Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 27-30 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja : W projekcie noweli tarczy antykryzysowej zaplanowano także wprowadzenie 1,5% podatku od przychodu dla platform streamingowych, takich jak Ipla, Player, Amazon Prime czy Netflix. Środki te (według analiz, 15-20 mln zł rocznie) mają zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta nowa danina dotyczy tylko dużych firm - wyłączone są z niej niewielkie serwisy. Ponadto sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na to stanowisko. Źródło: ISBnews

5G : Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE). Rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: ISBnews

Reklama : Negatywne skutki pandemii koronawirusa odczuwa 87% firm z branży reklamy online, a przynajmniej co piąta w przypadku dalszej ekspansji COVID-19 nie utrzyma się na rynku do grudnia, wynika z najnowszego badania IAB Polska. Źródło: ISBnews

Dane osobowe : Aż 60% Polaków obawia się, że w okresie epidemii koronawirusa ich dane osobowe mogą trafić niepowołane ręce, wynika badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). W mniejszym stopniu lęk ten dotyczy działalności hakerów, w większym wycieków danych z urzędów i firm - obawia się tego 54% respondentów. Źródło: ISBnews

Chmura : Polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej, a banki nadal mają w tym aspekcie dużo do zrobienia. Przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie im od dwóch do pięciu lat, wynika z raportu Accenture i Związku Banków Polskich (ZBP). Ze względu na COVID-19, który wprowadził stan niepewności w wielu dziedzinach życia i biznesu, wydatki na IT mogą wzrosnąć zaledwie o 1% wobec pierwotnie prognozowanego wzrostu o ponad 4%, a prognozy te mogą być jeszcze rewidowane w dół. Źródło: ISBnews

Szara strefa : W Polsce do 2035 r. za najbardziej prawdopodobne zdarzenia uznano ograniczenie szarej strefy w wyniku rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz aktywne uczestnictwo kraju w rewolucji technologicznej sztucznej inteligencji, wynika z raportu "Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości", przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Źródło: ISBnews

Hosting : Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie firmy dhosting.pl, w ramach szukania oszczędności, 26% firm w naszym kraju zastanawia się nad zmianą operatora hostingu. Według danych Krajowego Rejestru Domen, w Polsce zarejestrowanych jest blisko 2,5 mln adresów WWW a więc może to dotyczyć właścicieli 600 tys. z nich. Źródło: ISBtech

5G : Aukcja częstotliwości 5G zostanie unieważniona. Źródło: Trigon

Wideorejestratory : Według najnowszego raportu GFK za 2019 rok sprzedano w Polsce ponad 272 tysiące kamer samochodowych. Niemal co piąty wideorejestrator kupiony w naszym kraju posiadał logo Mio. Źródło: spółka

Akcja społeczna : #terazpłynność, w którą zaangażował się Instytut Wymiany Myśli Gospodarczej, ma na celu uświadamianie jak najszerszej grupie podmiotów, że utrzymanie płynności firm jest kluczowe dla przetrwania kryzysu i wychodzenia z niego. Ważnym aspektem jest niwelowanie zatorów płatniczych poprzez terminowe regulowanie zobowiązać przez wszystkie firmy, które mogą to robić. Inicjatywa ma charakter społeczny i może w niej wziąć udział każda firma, organizacja czy osoba. Chodzi o budowanie szerokiej świadomości gospodarczej oraz solidarności biznesowej. Źródło: spółka

Telekomunikacja : Minister cyfryzacji konsultuje projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawiera on przepisy sprzeczne z prawem polskim i unijnym. Istnieje ryzyko, że w przyszłości przeciwko Polsce zostanie wniesiona skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dochodzenia naprawienia szkody wywołanej przepisami. Konsultowane rozporządzenie nakłada na firmy telekomunikacyjne dostarczające sieć 5G, obowiązek stosowania specjalnych rekomendacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, dotyczących używania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, w szczególności w zakresie wpływu na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa. Mowa jest o nich w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Firmy telekomunikacyjne nie mogą być adresatami rekomendacji, które są szczególnego rodzaju aktem administracyjnym, sformułowanym arbitralnie, w nieprzejrzystej procedurze, przez Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. Źródło: spółka

Praca zdalna : Większość polskich pracowników przyznaje, że po powrocie do biura, jeżeli będą mieli taką możliwość, chce częściej wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie (64%). Dla połowy osób wystarczający wymiar pracy poza biurem to co najwyżej dwa dni, a co siódmy zatrudniony ma nadzieję na 3 dni - wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE. Eksperci wskazują, że przyspieszony kurs pracy zdalnej, z którym teraz mamy do czynienia, jeszcze mocniej upowszechni tę elastyczną formę wykonywania swojej pracy. Zwłaszcza, że 44% pracowników deklaruje, że ich efektywność w domu nie spada. Źródło: spółka

Social media: Jak wynika z najnowszych badań agencji GetHero, twórcy internetowi dostarczający content w aplikacji TikTok zazwyczaj publikują materiały wideo, których czas trwania nie przekracza 16 sekund. Oczywiście platforma umożliwia nagrywanie i publikowanie dłuższych filmów, ale wymagają one większego zaangażowania ze strony twórcy oraz solidnego planu komunikacji, aby film utrzymywał uwagę od początku do końca. Badania potwierdzają, że największą uwagę na TikToku utrzymują treści trwające poniżej 30 sekund. Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że ponad 94% udostępnionych na platformie filmów trwało do 30 sekund. Zauważyliśmy również, że próg tolerancji użytkowników dotyczący długości materiałów kończy się na 30 sekundach. W przypadku dłuższych treści trudniej jest utrzymać uwagę widza. Materiały takie muszą być zaskakujące i przemyślane, aby nie zanudzić odbiorców. Wyniki naszych badań potwierdzają, że użytkownicy TikToka w dalszym ciągu doceniają krótkie i wartościowe treści publikowane przez twórców - mówi Magdalena Wysocka, project manager w agencji GetHero, ekspert komunikacji na platformie TikTok. Źródło: spółka

Dane osobowe : 60% Polaków boi się, że w okresie epidemii koronawirusa ich dane osobowe wpadną w niepowołane ręce. To wyniki ostatniego badania Krajowego Rejestru Długów. Ale bardziej niż hakerów, którzy włamią się do ich komputera, obawiają się wycieków danych z urzędów i firm. Wskazuje na to 54% respondentów. Ostatnie wydarzenia pokazują, że nie są to obawy bezpodstawne. ?Polacy zrozumieli, że zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nie wystarczy do tego, żeby uchronić swoje dane osobowe i nie narazić się na przykre konsekwencje ich utraty, jak np. cudze pożyczki do spłaty. Nie mamy przecież wpływu na to, jak informacji na nasz temat pilnują ci, którym je powierzyliśmy. Duży wpływ na brak zaufania do instytucji i firm miały na pewno doniesienia na temat dużych wycieków danych, do których doszło w ostatnim czasie ? mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl. Źródło: spółka

Cyberobrona : Z opublikowanego przez firmę Trend Micro raportu Cloud App Security Roundup za rok 2019 wynika, że narzędzia do ochrony chmurowych systemów pocztowych odnotowały znaczny wzrost liczby ataków. Najczęściej pojawiały się ataki typu BEC, wyłudzenia danych i szkodliwe oprogramowania rozpowszechniane w wiadomościach e-mail. Według badaczy w 2019 r. Trend Micro zablokowało 12,7 mln zagrożeń wysokiego ryzyka ukierunkowanych na klientów korzystających z chmurowych usług poczty elektronicznej firm Microsoft i Google. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Bank Standard Chartered : Sonduje możliwości rozwoju nowych obszarów kompetencyjnych w swojej polskiej spółce we współpracy z partnerami z różnych części grupy, poinformowała ISBtech Rowena Everson, dyrektor zarządzająca globalnym centrum usług biznesowych banku Standard Chartered w Polsce. Jednocześnie dotychczasowa strategia jest realizowana zgodnie z założeniami. Źródło: ISBtech

Orange Polska : Odnotowała 36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,735 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka. Orange Polska oczekuje spowolnienia inwestycji w światłowód w następnych okresach ze względu na trwającą pandemię, poinformował prezes spółki Jean-François Fallacher. Orange Polska złożył swoją ofertę w aukcji na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce, która została zawieszona i czeka na ewentualne dalsze decyzję ze strony rządu i Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), poinformował członek zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych w Orange Polska Witold Dróżdż. Orange liczy na możliwie szybką dystrybucję pasma pod 5G, dodał. Źródło: ISBnews

Comarch : Odnotował 104,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PlayWay : Odnotował 86,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

11 bit studios : Przyjęło założenia do programu motywacyjnego dla zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki na lata 2020-2023 (z opcją przedłużenia do 2024 roku), podała spółka. Łączny (skumulowany) zysk brutto, skorygowany o koszt programu motywacyjnego wyniesie 156 mln zł w latach 2020-2023, przy przychodach wysokości 357 mln zł. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) : Odnotowało 23,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 18,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar : W ramach dalszego rozwoju gry "Green Hell" planuje w 2020 roku cztery duże aktualizacje gry oraz wersje konsolowe, podała spółka. Źródło: ISBnews

OEX : Odnotował 20,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Larq : Krzysztof Przybyłowski złożył rezygnację z funkcji prezesa, podała spółka. Larq odnotował 28,73 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 13,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Frederic Perron zrezygnuje z funkcji członka zarządu ds. rynku prywatnego z końcem lipca 2020 r., podała spółka. TMobile rozwija ofertę centrów danych o nowe, wyczekiwane przez klientów usługi, w tym także rozwiązania gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów IT. Źródło: ISBnews, spółka

Pyramid Game s: Planuje debiut na New Connect w połowie roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Business Solutions : Odnotowało 15,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Blockchain Lab : Zmienia nazwę na BTC Studios, podała spółka. Zmianę nazwy zatwierdził sąd. Firma zamierza kontynuować działalność w zakresie produkcji i wydawania gier, ze szczególnym uwzględnieniem gier mobilnych w formule free-to-play. Źródło: ISBnews

Play : Wprowadza ofertę promocyjną w ramach akcji ZostańwDomu z elementem grywalizacyjnym, podał operator. "Operator uruchamia kolejną promocję w ramach akcji #ZostańWDomu z Play. Od 28 kwietnia będzie nagradzał swoich klientów darmowym internetem za... pozostawanie w domu. Ogólnopolskiej akcji będzie towarzyszył element grywalizacji, mający na celu budowanie społecznej odpowiedzialności" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

ATM : Odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ultimate Games : Miał szacunkowo 2,65 mln zł przychodów i 1,23 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Selvita : Zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych (HiScAI - High Content Screening Artificial Intelligence), podała spółka. Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 4,8 mln zł. Źródło: ISBnews

ATM : Zlecił budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. Źródło: ISBnews

eSky.p l: Rada Nadzorcza internetowego biura podróży powołała Łukasza Habaja na stanowisko CEO. Habaj wzmocni struktury firmy w okresie trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej COVID-19. Źródło: spółka

Brand New Galaxy : Ogłasza zmiany w ramach zarządu: Michał Glapiński awansuje na stanowisko Chief Growth Officer, a Jakub Krawczyk na na stanowisko Chief Operating Officer. Źródło: spółka

Cisco : Kontynuuje globalne działania, których celem jest wspieranie klientów i partnerów w zmieniających się realiach biznesowych. Firma uruchomiła nowy program Business Resiliency, oferowany w ramach Cisco Capital. Ma on pomóc w ograniczeniu problemów finansowych wynikających z pandemii COVID-19. W ramach inicjatywy Cisco przeznaczyło 2,5 miliarda dolarów na umożliwienie organizacjom uzyskania rozwiązań koniecznych do kontynuacji działań biznesowych, utrzymania produktywności, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i wspierania społeczności w tych wyjątkowych czasach. Źródło: spółka

Emitel : Największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i partner Legii Warszawa od 2018 roku, wsparł merytorycznie i finansowo największą akcję pomocową dla seniorów na terenie stolicy - #GOTOWIDOPOMOCY. Źródło: spółka

ESL : Ruszył 20. sezon ESL Mistrzostw Polski, w którym rywalizują najlepsze polskie drużyny Counter-Strike: Global Offensive. W najbliższych tygodniach zespoły walczyć będą w fazie zasadniczej, a następnie najlepsze z nich zmierzą się również w play-offach, by ostatecznie wyłonić najlepszą formację CS:GO znad Wisły. ESL Mistrzostwa Polski można oglądać zarówno na kanale ESL_CSGO_PL na Twitchu, jak i w TV linearnej na kanale Polsat Games. Pierwszy sezon ESL Pro League po podpisaniu "Louvre Agreement" z trzynastoma organizacjami partnerskimi, odniósł ogromny sukces na wszystkich płaszczyznach. Odzwierciedla to bardzo duże zainteresowanie e-sportem oraz profesjonalną sceną CS:GO. 11. sezon najdłużej działającej profesjonalnej ligi Counter-Strike: Global Offensive, został oficjalnie ogłoszony najbardziej udanym sezonem w historii tych rozgrywek, podkreślając jeszcze mocniej znaczenie i rangę ESL Pro Tour w obecnym ekosystemie. ESL Pro League trwała od 16 marca do 12 kwietnia bieżącego roku. Rozgrywki oglądało równoległe 489 120 osób, ustalając nowy rekord oglądalności na wszystkich platformach medialnych. Następne statystyki podkreślają silnie ten trend. Liczba obejrzanych godzin, w porównaniu do poprzedniego sezonu, wzrosła o 113,2% do 48,2 miliona. Średnia liczba oglądających wyniosła w tym sezonie 164 494 osoby, podwyższając wynik z 10. sezonu o 215,5%. Źródło: spółka

SocialTravel : Polski startup rozpoczyna akcję "Polska za pół ceny", dzięki której firmy z branży turystycznej i restauracyjnej będą mogły szybciej odzyskać płynność finansową. Firmy mogą za pośrednictwem SocialTravel.pl oferować zakup voucherów na wycieczki, noclegi, kolacje i wszystkie inne atrakcje turystyczne, które kupujący będą mogli zrealizować w ciągu 12 miesięcy od zakupu. Wszyscy chętni mogą kupić vouchery za ceny niższe nawet o 50 proc. lub w pakiecie 2 za 1. SocialTravel udostępnia autorski system do rezerwacji i rozwoju lokalnego biznesu. Źródło: spółka

Quantee : Polska firma rozwija innowacyjną platformę, która pozwoli na wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w szacowaniu ryzyka. Przetworzone przez nią dane pomogą dokładniej ocenić i przewidzieć zagrożenia. Rozwiązanie zrewolucjonizuje branżę ubezpieczeniową. Źródło: spółka

Grupa Polsat : Realizuje kampanię prospołeczną zachęcającą do pomocy seniorom. Jej celem jest zwrócenie uwagi na osoby starsze, których życie w czasie trwającej epidemii jest wyjątkowo trudne, skomplikowane i pełne przeszkód. Każdy może pomóc i wesprzeć seniorów, tym bardziej że wygląda na to, że epidemia zostanie z nami na dłużej. Źródło: spółka

Asseco : Klienci Banków Spółdzielczych, posiadający bankowość internetową w Centrum Usług Internetowych Asseco, mają możliwość składania online wniosków o pomoc w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. Funkcjonalność została udostępniona w systemie bankowości elektronicznej 29 kwietnia. ?Udostepnienie klientom banków spółdzielczych możliwości składania wniosków o wsparcie antykryzysowe poprzez ich bankowość internetową udało się przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie. Cieszę się, że nowoczesne technologie mogą po raz kolejny wspierać naszych Klientów w tak trudnym okresie i przysłużyć się do minimalizowania skutków pandemii." ? powiedział Marcin Chrobot, Dyrektor Działu Sprzedaży w Pionie Banków Spółdzielczych w Asseco Poland. Źródło: spółka

Software Development Academy : reSKILL Academy: "Programowanie na st@rt" to inicjatywa, która powstała, by wspierać osoby dotknięte redukcją etatów w wyniku sytuacji epidemicznej w kraju. Już w maju kandydaci, którzy zakwalifikują się do projektu, odbędą za darmo kurs, na którym poznają podstawy programowania. ?Od lat pomagamy początkującym programistom wejść do branży i z dumą obserwujemy ich rozwój po zakończonych kursach. Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest duże, a możliwość pracy z każdego miejsca na świecie, jaką oferuje ten zawód, stała się obecnie jeszcze bardziej wartościowa. Teraz chcemy wyjść naprzeciw problemom związanym z utratą pracy przez dużą część naszego społeczeństwa i stworzyć możliwość wejścia na nową ścieżkę zawodową - tłumaczy Michał Mysiak, CEO Software Development Academy. Źródło: spółka

HTC : Udostępniła darmową wersje beta nowej aplikacji Vive Sync, bezpiecznej platformy VR do zdalnej współpracy i spotkań dla firm. Celem twórców było umożliwienie przedsiębiorcom poprawy komunikacji wewnętrznej, nawet w rozległych zespołach, łączących różne oddziały oraz zewnętrznych podwykonawców, w efekcie podnosząc ich ogólną produktywność. Służą temu spotykania w wirtualnej przestrzeni Vive Sync. ?W przeciwieństwie do innych narzędzi czy mediów, VR może łączyć i angażować zdalne zespoły i pracowników, tak jakby byli oni obecni w tym samym pomieszczeniu. ? powiedział David Sapienza, AVP Content Development & Production, HTC VIVE. ? Vive Sync pozwala współpracownikom i partnerom na całym świecie kontaktować się ze sobą we wspólnej wirtualnej przestrzeni, co poprawia produktywność, współpracę i integrację pomiędzy członkami zespołu. Jesteśmy właśnie świadkami bezprecednsowej sytuacji, w której z dnia na dzień cała praca biurowa przeniosła się do domów. Często bez koniecznej infrastruktury, nie mówiąc nawet o warunkach lokalowych. VR to rozwiązanie, które przywraca zespołom zdolności kooperacji, a nawet rozwija ich możliwości o niedostępne w normalnych warunkach narzędzia. Z pewnością przyczyni się do sukcesu wielu firm w nowej rzeczywistości." Źródło: spółka

Flowmon : Został wskazany jako Representative Vendor w przewodniku rynkowym Gartnera dotyczącym monitorowania wydajności i diagnostyki sieci. Przewodnik rynkowy zastępuje słynny magiczny kwadrant Gartnera, w którym rozwiązania Flowmon były doceniane przez ostatnie trzy lata z rzędu. Źródło: spółka

Pathfinder 23 : Julia Dziurbiejko, od października 2017 Managing Director w spółce, obejmuje stanowisko Chief Executive Officer w spółkach Pathfinder 23 oraz Synthrone należących do Brand New Galaxy. W tej roli zastąpi Michała Glapińskiego, który w kwietniu br. objął nowo utworzone stanowisko Chief Growth Officer BNG. Źródło: spółka

Faktura.pl : Platforma, która ma 50 tys. użytkowników, głównie MSP i mikrofirmy, sprawdziła liczbę wystawianych faktur - w porównywalnym okresie marca i kwietnia w tym drugim miesiącu wystawiono o 29% mniej faktur, rok temu w kwietniu, w porównywalne dni, faktur było o 20% więcej, działalności związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi odnotowały spadek wystawianych faktur o 54%, prywatne gabinety z branży medycznej mniej o 43%. Źródło: spółka

Komputronik : Jak wynika z oficjalnych danych sklepu internetowego, w porównaniu miesiąc do miesiąca liczba sesji zwiększyła się o 20%, a o 16% wzrosła liczba zamówień. Zmianie uległ koszyk zakupowy. Jeszcze w marcu klienci kupowali głównie sprzęt do nauki i pracy zdalnej ? komputery, laptopy, myszki, klawiatury oraz routery. W ostatnich dniach widzimy spore zmiany w koszyku zakupowym. Zarówno w ujęciu wartościowym jak i pod względem wybieranych produktów. Konsumenci zdążyli już kupić niezbędny sprzęt do pracy. Teraz największą popularnością cieszą się kamery, mikrofony i drukarki - mówi Karol Tokarski, dyrektor e-commerce w Komputronik. Jak podaje Komputronik po świętach ogromny wzrost odnotowano w sprzedaży maszynek do golenia (najpopularniejszy produkt: Philips OneBlade Pro), mopów do sprzątania (Bona Spray Mop) oraz sprzętu do nawadniania ogrodów. Po zniesieniu pierwszych ograniczeń wzrosła także sprzedaż akcesoriów sportowych, słuchawek i mobilnych głośników. To pokazuje, że klienci szukają sprzętu, który stanowi odpowiedź na ich bieżące potrzeby. ały czas największe wzrosty sprzedaży utrzymują się wśród mieszkańców dużych miast i aglomeracji. Źródło: spółka

Bluerank : Agencja marketingu internetowego wprowadza nową identyfikację wizualną. To jeden z elementów przyjętej strategii firmy, która koncentruje się wokół pojęcia Customer Journey i rozwoju portfolio usług zgodnie z ideą marketingu 360. CI powstał siłami własnymi agencji. Nowa identyfikacja wizualna Bluerank nawiązuje do koncepcji .Plan .Play .Win. To wyraz strategicznego podejścia do współpracy z partnerami i kompleksowego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu. Źródło: spółka

INEA : W ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3) do otwartej sieci światłowodowej Fiberhost podłączonych zostanie blisko 45 tys. gospodarstw domowych w 758 miejscowościach w kraju w ciągu najbliższych 6 miesięcy, podała INEA. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asseco Business Solutions (Asseco BS) : Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 60,15 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,8 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

Digital Avenue : Zawarło term sheet w sprawie połączenia z producentem gier komputerowych Ice Code Games Sp. z o.o. (z Digital Avenue jako spółką przejmującą), podała spółka. Połączony podmiot będzie prowadził działalność w zakresie produkcji gier komputerowych i konsolowych. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Wydłużenie terminu spłaty kredytów o łącznej wartości do 12,5mld PLN o dwa lata, do końca września 2024 roku. Źródło: spółka

Asseco Poland, CD Projekt : Vienna Stock Exchange rozpoczęła obliczanie indeksu obejmującego najbardziej płynne spółki z sektora nowych technologii z Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Źródło: Trigon

BOA : Spółka w trakcie zmiany nazwy na Eurohit podpisała z Sheepyard Sp. z o.o. list intencyjny w sprawie połączenia obu podmiotów. Sheepyard działa w branży gier mobilnych i zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier typu Free-to-play. Źródło: spółka

Kool2Play : Złożył dokument informacyjny do GPW. Spółka chciałaby zadebiutować na NewConnect w drugiej połowie roku. Debiut poprzedzi premierę na PC największej dotychczasowej produkcji Kool2Play- gry Uragan. Źródło: spółka

Pyramid Games : Zakończył subskrypcję prywatną akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało 50 tys. akcji serii D, a spółka pozyskała 1 mln zł. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), PKO Bank Polski : Podjęły decyzję o przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. porozumienia umożliwiającego darmowe korzystanie z jednorazowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, poinformował KIR. Przedłużona będzie też promocja na jego wersję długoterminową. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group : Nawiązał współpracę z globalnym partnerem My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. My.com B.V. to spółka zależna od Mail.ru Group z siedzibą w Moskwie. Źródło: ISBnews

Klabater : Wyznaczył datę premier gry "Skyhill 2: Black Mist" na PC na 28 maja br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Drageus Games : Gra "Genetic Disaster" zadebiutuje na konsoli Xbox 29 maja br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi : Podjął decyzję o wstrzymaniu prac w ramach projektu "Tiny Dragons", podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł. Źródło: ISBnews

Alior Bank : Wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank. Źródło: ISBnews

Bank Pekao : Przygotował propozycję Pożyczki Ekspresowej SMEX dla małych i średnich firm z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą, podał bank. Źródło: ISBnews

Grupa Robyg : Wdrożyła podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Autenti, podała spółka. Dzięki temu klienci mogą podpisywać umowy rezerwacyjne na mieszkania zdalnie. Podpis elektroniczny umożliwia identyfikowanie użytkowników, podpisywanie dokumentów, pieczętowanie dokumentów, przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych, weryfikację cyfrową dokumentów oraz trwały nośnik dokumentu cyfrowego. Źródło: ISBnews

Fiat : Nowe hulajnogi FIAT500 dla dzieci i dorosłych. Model z 10-calowymi kołami -największymi ze wszystkich w dotychczasowych modelach i premiera pierwszego e-pojazdu marki FIAT dla najmłodszych Źródło: spółka

mPay : W sklepach Google Play i App Store pojawiła się darmowa gra, która łączy przyjemne z pożytecznym ? zebrane przez użytkownika punkty będą przeliczalne na złotówki, a te przeznaczane na zakupy dla medyków. Dla fanów rywalizacji firma przygotowała dodatkowo 10 rozgrywek z nagrodą dla najlepszego gracza. Akcja potrwa do 5 lipca br. Źródło: spółka

Mellon Media : Ola Nguyen, Przyjaciółki oraz Face Swap to 3 najnowsze kanały stworzone przez Mellon Media. Ich premierowe odcinki osiągnęły łącznie kilkaset tysięcy wyświetleń. Produkcja formatów własnych przez Mellon Media wzbogaca portfolio grupy LTTM, wyspecjalizowanej w koordynacji kampanii z influencerami oraz tworzeniu kanałów marek. Źródło: spółka

Wirtualna Polska Holding : WP Pilot naciska na firmę Grant Thornton w kwestii weryfikacji, czy Discovery wypełnia zobowiązania wobec KE z 2018 Źródło: Trigon

BanqUP : W ub. tygodniu uruchomił nową usługę TPP-as-a-service, natomiast dziś z radością informujemy o współpracy z brytyjskim fintechem Limitless. Źródło: spółka

QubicGames : Promocja urodzinowa już trwa. Przecenione tytuły są objęte akcją GamesvsCovid19, w związku z czym 20% przychodów ze sprzedaży gier pomniejszonych o prowizje i opłaty licencyjne zostanie przekazane na cele charytatywne. Wyprzedaż oraz inne akcje związane z 16-leciem potrwają do początku czerwca. Źródło: spółka

eobuwie.pl : W dobie koronawirusa nie tylko zapewnia klientom bezpieczne dostawy, ale i ułatwia zakupy. Firma zaproponowała unikalne rozwiązanie. W najnowszej aktualizacji aplikacji mobilnej eobuwie.pl wprowadzono funkcję skanowania stopy smartfonem. Pozwala to na dopasowywanie butów do kształtu stopy, bez konieczności przymierzania. Potrzebne będą jedynie: urządzenie z systemem Android oraz biała kartka A4. Źródło: spółka

Platforma Detalistów : Wdraża rozwiązanie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca będzie mógł wydawać elektroniczny dowód zakupu na urządzenie mobilne konsumenta już od sierpnia br. eParagon w tej postaci nie tylko spełni kluczowe oczekiwania przedsiębiorców, ale będzie również gwarantować prywatność, a jego wydanie będzie dobrowolne i niezależne od metody płatności. W pracach nad finalnym kształtem usługi uczestniczą m.in. takie sieci handlowe jak IKEA, LPP (właściciel m.in. marki Reserved), Superpharm czy Decathlon, a także wiodący producenci kas fiskalnych, z których urządzeń korzystają przedsiębiorcy posiadający pojedyncze sklepy i punkty usługowe. Źródło: spółka

ECC Games : Ogłosił datę premiery DRIFT21 ? najbardziej wyczekiwanego projektu studia. Gra w trybie Early Access (wczesny dostęp) zadebiutuje na PC już 7 maja. Wydawcą tytułu jest globalny publisher ? 505 Games ? należący do koncernu Digital Bros. Źródło: spółka

Mio : ?Od lat utrzymujemy dominującą pozycję w segmencie premium. Cieszy nas, że wzrasta świadomość klientów, którzy są w stanie zapłacić więcej, jeśli produkt jest lepszej jakości. Potwierdzeniem jest nagroda w prestiżowym plebiscycie Mobility Trends, przyznana w kategorii Samochodowy Gadżet roku 2019 za model MiVue C570. Nasze portfolio ciągle się poszerza zarówno o sprzęt z wysokiej i średniej półki, ale sukcesywnie wprowadzamy też modele budżetowe. Mimo bardzo agresywnej konkurencji cenowej ze strony B-brandów nasza marka powiększa swoje udziały również w tym segmencie Dużo większa dynamika wzrostu wolumenu sprzedaży naszych urządzeń w porównaniu do wzrostów rynkowych pokazuje, że coraz więcej konsumentów zgadza się z naszym przekonaniem, że najważniejszą cechą produktów powinna być wysoka jakość wykonania oraz wsparcie posprzedażowe" - mówi Mariusz Manowski, CEE Country Director firmy MiTAC. Źródło: spółka

Huawei : Użytkownicy urządzeń, którzy chcą naprawić swój sprzęt, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi door-to-door, która teraz zostaje wydłużona do 31 maja. Do 15 czerwca zostaje również przedłużona gwarancja na smartfony, tablety, laptopy, smartwatche i routery Huawei. Wydłużony okres gwarancyjny zostanie automatycznie przypisany do urządzeń, których gwarancja pierwotnie miała skończyć się między 15 marca a 14 czerwca. Źródło: spółka

OVHcloud : Rozwija linię prywatnych serwerów wirtualnych (VPS) adresowaną do zespołów Devops oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Według szacunków, wartość rynku VPS sięgnęła w 2018 roku aż 1,1 miliarda USD, do 2025 roku ma przekroczyć nawet 2,5 miliarda USD. 1 Wzrost ten związany jest przede wszystkim z rosnącą liczbą e-sklepów, oczekujących większej elastyczności, aby sprostać jednorazowym lub sezonowym skokom ruchu. Prywatne serwery wirtualne stanowią idealny kompromis pomiędzy swobodą zarządzania serwerami dedykowanymi i elastycznością związaną z wirtualizacją. VPSy spełniają także biznesowe wymogi w zakresie monitorowania infrastruktury, testów w środowiskach przedprodukcyjnych i hostingu stron internetowych. Łatwe w konfiguracji i zarządzaniu, przy pomocy zaledwie kilku kliknięć, nowe VPSy OVHcloud zapewniają dużą elastyczność przy większej o 50 proc. wydajności niż poprzednia generacja. Dzięki pełnej kontroli nad procesem wdrożenia, nowa gama prywatnych serwerów wirtualnych od OVHcloud łączy wydajność z transparencją. Dostępnych jest obecnie pięć konfiguracji, od Starter do Elite, wszystkie w przystępnych cenach ? od 3 do 100 euro netto za miesiąc ? zapewniających kontrolę nad kosztami. Nowe VPS-y, dostępne w centrach danych w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, obsługują nieograniczony ruch z maksymalną przepustowością do 2 Gbps 2 Źródło: spółka

iTaxi : Nawiązał współpracę z jedną z największych sieci hipermarketów Auchan. W ramach kooperacji kierowcy taxi będą dostarczać specjalnie stworzone przez sieć zestawy produktów. To rozwiązanie, które znacznie skróci proces zakupowy względem tradycyjnego, zapewniając najszybszą dostawę w Polsce ? w ciągu maksymalnie 3 godzin od odebrania zamówienia. Usługa od dziś jest dostępna w 10 miastach, a w ciągu najbliższych dni pojawi się w kolejnych miejscach m.in. obejmie Górnośląski Okręg Przemysłowy. Akcję wspiera BLIK. Źródło: spółka

Red Hat Inc. : Dostawca rozwiązań open source, zaprezentował nowe produkty, które pomogą przedsiębiorstwom każdej wielkości i ze wszystkich branż optymalizować, skalować lub po prostu chronić swoje operacje informatyczne w obliczu globalnych zmian. Wśród nowości znajdują się takie elementy jak Wirtualizacja OpenShift, najnowsza wersja czołowej platformy Kubernetes dla przedsiębiorstw Red Hat OpenShift 4.4 czy rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Źródło: spółka

