Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Trakcja odnotowała 285,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 111,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Ubiegły rok dla naszej firmy to jeden z najtrudniejszych okresów w 70-letniej historii działalności. Był to okres pełen wyzwań i zagrożeń, który jednak udało się nam wspólnie zakończyć z pozytywnym akcentem. Zapoczątkowana restrukturyzacja finansowa i zdobycie nowego, stabilnego akcjonariusza, to największe osiągnięcie mijającego roku. To również początek szeregu procesów naprawczych zainicjowanych przeze mnie, których celem jest powrót na ścieżkę stabilizacji i rozwoju w kolejnych latach. W roku 2019, skumulowały się negatywne efekty i błędy przeszłości. Od kilku lat, rynek inwestycji infrastrukturalnych zmagał się z licznymi problemami o silnym negatywnym wpływie na kondycję finansową spółek sektora infrastrukturalnego. Należy wśród nich wymienić niestabilną podaż kontraktów, ponadprzeciętny wzrost cen materiałów i podwykonawców, niedobory na rynku pracy, a nade wszystko brak implementacji systemu rewaloryzacji kontraktów" - napisał prezes Marcin Lewandowski w liście załączonym do raportu rocznego.

"Jestem przekonany, że zamknięcie całego procesu restrukturyzacji finansowej wraz z wdrożonym programem naprawczym przyniosą w najbliższym okresie wzrost wartości firmy oraz systematyczną poprawę rentowności" - dodał.

Strata operacyjna wyniosła 288,39 mln zł wobec 117,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r. wobec 1 560,65 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody w wysokości 1 440 774 tys. zł, które zmniejszyły się o 8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2019 roku zmniejszył się o 8% i osiągnął wartość 1 509 015 tys. zł. Wynik brutto ze sprzedaży grupy w 2019 roku osiągnął wartość -68 241 tys. zł wobec -84 242 tys. zł w okresie porównywalnym. Marża zysku brutto na sprzedaży w omawianym okresie wyniosła -4,7% co stanowi wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego tj. do wartości -5,4%. Na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w 2019 roku, najistotniejszy wpływ miały czynniki związane z sytuacją w jednostce dominującej grupy. Wśród najważniejszych czynników należy wymienić rozliczanie niskomarżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz znaczącą podwyżkę kosztów produkcji, aktualizację budżetów kontraktów również pod kątem dodatkowych kosztów w związku z wydłużonym czasem ich realizacji; aktualizację budżetów kontraktów o możliwe oraz niemożliwe do osiągnięcia optymalizacje na kontraktach budowlanych, a także wzrost zaawansowania realizacji kontraktów (głównie kontraktów drogowych), na których zostały ujawnione spadki marż związane z wcześniejszym wzrostem czynników kosztowych na kontraktach" - czytamy w raporcie.

"Istotny wpływ na wynik brutto ze sprzedaży w 2019 roku miał przedłużający się proces refinansowania działalności operacyjnej Spółki Trakcja PRKiI S.A., który pogłębił spadek rentowności kontraktów budowlanych. Przedłużający się proces refinansowania miał również wpływ na opóźnienie podpisania dwóch kontraktów kolejowych o wyższych rentownościach i brak możliwości ich rozliczania w roku 2019 a co za tym idzie niemożliwość uzyskania zakładanych przychodów. Pozytywny wpływ na wynik miało uwzględnienie kwot roszczeń sądowych składanych przez Spółkę wobec zamawiających w budżetach kontraktów długoterminowych. Wysokość roszczeń sądowych została skorygowana o współczynnik ryzyka i współczynnik prawdopodobieństwa. Kwota roszczeń możliwych do uzyskania przez spółkę zawiera się w przedziale 35 - 50 mln zł. Ponadto jednostka dominująca uwzględniła w wycenie znaczącego kontraktu drogowego przychody wynikających z roszczeń procedowanych w trybie kontraktowym. Wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży miała również sytuacja w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai, w której wystąpiła wolniejsza realizacja projektów i przeniesienie przychodów na rok 2020. Jednostka zależna odnotowała niższy zysk ze sprzedaży w porównaniu z 2018 rokiem" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 249,68 mln zł wobec 86,69 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.