Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 61,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,89 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 66,51 mln euro wobec 1,93 mln euro.

"Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wypracowała w roku obrotowym 2019 rekordowy zysk skonsolidowany w ponad 60-letniej historii tej spółki dewelopersko-inwestycyjnej z Wiednia, wynoszący 66,5 mln euro. Do uzyskania tak rekordowych wyników przyczyniły się w istotnej mierze transakcje sprzedaży nieruchomości ? przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez hotele uległy zmniejszeniu (-20%), natomiast te wypracowane przez biurowce wyraźnie wzrosły (+ 28%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Warimpex jest bardzo zadowolony z minionego roku. Ten rekordowy wynik należy aktualnie oceniać z perspektywy pandemii COVID-19: fundament finansowy Warimpexu został wzmocniony we właściwym momencie dzięki sprzedaży hoteli i można dzisiaj zgodnie z planem kontynuować realizację projektów deweloperskich. [...] Hotele, dotknięte w sposób szczególny kryzysem wywołanym koronawirusem, stanowią dzisiaj 14% portfolio nieruchomości należących do Warimpexu, natomiast powierzchnie biurowe aż 74%" - dodano.

Zysk operacyjny wyniósł 44,73 mln euro wobec 19,83 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,86 mln euro wobec 4,34 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,64 mln euro w 2019 r. wobec 29,17 mln euro rok wcześniej.

"Sprzedaż hoteli we Francji i Czechach spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w tym segmencie, które w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 20% do 10 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei w porównaniu z poprzednim rokiem o 28% do 19,9 mln euro. Wynik ten jest głównie efektem zakupu biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenia i otwarcia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w roku 2018, a także ukończenia i otwarcia Mogilska 43 Office w Krakowie w maju 2019 r. Łączne przychody ze

sprzedaży wzrosły do 31,6 mln euro, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 16% do 14,2 mln euro. W związku z tym, wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 17,5 mln euro (+ 3%). Udane transakcje pozwoliły uzyskać wynik na sprzedaży w wys. 28,9 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że zysk EBITDA wzrósł w roku sprawozdawczym z 4,3 mln euro do 29,9 mln euro, przede wszystkim dzięki korzystnym transakcjom sprzedaży nieruchomości.

"Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości zmniejszyły się z 15,5 mln euro w ubiegłym roku do 14,9 mln euro. W związku z zyskami ze sprzedaży nieruchomości wskaźnik EBIT wzrósł z 19,8 mln euro do 44,7 mln euro. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) poprawił się z -14,9 mln euro na 25,8 mln euro. Kwota ta obejmuje zysk bilansowy w wys. 20,3 mln euro z tytułu nabycia pożyczek byłych udziałowców mniejszościowych rosyjskiej spółki należącej do Grupy oraz dodatnie różnice kursowe w wys. 8,3 mln euro (w roku poprzednim: ujemne różnice kursowe w wys. -11,5 mln euro). Wynik finansowy netto okresu wzrósł z 1,9 mln euro w 2018 roku do 66,5 mln euro" - podano także.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.