ESL : Największa e-sportowa firma na świecie oraz DreamHack, organizator festiwali gamingowo-lifestyle'owych, ogłosili podpisanie trzyletniego kontraktu z Twitchem, wiodącym dostawcą usług rozrywki komputerowej. W ramach kontraktu największe rozgrywki e-sportowe organizowane przez ESL i DreamHack, będą transmitowane na żywo wyłącznie na platformie Twitch w 2021 i 2022* roku. Umowa jest potwierdzeniem, że Twitch jest globalnym partnerem medialnym najważniejszych rozgrywek ESL oraz DreamHack. W 2020 roku umowa obowiązuje bez zasad wyłączności, które będą obowiązywać w latach 2021 i 2022 z transmisji na żywo najważniejszych turniejów w języku angielskim. W ramach porozumienia wszystkie turnieje rozgrywane w ramach ESL Pro Tour w CS:GO, StarCrafta II i Warcrafta III - ESL Pro League, ESL One, Intel? Extreme Masters, DreamHack Masters, DreamHack Open, ESL National Championships - będą transmitowane na żywo w języku angielskim wyłącznie na platformie Twitch w 2021 oraz 2022 roku. Źródło: spółka

Veeam Software : Ogłosił dostępność nowego narzędzia Veeam Backup dla Microsoft Azure - rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze klasy enterprise. Nowe rozwiązanie umożliwi klientom i dostawcom usług przeniesienie większej ilości aplikacji i danych do Azure, a także pozwala ekonomicznie, bezpiecznie i łatwo chronić aplikacje i dane przechowywane w chmurze Azure. Źródło: spółka

Colt Technology Services : Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na usługi w wielu chmurach, wprowadza usługę Dedicated Cloud Access w Colt PrizmNet. 15 kwietnia firma ogłosiła uruchomienie PrizmNet Cloud Access, przenosząc usługi wiodących dostawców usług chmurowych (CSP) do ekosystemu finansowego Colt. PrizmNet Cloud Access wykorzystuje nagradzaną usługę Colt Dedicated Cloud Access (DCA) i umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego skorzystanie z wielu platform chmurowych i dostarczanych przez nich aplikacji. Źródło: spółka

Google : W ciągu ostatnich kilku tygodni duża część pracowników, zwłaszcza w sektorze IT, przeszła w tryb pracy zdalnej. Dzięki szerokiej dostępności kursów online, dla wielu to także moment na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Google Cloud uruchomił po raz pierwszy specjalny program szkoleniowy - Certification Journey. Jego celem jest przygotowanie przyszłych ekspertów od chmury do egzaminu certyfikacyjnego w ramach GCP (Google Cloud Platform). Certification Journey to pierwszy tak kompleksowy program szkoleniowy Google Cloud, do którego mogą przystąpić zarówno duże korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Kursanci podzieleni są na zamknięte grupy, w których mogą wspólnie dzielić się wiedzą, dyskutować i rozwiązywać zadania problemowe. Szkolenie odbywa się pod okiem trenera, a uczestnicy otrzymują także roczny, nielimitowany dostęp do bogatej biblioteki programu treningowego Google Cloud. Zapewnia ona ponad 30 rodzajów kursów na żądanie oraz roczny dostęp do Self Paced Labs, gdzie znajduje się aż 300 różnych laboratoriów. Każdy kursant ma także zapewniony voucher na egzamin końcowy uprawniający do uzyskania jednego z certyfikatów Google Cloud. Źródło: spółka

ai4HR : To projekt mający na celu wsparcie działy HR i skierowany jest do firm produkcyjnych zatrudniających pracowników tak aby w sposób ciągły monitorować ich zdrowie i wydatnie wpływać na wydajność przedsiębiorstwa podczas epidemii koronawirusa COVID-19. Narzędzie ai4HR pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać osoby które potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe bez konieczności wyłączania z pracy firmy. Moduł sztucznej inteligencji dzięki wykorzystaniu danych analitycznych przewiduje potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej. W konsekwencji zapobiega powstawaniu przestojów osobowych. Projekt koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: aiHealth Security aiCosts Control aiCare oraz aiGDPR Compliance. Firmy wspierające projekt ai4HR: Dehora, LogicaAI, Crestt ora kancelaria prawna Kibil i Wspólnicy. Źródło: spółka

OPPO : Smartfony firmy niedawno pojawiły się w ofercie operatora sieci Plus, a teraz obie firmy przygotowały dla klientów ciekawą ofertę promocyjną. Przy zakupie jednego z dwóch dostępnych w Plusie modeli ? Reno3 i A31 dodawane będą e-kody do sieci EMPIK o wartości odpowiednio 200 lub 100 zł. Źródło: spółka

Live Motion Games : 30 kwietnia na platformie Steam zadebiutuje symulator dedykowany fanom remontów i kolejnictwa ? Train Station Renovation. Wydawcą tytułu jest PlayWay, a Frozen District wesprze spółkę w promocji projektu. Początkowo gra będzie dostępna w trybie wczesnego dostępu. Obecnie na platformie Steam dostępny jest prolog Train Station Renovation ? First Job. W ciągu 6 dni otrzymał on 91% pozytywnych recenzji na platformie Steam. W pierwszej połowie 2021 roku Live Motion Games planuje debiut na rynku NewConnect. Do tego czasu chce mieć w swoim portfolio sześć produkcji. Niebawem studio zapowie swój kolejny symulator oparty na historii katastrofy atomowej z 1986 roku ? Chernobyl Liquidators. Źródło: spółka

PKO Bank Polski : Udostępni w bankowości elektronicznej wniosek o subwencję finansową PFR. Źródło: spółka

Tauron : Katowice są pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności. W stolicy Górnego Śląska działa już 115 punktów ładowania, a 86 z nich zbudował TAURON. Źródło: spółka

Lexmark : Wprowadzaj nowe urządzenia klasy enterprise serii 300 i 400. Jest to propozycja przeznaczona dla małych grup roboczych i niewielkich przestrzeni. Urządzenia zapewniają szybkość wydruku, niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo danych. Wprowadzone na rynek urządzenia obejmują sześć nowych monochromatycznych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych klasy biznesowej oraz dwa nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne dla klientów korporacyjnych. Nowe drukarki zaprojektowane zostały z myślą o małych grupach roboczych i niewielkich przestrzeniach. Oferują partnerom i klientom korporacyjnym firmy Lexmark imponującą wydajność, a także pojemność i trwałość umożliwiającą zmniejszenie liczby przerw w pracy urządzeń. Oferują prędkość drukowania do 42/40 stron na minutę (format letter/A4) i czas do wydrukowania pierwszej strony nawet 5,9 sekundy. ?Nasze nowe urządzenia są lekkie, kompaktowe i szybkie. Dostarczają taką jakość i wydajność drukowania, jakiej oczekują klienci od mniejszej, bardziej kompaktowej obudowy - powiedział Sebastian Szpila, Enterprise Account Manager Lexmark Polska. ?Stalowe elementy zapewniają wytrzymałość i niezawodność, a standardowy druk dwustronny pozwala oszczędzać papier. Trwałość nagrzewnicy minimalizuje konieczność konserwacji, a pełnozakresowe zabezpieczenia firmy Lexmark pomagają chronić sieć oraz wszelkie zastrzeżone informacje - dodaje. Źródło: spółka

Grow Uperion : Startup z grupy TenderHut, który do tej pory dbał o motywację w korporacjach, dzięki błyskawicznym zmianom w aplikacji z narzędzia już mogą korzystać pierwsi uczniowie. ?Sama jestem samotną, pracującą na pełen etat mamą i nagle musiałam poradzić sobie ze swoją zdalną pracą, zdemotywowanymi dziećmi i ich zdalną nauką w domu. Zainspirowało mnie to do tego, by narzędzie, które na co dzień rozwijam i wdrażam dla firm, zastosować do pomocy rodzicom takim jak ja, ich dzieciom i borykającym się z nową sytuacją nauczycielom. Wraz z zespołem szybko przeanalizowaliśmy, jak możemy zaadaptować naszą aplikację do tego, aby podtrzymać zaangażowanie uczniów. Tu z pomocą przyszły mi także moje dzieciaki, które dały nam dorosłym kilka cennych wskazówek? Tak powstał pomysł wykorzystania działającego już rozwiązania, opartego o mechanizmy grywalizacji, dla polskich uczniów ? opowiada Małgorzata Celarek, prezes Grow Uperion. Źródło: spółka

Carbon Studio : 30 kwietnia gra The Wizards ? zadebiutuje w wersji na konsole PlayStation VR na rynku azjatyckim ? w Japonii, Hongkongu, Singapurze, Tajwanie, Malezji, Indonezji, Tajlandii oraz Korei. Spółka ogłosiła niedawno, że sprzedaż gier z serii The Wizards, przekroczyła już ponad 100 tys. sztuk. W premierę tytułu na rynku azjatyckim zaangażowany jest znany w tym regionie publisher ? Winking Entertainment. Azja stanowi dziś znaczącą część światowych przychodów z segmentów VR i AR (rozszerzona rzeczywistość). Źródło: spółka

QubicGames : Przeportuje i wyda na Nintendo Switch kolejne cztery tytuły Vivid Games. Spółki postanowiły również przygotować dodatek DLC do świetnie sprzedającego się Pocket Mini Golf. Z kolei na 8 maja wyznaczono datę premiery na Nintendo Switch gry Gravity Rider Zero, która wcześniej cieszyła się wielkim powodzeniem wśród graczy w wersji Free2Play. Wersje mobilne na iOS i Android zostały pobrane łącznie ponad 15 mln razy. Źródło: spółka

Creepy Jar : Sprzedaż Green Hell na platformie Steam przekroczyła 700 tys. sprzedanych sztuk. Oznacza to, że gra sprzedała się w aż 300 tys. egzemplarzy od czasu premiery trybu co-op, który wyszedł na początku kwietnia. Blisko miesiąc od premiery gra nadal utrzymuje się w TOP20 Global Bestsellers na platformie Steam, bijąc przy tym swoje rekordy popularności ? ponad 19,5 tys. osób grających jednocześnie. Survival przetrwania został doceniony przez graczy i posiada 85% pozytywnych recenzji. Wishlista (lista życzeń) także stale rośnie ? obecnie lista graczy nadal oczekujących na zakup Green Hell przekroczyła 765 tys. osób. Źródło: spółka

Movie Games : Drug Dealer Simulator sprzedał się w ponad 100 tys. kopii w ciągu zaledwie 11 dni od premiery. Ponadto, produkcja znalazła się na pierwszym miejscu listy bestsellerów platformy Steam oraz zbiera bardzo wysokie oceny graczy, z których 89 proc. pozytywnie ocenia tytuł. Źródło: spółka

CloudFerro : Wystartowała nowa wersja platformy udostępniającej dane z europejskich satelitów dotyczące Niemiec ? CODE-DE, za którą odpowiedzialna jest Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna, DLR. Rozwój serwisu realizuje polska firma CloudFerro, specjalizująca się w świadczeniu usług przetwarzania w chmurze, która zwyciężyła w zeszłorocznym przetargu DLR. Źródło: spółka

Kingston : Wprowadza na rynek KC2500 ?SSD NVMe PCIe nowej generacji. Jest on przeznaczony do komputerów biurkowych, stacji roboczych i systemów do wydajnych obliczeń (HPC). Dzięki wykorzystaniu najnowszego kontrolera Gen 3.0 x4 i 96-warstwowej pamięci NAND 3D TLC zapewnia znakomitą wydajność. Z maksymalną szybkością odczytu 3500 MB/s i zapisu 2900 MB/s KC2500 usprawnia pracę systemów niezależnie od zastosowań. Jest nie tylko wyjątkowo wydajny, lecz również trwały. Źródło: spółka

HP : Pavilion x360 14 to urządzenie stworzone dla osób poszukujących komputera, który wesprze ich podczas codziennej pracy i w wolnych chwilach, zapewniając nieprzerwaną łączność dzięki opcjonalnemu modułowi 4G LTE (po raz pierwszy w serii Pavilion). Laptop odznacza się przy tym wszechstronnością i wysoką jakością typową dla laptopów Pavilion x360. Urządzeniu nadano nowoczesny i wyrazisty wygląd obudowy (dostępny w specjalnej wersji ?metal 3D"), wyposażono w funkcje premium i praktycznie bezramkowe wyświetlacze oraz wydajniejsze podzespoły, w tym w większe dyski SSD (do 1 TB). Źródło: spółka

T-Bull : InfiniteCorp to gra strategiczna bazująca na ciągłym podejmowaniu decyzji. Mobilna wersja gry jest już dostępna w App Store, Google Play, Amazon AppStore oraz Huawei AppGallery, natomiast stacjonarni gracze, od dzisiaj będą mogli rozpocząć przygodę z InfiniteCorp dołączając do Early Access na platformie Steam. Źródło: spółka

Netia : IT Support, to nowa usługa kompleksowego wsparcia technicznego IT dla biznesu, wraz z (opcjonalną) dostawą komputerów Dell na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Koszt podstawowego abonamentu z nielimitowanym wsparciem zdalnym, wraz z dzierżawą komputera przenośnego, to nieco ponad 100 zł netto miesięcznie za stanowisko. Źródło: spółka

SimFabric : Podpisał umowę wartą 8 mln zł z Koch Media z siedzibą w Höfen w Austrii. W jej ramach globalny producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania stał się właścicielem 50 proc. praw autorskich do dwóch gier SimFabric. Koch Media GmbH zajmie się wydaniem, sprzedażą i marketingiem tych tytułów w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Podpisana umowa to kolejny krok spółki do przejścia na główny parkiet GPW oraz opracowania polityki dywidendowej w 2021 roku. Strategia firmy opiera się na trzech głównych filarach: produkcji i wydawnictwie własnych tytułów, działalność badawczo-rozwojowa oraz portingu. Źródło: spółka

PayPo : Nawiązało współpracę z nowym partnerem - e-commerce Gandalf.com.pl. Odroczone płatności polskiego fintechu będą dostępne w sklepie od 1 maja. Źródło: spółka

INEA : Przygotowała ofertę promocyjną dla wszystkich nauczycieli. W jej ramach mogą oni przez nawet pół roku korzystać z Internetu światłowodowego 1 Gb/s za 1 zł miesięcznie. ?Od wielu lat jesteśmy dostawcą Internetu światłowodowego do szkół. Z naszych usług korzysta dziś ponad 1200 placówek edukacyjnych w Wielkopolsce. Do końca tego roku planujemy powiększyć tę liczbę do 2500 szkół w całej Polsce. Nowym wyzwaniem w czasie, gdy zarówno dzieci jak i nauczyciele mają ograniczony dostęp do szkół, jest dostęp do Internetu w domu. Aby wesprzeć nauczycieli w ich staraniach zapewnienia należytej edukacji uczniom szkół podstawowych i średnich, zdecydowaliśmy się wprowadzić ofertę specjalną dla nauczycieli. Szybkie i stabilne łącze symetryczne to dzisiaj podstawa zdalnej nauki oraz komunikacji ? komentuje ofertę usług dla nauczycieli Michał Bartkowiak, prezes INEA. Źródło: spółka

Games Operators : Sprzedaż gry 112 Operator pokryła 95% kosztów spółki poniesionych na jej produkcję, po trzech dniach od premiery. Spółka Games Operators poinformowała, że łączny koszt wytworzenia i marketingu gry 112 Operator, po odjęciu środków otrzymanych z dotacji GameInn, nie przekroczył 0,9 mln zł. Spółka poinformowała także o wydaniu nowego dodatku do 112 Operator, z którego zyski zostaną przekazane na wsparcie służb medycznych walczących z koronawirusem. Źródło: spółka

Platige Image : Studio animacji 3D i postprodukcji, podpisało umowę z wiodącym polskim deweloperem gier Bloober Team. Platige będzie odpowiadało za przygotowanie animacji do nowej, wysokobudżetowej produkcji krakowskiego producenta. Źródło: spółka

Art Games Studio : The Bullet: Time of Revenge, zręcznościowa gra akcji debiutuje na konsoli Nintendo Switch. To pierwszy z trzech zapowiadanych projektów wydawniczych spółki z przeznaczeniem na japońską konsolę. Gra jest w przedsprzedaży. Premiera projektu odbędzie się 7 maja. W ramach budowania pozycji wydawniczej w zakresie produkcji na Switch'a, Art Games Studio kilka dni temu podpisało porozumienie z Ultimate Games na wyłączne wydanie i komercjalizację gry ToolBoy, której premiera planowana jest w tym kwartale. Spółka rozpoczęła prace przygotowawcze do certyfikacji Nintendo Switch swojego kolejnego projektu Jelly Champs! typu couch local multiplayer. Źródło: spółka

PlayWay, Ultimate Games : Zawarcie umowy na wykonanie gry Thief Simulator 2 na PC, konsole Xbox, Playstation i Nintendo Switch. Źródło: spółka

PlayWay, Movie Games : Sprzedaż Drug Dealer Simulator od premiery przekroczyła 100tys. kopii. Źródło: spółka

Games Operators : Gra 112 Operator w ciągu 72 godzin od premiery została sprzedana w ilości ponad 20,5 tys. sztuk. Źródło: spółka

Forever Entertainment, Ultimate Games : Ustalenie daty premiery gry Cooking Simulator na Nintendo Switch na 14 maja 2020 roku. Źródło: spółka

Orange Studio Animacji : Producent serialu animowanego "Kosmiczny wykop" podpisał podstawowe założenia do umowy (tzw. term sheet) z wrocławskim studiem Mousetrap Games na stworzenie gry w oparciu o licencję produkcji, w której główną rolę gra postać wzorowana na piłkarzu Robercie Lewandowskim. Wśród pierwszych recenzentów gry mają znaleźć się m.in. inwestorzy, którzy w ramach kampanii crowdfundingowej obejmą akcje Premium Fund SA ? spółki-matki Mousetrap Games. Źródło: spółka

Jujubee : Ujawnił swój najnowszy projekt COVID: The Outbreak w najnowszym zwiastunie. Nowa produkcja ma w trakcie trwającej pandemii zwiększyć edukacyjną świadomość i zaoferować graczom z całego świata pełną angażujących wyzwań rozgrywkę. COVID: The Outbreak będzie dostępny 29 maja 2020 na PC (Steam) w cenie 54.99PLN, ze zniżką -10% w dniu premiery. Deweloper nie wyklucza wydania gry na innych platformach w przyszłości. Źródło: spółka

Huawei : Bezpłatny 6-miesięczny dostęp do serwisu streamingowego TIDAL dla użytkowników smartfonów Huawei P40, P40 Pro, P40 lite lub P40 lite E ? to najnowsza oferta specjalna od Huawei związana z rozwojem autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. Oferta będzie dostępna od 30 kwietnia do 30 maja lub do wyczerpania kodów promocyjnych. Źródło: spółka

TCL : Do sprzedaży wchodzi bowiem RAYDANZ (TCL TS9030) - 3,1-kanałowy soundbar z systemem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos? oraz bezprzewodowym subwooferem. Źródło: spółka

The Dust : Gra symulacyjna studia, "Hotel Renovator" znalazła się na tzw. Top Wishlist platformy Steam. Oznacza to, że produkcja studia jest wśród, najbardziej oczekiwanych tytułów według rankingu platformy Steam na świecie. Źródło: spółka

Prime Bit Games : Zawarł umowę warunkową na udzielenie subskrypcji oprogramowania (transfer technologii) spółce Softes. Przedmiotem umowy jest silnik gry i edytor poziomów w technologii wirtualnej rzeczywistości na Oculus. Źródło: spółka

Red Dev Studio : Przekazał do wydawcy No Gravity Games prototyp gry Space Shift ("Gra"), przygotowywanej do wydania na platformie Nintendo Switch. Zakończone zostały prace związane z wprowadzeniem poprawek i zmian do gry Powertris i została przekazana do podwykonawcy celem stworzenia wersji (portu) na konsolę Nintendo Switch. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem