Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Wawel odnotował 13,73 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,53 mln zł wobec 20,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,45 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 142,27 mln zł rok wcześniej.

"Na osiągnięty przez spółkę wynik finansowy w pierwszym kwartale 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: spadek przychodów ze sprzedaży o 7,8 mln zł, spadek wartości kosztów ogólnego zarządu o 2 mln zł, wzrost wartości kosztów ze sprzedaży o 2,1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Według spółki, począwszy od drugiej połowy marca widoczne były już pierwsze zauważalne efekty pandemii mające wpływ na jej działalność, czyli spadek ilości zamówień od naszych partnerów biznesowych.

"Przy czym zmiany te nie miały początkowo istotnego znaczenia. Jednakże z każdym kolejnym tygodniem kwietnia sytuacja zaczęła się zmieniać. Dzisiaj obserwujemy znaczący negatywny wpływ pandemii na sprzedaż spółki, a więc również na jej wyniki. Trudno jest dziś oszacować potencjalny, negatywny wpływ COVID-19 na wyniki spółki, w tym za kolejny kwartał. Wszystko jest uzależnione od stopnia 'otwierania się gospodarki', znoszenia związanych z epidemią zakazów i ograniczeń dotyczących bezpośrednio sfery handlu detalicznego jak również aktywności społeczeństwa" - podano także.

Spółka nie planuje w najbliższym czasie znaczących operacji związanych z otwieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe ze względu na jego ograniczony wpływ na jej wyniki.

"Wpływy z tytułu eksportu produktów w istotnej części (w około 34%) zabezpieczają wydatki z tytułu importu towarów i usług. Pozostała otwarta ekspozycja walutowa z tytułu zakupów importowych jest kalkulowana w cenie wyrobu gotowego. Niemniej jednak emitent dopuszcza możliwość zawierania walutowych transakcji terminowych związanych z zakupem waluty w zakresie niezbędnym na pokrycie bieżących zakupów surowcowych" - czytamy dalej.

Spółka zwróciła także uwagę, że w związku z niestabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną na Ukrainie istnieje ryzyko w działalności spółki Lasoszczi (jednostka stowarzyszona, w której Wawel posiada 48,5% udziałów).

"W związku z powyższym zarząd nie wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych pożyczek spółce Lasoszczi, których łączna wartość księgowa na dzień 31.03.2020 wynosi 2 660 tys. zł (w tym: udziały 1 372 tys. zł i pożyczki wraz z należnymi odsetkami 1 288 tys. zł)" - czytamy także.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem