Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła 11 programów pomocy państwa, dzięki którym Polska chce wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Łączny budżet tych programów to 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), poinformowała Komisja.

Programy zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu, a zmienionych w kwietniu 2020 r.

"Dzięki tym 11 programom o łącznym budżecie w wysokości 7,8 mld euro Polska zapewni przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym wsparcie, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji 11 programów wsparcia o łącznym budżecie 35,1 mld zł (ok. 7,8 mld euro), które mają służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii, podała Komisja.

W programach przewidziano wsparcie w następujących formach: [I] dotacje bezpośrednie, [II] zaliczki zwrotne, [III] korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [IV] odroczenia płatności podatków oraz [V] dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

"Programy mają być dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa" - czytamy dalej w komunikacie.

Według szacunków, ma z nich skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Programy te mają zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, rozpoczęcie inwestycji i utrzymanie zatrudnienia.

Komisja uznała, że programy zgłoszone przez władze polskie są zgodne z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa:

* jeśli chodzi o dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrotne oraz korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [I] wsparcie na przedsiębiorstwo nie przekroczy 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 120 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 800 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich pozostałych sektorach, zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa; ponadto [II] pomoc nie zostanie udzielona przedsiębiorstwom, które znajdowały się w trudnej sytuacji już na dzień 31 grudnia 2019 r.;

* jeśli chodzi o odroczenia płatności podatków, wsparcie będzie polegać na odroczeniu podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 r. Obejmie ono przedsiębiorstwa, które są szczególnie dotknięte skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa, i ma na celu złagodzenie ograniczeń w zakresie płynności, z którymi borykają się przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie;

* jeżeli chodzi natomiast o dopłaty do wynagrodzeń pracowników, [I] środek ten ma przeciwdziałać zwolnieniom w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa; [II] dopłaty będą przyznawane w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy po złożeniu wniosku o pomoc i będą dotyczyć pracowników, którzy w przeciwnym wypadku zostaliby zwolnieni, a ponadto [III] konieczne będzie utrzymanie ciągłości zatrudnienia pracowników będących beneficjentami pomocy przez cały okres, na który przyznano pomoc.

Komisja uznała, że zgłoszone przez Polskę środki są konieczne, właściwe i proporcjonalne, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

Komisja zatwierdziła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem