Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, od 22 kwietnia mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19, podało NCBR. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł.

Inicjatywa ma formę nie tradycyjnego konkursu, ale dofinansowania przyznawanego na maksymalnie prostych zasadach. Taka forma pomocy jest możliwa dzięki wejściu w życie rozwiązań przyjętych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej, podkreślono.

"Szpitale jednoimienne, pierwsze na linii frontu w walce z koronawirusem, muszą mieć priorytetowy dostęp nie tylko do sprzętu i personelu, ale również do środków na prowadzenie badań i prac rozwojowych. Dziękując wszystkim pracownikom tych placówek za ich dotychczasowy niezwykły wysiłek, zachęcamy ich do dalszych prac nad rozwiązaniami, które pomogą zahamować, zapobiegać chorobie oraz podnosić skuteczność leczenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oferuje swoje wsparcie w tym zakresie, uruchamiając wraz z NCBR nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R i przekazując na ten cel 100 mln zł" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, cytowany w komunikacie.

"Szukamy możliwości walki z koronawirusem na różnych frontach - nowa inicjatywa NCBR to właśnie kolejny z nich. Oczekujemy, że przedsięwzięcie umożliwi m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych. Z naszej strony przygotowaliśmy możliwie najprostszy wniosek o dofinansowanie oraz zapewniamy wsparcie dla szpitali przy jego wypełnianiu. Wszystko po to, aby aplikowanie o środki, w niełatwym dla tych podmiotów czasie, było możliwie najprostsze i skuteczne" - podkreślił dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

O dofinansowanie mogą starać się: szpitale jednoimienne (podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji ministra zdrowia w szpitale zakaźne dedykowane wyłącznie do opieki nad pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem), konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum).

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy - maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego - ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR, wskazano również.

Przy wypełnianiu wniosku szczególnie warto zwrócić uwagę na opisanie celu projektu oraz planowanych rezultatów, które z założenia powinny uwzględniać np.:

- opracowanie nowych metod terapii choroby zakaźnej COVID-19;

- opracowanie nowych metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

- opracowanie rozwiązań w zakresie stworzenia nowych testów diagnostycznych;

- wypracowanie metod i technologii wspomagających proces diagnostyki, rozpoznania, leczenia i rekonwalescencji;

- zebranie danych dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów, które mogą być podstawą rekomendacji epidemiologicznych i terapeutycznych lub dalszych badań;

- zmiany zastosowania już produkowanych leków lub przeprowadzenie testów klinicznych terapeutyków po I fazie klinicznej;

- wzrost bezpieczeństwa personelu medycznego i niemedycznego oraz pacjentów.

Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 22 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem