Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Famur odnotował 252 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 222 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 245 mln zł w 2019 r. wobec 208 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 269 mln zł wobec 300 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r. wobec 2 217 mln zł rok wcześniej.

"Raportowane przychody ze sprzedaży spadły rok do roku o 2,3% do 2 165 mln zł, jednak na bazie porównywalnej, czyli po skorygowaniu o przychody sprzedanego w maju 2019 roku Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, wzrosłyby one o ok. 5,3%. Wzrost ten jest kombinacją efektywnego wykorzystania koniunktury w sektorze wydobywczym oraz spadku przychodów w segmencie Surface" - czytamy w raporcie.

W 2019 roku następował dalszy rozwój usług "aftermarket", dzięki czemu wygenerowały one ponad 100 mln zł więcej przychodów niż w 2018 r. i osiągnęły poziom około 20% przychodów grupy, podano także.

W 2019 roku największy wpływ na wyniki osiągane przez Famur miał segment Underground, który odpowiadał za prawie 75% przychodów grupy.

"Dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu sprzyjającej koniunktury i zwiększonym nakładom inwestycyjnym po stronie krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw wydobywczych pozyskaliśmy między innymi znaczące umowy na dostawy i dzierżawy naszych urządzeń dla górnictwa podziemnego na łączną kwotę niemal 930 mln zł. W wyniku tego zwiększyliśmy przychody segmentu Underground o 214 mln zł, czyli o 15% względem poprzedniego roku, uzyskując sumarycznie poziom 1 621 mln zł. Intensyfikacja działań sprzedażowych, ciągłe doskonalenie modelu operacyjnego wraz z promowaniem kultury lean oraz koncentracja na efektywności kosztowej, przełożyły się na poprawę rentowności na sprzedaży w segmencie Underground do 25% względem 20% w 2018 roku" - napisał prezes Mirosław Bendzera w liście załączonym do raportu.

W przypadku segmentu Surface przychody spadły o 115 mln zł r/r do 256 mln zł. Wynikało to przede wszystkim ze wstrzymania lub przesunięcia terminów realizacji projektów przez naszych kontrahentów spowodowanego miedzy innymi słabszą kondycją podmiotów branżowych oraz opóźnieniami i zaniechaniami inwestycji w sektorze wydobycia węgla brunatnego.

"Segment Elektryki w minionym roku zanotował stabilne przychody wynikające zarówno z realizacji zleceń na rzecz jednostek z Grupy Famur (w tym głównie dla Underground), jak i klientów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych" - wskazał także prezes.

W związku ze zmianą zakresu działalności oraz struktury Grupy Primetech, w szczególności dekonsolidacją Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w następstwie sprzedaży tej spółki (maj 2019) poza Grupę Famur oraz wygaszeniem działalności w obszarze obrotu węglem, segment Usług Górniczych zanotował spadek przychodów.

Sprzedaż krajowa stanowiła 62,8% sprzedaży ogółem a eksportowa 37,2% w 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 161 mln zł wobec 153 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.