Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 34,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 20,24 mln zł wobec 12,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 606,69 mln zł rok wcześniej.

"Zanotowaliśmy wyższe przychody ze sprzedaży i pomimo podwyżki akcyzy utrzymaliśmy przychody z każdego hektolitra piwa na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2019. W omawianym okresie zanotowaliśmy stratę zysku. Jest to spowodowane przede wszystkim dalszym wzrostem kosztów działalności, w tym kosztów produkcji, logistyki i kosztów personalnych oraz negatywnym wpływem różnic kursowych. Pierwszy kwartał roku to również czas kiedy intensywnie przygotowujemy sezonowe aktywacje marek. Wiążą się z tym zatem zwiększone inwestycje w marketing, co procentuje w kolejnych miesiącach, ale znajduje też odzwierciedlenie w wyższych kosztach działalności, co jest widoczne w naszych wynikach za pierwszy kwartał" - skomentował prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.

W związku z wystąpieniem w Polsce epidemii koronawirusa, od połowy marca 2020 roku zarząd spółki prowadzi bieżący monitoring sytuacji rynkowej, w szczególności skupiając swoją uwagę na czynnikach, które w dłuższej perspektywie chronią działalność operacyjną oraz wynik finansowy spółki, i działaniach zapobiegawczych. Do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania na obecnym poziomie przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów spółki. Do czynników ryzyka należy również zaliczyć możliwości powstania tzw. zatorów płatniczych w rozliczeniach z klientami spółki, związane z ww. ograniczeniami działalności handlowej, bądź zaprzestaniem działalności gastronomicznej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w obrocie, a co za tym idzie w dostępie do środków finansowych, co z kolei może przełożyć się na trudności z utrzymaniem płynnej sprzedaży, podano.

Na dzień publikacji raportu spółka nie zaobserwowała pogorszenia realizacji płatności od swoich klientów w porównaniu do sytuacji przed wystąpieniem epidemii. Jednocześnie, zdaniem zarządu obiektywne trudności w imporcie surowców oraz eksporcie produktów spółki związane z czasowym zamknięciem granic nie powinny znacząco rzutować na wyniki roczne spółki z uwagi na dostępność surowców ze źródeł krajowych oraz umiarkowany wpływ eksportu na jej roczny wynik finansowy, zastrzeżono.

"Jesteśmy dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości biznesowej, do której staramy się jak najlepiej dostosować. W odpowiedzi na epidemię podjęliśmy natychmiastowe działania ograniczające potencjalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz dla ciągłości biznesowej. Wdrożone zostały odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a także stosowne plany zapewniające ciągłość produkcji i dostaw. Podjęliśmy także szereg inicjatyw aby zapewnić wsparcie placówkom ochrony zdrowia, naszym społecznościom lokalnym a także partnerom biznesowym, którzy ucierpieli w skutek epidemii" - dodał Mahot.

"Obok zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, co pozostaje najważniejszym priorytetem, koncentrujemy się na maksymalnie elastycznym reagowaniu na zmieniające się uwarunkowania i na aktywnościach zmierzających do ograniczenia zauważalnego wpływu epidemii na biznes, w tym do zwiększenia przychodów, przy jednoczesnej ścisłej kontroli kosztów" - podkreślił.

Epidemia COVID-19 wpływa na działalność Grupy Żywiec co może być bardziej widoczne w drugim kwartale, jednak biorąc pod uwagę dużą niepewność rozwoju sytuacji oraz niepewność czasu jej trwania, nie ma możliwości na tym etapie by wiarygodnie oszacować wpływ ww. zjawisk w najbliższych miesiącach na wolumeny obrotu, przepływy pieniężne i rentowność. Grupa Żywiec będzie nadal monitorować bieżącą sytuację i podejmie wszelkie możliwe i niezbędne kroki, aby złagodzić negatywne skutki, o czym będzie na bieżąco informowała w miarę jej dalszego rozwoju, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 34,04 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.