Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polskie banki - poza uruchomieniem bezpośrednich działań własnych (przede wszystkim w postaci ponad 700 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków o odroczenie spłaty kredytu), wspierających klientów dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, możliwych na bazie dostępnych regulacji i środków - przystąpiły do wspierania klientów z wykorzystaniem instrumentów udostępnianych przez sektor publiczny, podał Związek Banków Polskich (ZBP).

Banki wdrażają instrumenty wsparcia publicznego dla klientów biznesowych w okresie COVID-19 w ramach programów krajowych (tarczy antykryzysowej COVID-19) oraz unijnych (tzw. pakietu UE). Uruchamianie finansowania przedsiębiorców banki rozpoczęły już w marcu.

1. Banki już wspierają klientów:

1) MŚP z wykorzystaniem krajowych gwarancji de minimis COVID-19 Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Do 27 kwietnia br. ponad 250 banków uczestniczących- w tym 12 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat kredytów.

"W okresie od 19 marca do 27 kwietnia br. banki udzieliły prawie 2,5 mld zł kredytu ponad 5 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zabezpieczenie spłaty z BGK w wys. prawie 2 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Szacunki wskazują, że do końca 2020 roku może zostać udzielonych w ten sposób ponad 20 mld zł nowych kredytów.

2) MŚP i midcap z wykorzystaniem gwarancji UE (z udziałem EFI i EBI):

- Prawie 90 banków, w tym 9 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych udzielają kredytów objętych gwarancjami UE, w tym 80% gwarancjami BGK o okresie do 99 miesięcy, zabezpieczonych unijnymi regwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

"Pierwsza grupa bankowa uruchomi udzielanie kredytów i leasingu z gwarancjami UE - COVID-19 w pierwszej połowie maja. KPK ZBP szacuje, że w okresie od 1 marca do 27 kwietnia br. grupy bankowe udzieliły ok. 0,6 mld zł kredytu lub leasingu ponad 3,5 tys. przedsiębiorców" - czytamy dalej.

3) MŚP z wykorzystaniem gwarancji, poręczeń i kapitału pożyczkowego udostępnianego bankom komercyjnym i spółdzielczym przez regionalny samorząd terytorialny w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO).

- 11 banków uruchomiło już, lub uruchomi w najbliższych dniach instrumenty finansowe dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

4) MŚP proinnowacyjnych z wykorzystaniem ponad 1 mld zł bezpłatnych gwarancji BIZNESMAX BGK dla spłat kredytów na rozwój w ramach programu Polityki Spójności pt. "Inteligentny Rozwój".

- Do 27 kwietnia 13 banków, w tym oba zrzeszenia banków spółdzielczych podpisały umowy z BGK, a 7 banków rozpoczęło obsługę klientów. 3 kolejne banki zamierzają dołączyć do systemu w najbliższych dniach.

5) Przedsiębiorców średnich i dużych z wykorzystaniem 100 mld zł gwarancji BGK dla spłat kredytów (do 250 mln zł) przedsiębiorców, udzielanych od 1 marca br., podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej (ok. 120 mld zł planowanej akcji kredytowej).

- W okresie od 20 kwietnia do 27 kwietnia br. 15 banków, w tym oba zrzeszenia banków spółdzielczych, podpisało umowy, a większość już uruchomiła kredyt.

"Do 27 kwietnia cztery banki komercyjne udzieliły pierwszym przedsiębiorcom łącznie ponad 209 mln zł kredytu" - podano w materiale.

ZBP podał także, że banki i bankowe spółki leasingowe, adekwatnie do przyjmowanych nowych regulacji dot. COVID-19, zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego przy pomocy:

1) 75 mld zł subwencji przekazywanej poprzez banki (kanałem bankowości elektronicznej) mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dotkniętym COVID19 w celu ochrony zatrudnienia.

"17 banków, w tym 15 komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) przystąpi 29.04.20 do wdrożenia rynkowego Projektu ARKA/Tarczy PFR. PFR szacuje wsparcie ponad 600 tys. przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Związek zastrzegł, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

2) ponad 0,5 mld zł dopłat BGK do oprocentowania odnawialnych i nieodnawialnych kredytów obrotowych MŚP i dużych firm oraz rolników udzielanych w celu zapewnienia płynności finansowej zagrożonej lub utraconej w zw. z COVID-19, (ok. 30 mld zł planowanej akcji kredytowej). Ustawa jest obecnie na ścieżce legislacyjnej, a jej spodziewane wdrożenie to maj 2020

3) wyższych (nawet do 100%) ubezpieczeń i gwarancji Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) dla inwestycyjnych kredytów eksportowych - KUKE pracuje, odbywają się już negocjacje z zainteresowanymi pierwszymi bankami, można się zgłaszać do KUKE. Spodziewana dostępność dla klientów: koniec maja 2020.

4) leasingu refinansującego leasing operacyjny i gwarancji ARP dla spłat rat leasingowych przedsiębiorców branży transportowej w trudnej sytuacji, ARP pracuje zapowiadana dostępność: maj 2020; Brak kontaktu z ARP/ARP Leasing.

5) współpracy z ARP w zakresie pożyczek restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji, ARP pracuje. Zapowiadana dostępność: maj 2020;

6) wyższych dopłat BGK do kredytów technologicznych, obejmujących w czasie COVID-19 także szerszy katalog kosztów kwalifikujących się do refundacji, - 18 banków, w tym 12 komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych uruchomią w czerwcu akcję kredytową na nowych zasadach COVID-19.

- ZBP szacuje udzielenie ok. 0,8 mld zł kredytu technologicznego w wersji COVID-19.

7) niskooprocentowanych pożyczek udostępnianych poprzez banki ze środków unijnych BGK w ramach PO IR.

- 7 banków (w tym 6 banków spółdzielczych) oczekuje na wyniki konkursu ogłoszonego w kwietniu przez MFiPR oraz BGK. Budżet Programu: 400 mln zł.

8) nowych gwarancji UE ws. COVID-19 udzielanych przez EBI i EFI: - 6 kwietnia EFI zaprosił banki do gwarancji COVID-19. 12 polskich banków, w tym przede wszystkim BGK, negocjuje obecnie z EFI zmianę warunków gwarancji na COVID-19, aby dodatkowo poprawić atrakcyjność dostępu do finansowania polskim przedsiębiorcom z wykorzystaniem tych środków UE.

"KPK ZBP szacuje, że umożliwi to udzielenie jeszcze w 2020 r. ok. 1,5 mld zł preferencyjnego kredytu obrotowego ponad 6 tys. firm" - czytamy dalej.

Europejski Bank Rozwoju (EBI) 16 kwietnia powołał Europejski Fundusz Gwarancyjny, mający na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19. Fundusz o wartości 25 mld euro ma zapewnić wsparcie dla europejskich przedsiębiorstw w wysokości ok. 200 mld euro. Jak podał ZBP, polskie banki rozpoczęły już starania o pozyskanie wsparcia z tego funduszu.

"Należy podkreślić, że wszystkie w/w formy wsparcia stanowią wsparcie dla klientów banków, a nie samych banków. Banki zobowiązane są zaś do tzw. transferu korzyści pomocowej do klienta i są monitorowane w tym zakresie" - podsumowano.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem