komunikacie.

Bank poinformował także, że w ślad za ubiegłorocznymi wyrokami TSUE, które wywołały zmiany w zachowaniu klientów oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów, rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r.:

1. wzrost odpisów na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych w kwocie 85 mln zł,

2. wzrost rezerw na zwrot części prowizji za udzielenie kredytu w związku z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych w kwocie 70 mln zł.

"Ponadto pomimo wciąż niepełnej wiedzy banku na temat wpływu epidemii na sytuację makroekonomiczną oraz jej wpływu na inne podmioty sektora bankowego, bank uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. konserwatywny odpis z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł. Bank weźmie pod uwagę negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają w wersji bazowej recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia a także znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego. Kierować się jednocześnie będzie niższym kosztem ryzyka grupy w stosunku do grupy rówieśniczej w roku 2019 oraz relatywnie niższą ekspozycją grupy na sektory gospodarki najbardziej zagrożone z powodu pandemii" - czytamy dalej.

"Łączny wpływ wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie nie mniej niż 320 mln zł, a grupa odnotuje istotny spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2019 roku. Powyższe szacunki i założenia mogą podlegać zmianom" - podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.