Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Intersport Polska miał 208,7 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., podała spółka. Oznacza to wzrost o 7,7% r/r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował wstępnie ok. 132 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 roku, podała spółka w raporcie.

Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,735 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka.

Orange Polsce odnotował 36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydowali o wypłacie kwoty 60,15 mln zł, czyli 1,8 zł na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia rady wierzycieli Elektrobudowy w upadłości, podała spółka

Konsorcjum Stali miało jednostkowo 437,94 mln zł przychodów i 19,31 mln zł zysku finansowego netto, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane za I kwartał 2020 r.

Józef Ryszka złożył rezygnację z członka zarządu Stalproduktu z uwagi na nabycie praw emerytalnych, podała spółka.

Akcjonariusze Unimotu zdecydują o przeznaczeniu 16,15 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,97 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca br.

The Farm 51 Group nawiązał współpracę z globalnym partnerem My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. My.com B.V. to spółka zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie.

Biomed-Lublin wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie rozpoczynają współpracę w zakresie produkcji immunoglobuliny z osocza ludzkiego, pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARD-CoV-2 (tzw. ozdrowieńców), podała spółka.

Radosław Krawczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu OT Logistics z przyczyn osobistych, podała spółka.

Echo Investment ukończyło i otrzymało pozwolenie na użytkowanie "Biur przy Willi" w ramach inwestycji Browary Warszawskie, podała spółka. Biura przy Willi to 55 metrowy budynek o łącznej powierzchni ponad 16 tys. m2.

Bank Pekao nabył w ramach pierwszej emisji obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) papiery o łącznej wartości 6 mld zł, podał bank.

Santander Bank Polska nie zmienia strategii w związku z pandemią i ocenia, że ma wystarczającą płynność, by nie korzystać obecnie z instrumentów NBP, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank widzi wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych, ale sprzedaż w kwietniu jest niższa od realizowanej w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

Artifex Mundi podjął decyzję o wstrzymaniu prac w ramach projektu "Tiny Dragons", podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł.

Spadki popytu na produkty wytwarzane przez Sanok Rubber Company mogą być bardziej znaczące w kwietniu niż te odnotowane w I kw., poinformował prezes Piotr Szamburski.

Sanok Rubber Company ogranicza wymiar czasu pracy części zatrudnionych i nie planuje zwolnień grupowych w najbliższym czasie, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Budimex zawarł umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (GDDKiA) na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Wartość umowy wynosi 165 603 607 zł netto.

Sanok Rubber Company skłania się do rekomendowania walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szamburskiego.

Sanok Rubber Company nadal pracuje nad przeglądem kierunków strategicznych i dostrzega pewne szanse w zmianach zachodzących w gospodarce w tym roku, poinformował prezes Paweł Szamburski. Spółka nadal jest zainteresowana przejęciami i poszerzaniem portfela produktowego.

Live Motion Games z grupy PlayWay zaplanował premierę gry "Train Station Renovation" na platformie Steam na 30 kwietnia 2020 r., podała spółka.

Monnari Trade otworzyło część swoich sklepów zlokalizowanych głównie przy ulicach w kilku miastach i czeka na wsparcie do wynagrodzeń dla pracowników, poinformowała spółka.

Santander Bank Polska będzie przyjmował wnioski o pomoc finansową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) poprzez bankowość internetową, podał bank. Bank udostępnia również specjalny serwis, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji.

Z łącznej liczby 1 032 zakupionych nowych miejskich autobusów 182 posiadało napęd CNG, co stanowi 22% udziału w rynku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w 2019 r. W związku z tym Grupa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu.

BNP Paribas Bank Polska będzie jedną z instytucji, zapewniających obsługę programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Wnioski o subwencję będzie można w systemie bankowości elektronicznej, poinformował BNP Paribas.

Sanok Rubber Company zamierza ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r., poza koniecznymi do zapewnienia krótkookresowego wzrostu biznesu, poinformował prezes Piotr Szamburski.

Firm mikro, małe i średnie (MŚP) będą mogły składać wniosek o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z pomocą systemów bankowości elektronicznej iPKO lub iPKO biznes, podał bank PKO BP.

Alior Bank jest partnerem tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), podał bank. Dzięki temu klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Online oraz BusinessPro o wsparcie z programu pomocowego będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele firm z sektora MŚP.

Carbon Studio ustalił na 30 kwietnia datę premiery samodzielnej produkcji "The Wizards - Enhanced Edition" w wersji na konsole PlayStation VR na rynku azjatyckim, podała spółka. Cena detaliczna gry będzie wynosiła równowartość 24,99 USD.

QubicGames zmienił daty premier gier "Gravity Rider Zero" oraz "Fly Sky High" na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka. Powodem przesunięcia terminów premier ww. gier jest wybór optymalnych dat wydania gier poprzez włączenie obu premier w działania marketingowe związane z obchodami 16-lecia spółki, które przypadają na okres między 29 kwietnia a początkiem czerwca br.

Mirbud ma list intencyjny z Panattoni Development Europe dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie w fazie 1 hali nr 1 "Zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda koło Olsztyna", podała spółka.

Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ponad 700 tys. sztuk, podała spółka.

PlayWay zawarł z Ultimate Games umowę na wykonanie gry "Thief Simulator 2" na PC i konsole (Xbox, Playstation, Nintendo Switch oraz nowych generacji), podała spółka. Planowany termin premiery gry to 2021 r.

ML System otrzymał pozwolenie na użytkowanie hali, gdzie produkowane będą szyby z powłoką kwantową w ramach strategicznego projektu rozwojowego Quantum Glass, podała spółka. Uruchomienie seryjnej produkcji planowane jest na I poł. 2021 r.

Budimex spodziewa się, że w najbliższym czasie (w związku z pandemią) może nastąpić ograniczenie skali nowych inwestycji budowlanych, szczególnie prywatnych, co może przełożyć się na mniejsze obłożenie prac w perspektywie 2-3 lat, podała spółka. Jednocześnie pozytywnie ocenia jakość relacji z publicznymi zamawiającymi, szczególnie GDDKiA i PKP PLK, a także Ministerstwem Infrastruktury.

Budimex oczekuje na podpisanie kontraktów o wartości ok. 3 mld zł, wynika z informacji spółki.

Budimex Nieruchomości sprzedał 541 mieszkań w I kw. 2020 r., a przekazał 4, co wynika z rozkładu

harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, podała spółka.

Cyfrowy Polsat zawarł z UniCredit Bank AG, London Branch trzecią umowę zmieniającą do umowy kredytów z 21 września 2015 r., podała spółka. Umowa zmieniająca wprowadziła nową datę ostatecznej spłaty kredytów - 30 września 2024 r.

Portfel zamówień Grupy Budimex na 31 marca 2020 r. wynosił 11 970,57 mln zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku wyniosła 2 318,01 mln zł, podała spółka.

Budimex odnotował 22,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 28,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Movie Games sprzedał dotychczas ponad 100 tys. egzemplarzy gry "Drug Dealer Simulator", podała spółka.

Private Equity Managers (PEM) odnotowało 9,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 8,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sanok Rubber Company odnotował 51,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 6,9% r/r do 153 236 mln zł na koniec I kw. 2020 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 5,2% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

Introl odnotował 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Santander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował pozostawienie całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł w banku i niewypłacanie dywidendy, podał bank.

Asseco Business Solutions odnotowało 15,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingową w ramach ratingu długoterminowego Banku Handlowego (Long-term IDR) ze 'stabilnej' na 'negatywną', podał bank. Jednocześnie Fitch potwierdził rating długoterminowy banku (Long-term IDR) na poziomie A- oraz Viability rating na poziomie a-.

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła oceny ratingowe Alior Banku na dotychczasowym poziomie, w tym rating długoterminowy na poziomie BB, i zmieniła perspektywę ratingu ze "stabilnej" na "negatywną", podał bank.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem