Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotowało 9,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,76 mln zł wobec 15,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 50,16 mln zł w 2019 r. wobec 52,01 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki zarządzaniu 5 funduszami inwestycyjnymi, grupa wypracowała w 2019 roku 9,8 mln zł zysku netto, czyli o 15% więcej niż w roku 2018. Na koniec roku 2019 zarządzaliśmy aktywami wynoszącymi 2 606 mln zł. W ciągu ostatnich pięciu lat przychody z opłaty stałej za zarządzanie rosły w tempie 6,2% średniorocznie: z 28,4 mln zł w roku 2014 do 38,3 mln zł w roku 2019. Łączne przychody z tytułu zarządzania wyniosły w 2019 roku 50,2 mln zł i były o 4% niższe niż w poprzednim okresie. W roku 2019, dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym subfunduszu MCI.EuroVentures grupa pobrała, pierwszy raz od maja 2015 roku, wynagrodzenie zmienne z tego subfunduszu w kwocie 11,1 mln zł" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście załączonym do raportu rocznego.

"W 2019 roku fundusze zarządzane przez PEM pozyskały ze sprzedaży aktywów, rekapitalizacji i dywidend łącznie ponad 320 mln złotych. Subfundusz MCI.TechVentures sprzedał cały pakiet posiadanych akcji Frisco przy wycenie przedsiębiorstwa równej 275 mln zł, co oznacza 2,3x przychody firmy za 2019 rok. Szacowana wycena akcji Frisco (zakładając prognozowany na koniec 2019 roku poziom długu w spółce) wyniesie ok. 236 mln zł, a spodziewane wpływy netto do subfunduszu MCI.TechVentures około 114 mln zł. Umowa zostanie rozliczona do dnia 30 czerwca 2020 roku, a nabywcą akcji jest Grupa Eurocash. Tym samym subfundusz zakończy inwestycję w Frisco realizując łącznie zwrot na poziomie 2,7x w stosunku do zainwestowanego kapitału" - wskazał prezes.

Według niego 2019 r. był też niezwykle udanym pod kątem dezinwestycyjnym dla subfunduszu MCI.EuroVentures. W lipcu 2019 roku subfundusz otrzymał środki ze sprzedaży spółki ABC Data, której nabywcą był ALSO Holding. ABC Data pod skrzydłami MCI.EuroVentures przeszła transformację cyfrową - przekształcając model biznesowy, doprowadzono do tego, że ponad 85% transakcji spółki było realizowanych przez kanały cyfrowe, rozwinięto działalność w całym regionie CEE oraz dokonano optymalizacji modelu biznesowego pod kątem kosztowym i kapitału obrotowego. Transakcja zakończyła się ponad 2x zwrotem na zainwestowanym kapitale. Tuż po rozpoczęciu roku 2020 subfundusz sprzedał większość posiadanego pakietu w spółce Netrisk. Nabywcą pakietu był globalny fundusz TA Associate. Po dwóch latach inwestycji tylko na sprzedanym pakiecie subfundusz osiągnął trzykrotny zwrot na zainwestowanym kapitale, a doliczając wartość zreinwestowanej kwoty w 23% pakiet zwrot wyniósł 4,2x na zainwestowanym kapitale.

"Chcielibyśmy, żeby w 2020 roku subfundusz MCI.EuroVentures, który skupia się na dojrzałych spółkach związanych z gospodarką cyfrową, bądź też z potencjałem digitalizacji modelu biznesowego, pozostanie aktywny zarówno w obszarze sprzedaży obecnie posiadanych aktywów jak i nowych inwestycji" - zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 59,72 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem