Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Komitety kredytowe banków BNP Paribas Bank Polska, Banku Handlowego, Banku Millennium, Banku Pekao, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (wierzyciele) wyraziły zgodę na zawarcie z CCC i wybranymi spółkami z grupy CCC (zobowiązani) umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania, dotyczącej ogółu zobowiązań finansowych spółki i grupy. Stroną umowy nie jest eobuwie.pl. Umowa po jej zawarciu będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2021 roku, podało CCC.

"W dniu 24 kwietnia 2020 r. emitent i wierzyciele ukończyli również negocjowanie warunków umowy. Umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie z chwilą jej podpisania przez ostatniego wierzyciela. Po zawarciu i wejściu umowy w życie, emitent opublikuje raport bieżący aktualizujący informacje zawarte w niniejszym raporcie" - czytamy w komunikacie.

W związku z udzieleniem zgody na zawarcie umowy, każdy z wierzycieli potwierdził, iż prowadzi analizy kredytowe związane z udzieleniem spółce dodatkowego finansowania w formie kredytu zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w kwocie 200 mln zł, udzielonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, podano także.

CCC złożyło wniosek o udzielenie swojej grupie kredytu w kwocie 250 mln zł w PKO BP, który będzie pełnić funkcję koordynatora wierzycieli w dniu 16 kwietnia 2020 r. Wniosek CCC jest w trakcie procedury kredytowej i potwierdzania z BGK warunków przyznania poręczenie, czytamy dalej.

"Główne postanowienia uzgodnionego projektu umowy są następujące:

Umowa przewiduje utrzymanie w mocy dostępności produktów finansowych, zapewnienie dostępności na dotychczasowych warunkach limitów przyznanych na podstawie obowiązujących dokumentów oraz wydłużenie okresu dostępności instrumentów finansowych, w tym okresów dostępności: kredytów, faktoringów, limitów gwarancyjnych oraz limitów dla transakcji terminowych, udzielonych, dostarczonych lub wystawionych przez wierzycieli na rzecz emitenta oraz zobowiązanych do dnia 30 kwietnia 2021 r. Łączna kwota dostępnego finansowania według stanu na dzień 31 marca 2020 r. pozostanie dostępna w okresie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Strony postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020 roku. Wszystkie inne zaległości powstałe po dniu 20 marca zostały rozterminowane do 30 września 2020 r. i określone zostały warunki ich spłaty po tej dacie.

Umowa zawiera szereg standardowych warunków dotyczących zobowiązań wierzycieli, jak m.in., zakaz żądania spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, zakaz zabezpieczania i dochodzenia roszczeń, zakaz dodatkowego zabezpieczania się przez wierzycieli, zobowiązanie do nie podwyższania żadnych opłat, prowizji bądź marż, nie wprowadzania dodatkowych opłat lub prowizji, zobowiązanie do równomiernego udostępniania emitentowi limitów kredytowych, faktoringowych oraz pozostałych instrumentów finansowych, z których korzysta grupa emitenta" - podano w raporcie.

Do 30 czerwca 2020 r. emitent powinien pozyskać dodatkowo kwotę w wysokości nie niższej niż 300 mln złotych z tytułu emisji nowych akcji, dodano.

Umowa wraz z uchwałą podjętą przez zgromadzenie obligatariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r. stanowi element realizowanego przez CCC planu stabilizacji finansowania grupy w związku z administracyjnymi decyzjami o zamknięciu sklepów stacjonarnych w konsekwencji wystąpienia COVID-19, zakończono w informacji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.