Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Selena wskutek epidemii obserwuje m.in. spadający popyt na materiały budowlane we wszystkich krajach w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, a także w związku ze spowolnieniem niektórych inwestycji w okresie kwiecień-maj 2020 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Arctic Paper podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 30 maja 2020 roku zarządu na nową trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka.

Open Finance odnotował 175,72 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 138,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arctic Paper zmienił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z dnia 27 lutego br.i postanowił o jej niewypłacaniu z zysku za rok 2019, podała spółka. W lutym br. zarząd Arctic Paper zdecydował, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję.

Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości umożliwi spółce Elektromontaż-Poznań zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa w celu przejęcia przedsiębiorstwa.

Tarczyński odnotował 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen zakończył proces rozliczania wszystkich transakcji nabycia akcji Energa po zakończonym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez tą spółkę, podał PKN Orlen.

Famur podpisał ze stroną społeczną szereg porozumień w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20% począwszy od maja 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy, podała spółka.

Develia, w związku z publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. (zaplanowaną na 14 maja), ujęła w wynikach finansowych kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro, które mają pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto w kwocie 49,53 mln zł oraz kwoty będące rezultatem nakładów na nieruchomości inwestycyjne i rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu, które wpłyną negatywnie na skonsolidowany zysk brutto kwotą 8,33 mln zł, podała spółka.

Domiporta - spółka zależna Agory - rozpoczęła negocjacje dotyczące zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl, której wspólnikami są Piotr Przybysz oraz Sławomir Gąsiorowski - członkowie zarządu Domiporta, podała Agora. W związku z transakcją Agora dokona odpisu wartości udziałów w Domiporta w kwocie 59,5 mln zł, a Grupa Agora odpisu wartości aktywów związanych z jej działalnością w kwocie 12,7 mln zł, które obciążą odpowiednio wynik jednostkowy i skonsolidowany Agory w I kw. 2020 r.

Mirbud zawarł z 7R umowę na budowę dwóch hal usług logistycznych z funkcjami produkcyjnymi oraz zapleczami magazynowymi i zapleczami socjalno-biurowymi w Łodzi przy ul. Transmisyjnej za 5,09 mln euro netto, podał Mirbud.

Grzegorz Kania zrezygnuje z funkcji członka zarządu Agory ze skutkiem nie później niż na dzień 31 października 2020 r., podała spółka. Przyczyną rezygnacji było podjęcie nowych zobowiązań zawodowych.

Zarząd Foodio Concepts - spółki pośrednio zależnej od Agory - podjął uchwałę o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podała Agora.

Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe o długości 55 km, podały spółki. Wartość umowy to 97,1 mln zł netto, co stanowi 119,4 mln zł brutto.

Zarząd Stalproduktu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku netto na kapitał rezerwowy, podała spółka.

ATM zleca budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r.

Agnieszka Kułton - członek zarządu ds. zarządzania wierzytelnościami Kruka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 maja ze względów zdrowotnych, podał Kruk. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Piotra Kowalewskiego od 29 maja br.

Gra "Genetic Disaster" zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch i PlayStation4, 29 maja, podał Drageus Games.

Akcjonariusze MOL zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 228,38 mld HUF, na kapitał zapasowy, podała spółka.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by oszacować wpływ epidemii koronawirusa na wynik sektora bankowego w tym roku, ale "dobrze by było, gdybyśmy się oparli o zero", poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. mBank chciałby zakończyć ten rok zyskiem netto.

mBank ocenia, że spowolnienie akcji kredytowej w marcu nie zaważyło jeszcze na całym I kw. 2020 r., jednak kolejne kwartały przyniosą osłabienie dynamiki kredytów, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank oczekuje, że koszty ryzyka w kolejnych kwartałach będą wyższe w ujęciu rok do roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. W I kwartale odpisy wzrosły o 181% r/r do 409 mln zł, zaś koszty ryzyka wzrosły o 90 pb r/r do 151 pkt.

Zarząd Selvity ocenia, że w okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 raczej nie będzie wypłacać dywidendy, za to dzięki inwestycjom i rozwojowi stanie się regularną spółką dywidendową w przyszłości, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 2,36 mld zł w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 7% r/r. Kwotę 2,09 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% w skali roku, podała spółka.

Ultimate Games miał szacunkowo 2,65 mln zł przychodów i 1,23 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r., podała spółka.

Selvita liczy, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje "z nawiązką", poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Atal rozpoczął sprzedaż kolejnego wrocławskiego projektu - Atal City Square, podała spółka. Projekt składa się z części mieszkalnej z 232 mieszkaniami oraz aparthotelowej ze 124 lokalami inwestycyjnymi. Dodatkowo na parterze budynków znajdzie się 10 lokali usługowych. Planowany termin oddania do użytkowania inwestycji Atal City Square to III kwartał 2022 roku.

Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły mniejszych podmiotów, o przychodach "bliżej 2 mln euro niż 20 mln euro", poinformowali członkowie zarządu. W późniejszym okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 przyjdzie czas na większe podmioty, a po zrealizowaniu założeń na 2023 r. - na "naprawdę znaczące akwizycje", poinformowali członkowie zarządu.

LPP w związku z pandemią i zamknięciem w tym czasie sklepów poniosła 120 mln zł straty operacyjnej w marcu i około 110 mln zł straty w kwietniu, poinformował wiceprezes Sławomir Łoboda. Dodał, że dochodzenie do obrotów w salonach sprzedaży w branży modowej do okresu sprzed pandemii koronawirusa będzie trwało miesiącami.

Kool2Play złożył dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Kool2Play chce zadebiutować na NewConnect w III kwartale 2020 roku. Debiut poprzedzi premierę na PC największej dotychczasowej produkcji Kool2Play - gry "Uragan".

Mousetrap Games (MTG) - spółka zależna Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) - podpisała z Orange Studio Animacji podstawowe założenia (term sheet) do umowy o stworzenie gry w oparciu o licencję serialu "Kosmiczny wykop", podał Premium Fund.

Jujubee ustaliło datę premiery gry "COVID: The Outbreak" na platformie PC na 29 maja 2020 r., podała spółka. Podstawowa cena gry wyniesie 13,99 USD, 11,99 euro i 54,99 zł. Spółka nie wyklucza wydania gry na innych platformach w przyszłości.

Novaturas pracuje obecnie nad modyfikacją oferty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, poinformowała prezes Audrone Keinyte.

W ramach dalszego rozwoju gry "Green Hell" Creepy Jar planuje w 2020 roku cztery duże aktualizacje gry oraz wersje konsolowe, podała spółka.

Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (lider konsorcjum) - spółki zależnej Mostostalu Zabrze - w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. (partner konsorcjum) została uznana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane", podał Mostostal Zabrze. Wartość złożonej oferty wynosi 149,6 mln zł netto (183,9 mln zł brutto), z czego zakres przynależny GPBP wynosi 100 mln zł netto (123 mln zł brutto).

Zarząd Wieltonu podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w kwocie 30 782 tys. zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

LPP, kierując się najlepiej pojętym interesem spółki i jej wszystkich interesariuszy (akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów) zdecydowało o odstąpieniu od części umów korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce, podała spółka. LPP odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę kapitałową LPP.

CCC uplasowało wszystkie oferowane tj. 13,7 mln akcji nowej emisji, podała spółka. Cena emisyjna akcji została ustalona na 37 zł, co oznacza, że spółka pozyskała z emisji 506,9 mln zł. Nowe środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie kapitału obrotowego spółki, w tym zakupu produktów na sezon jesień-zima 2020. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte przez inwestorów do 6 maja, a w przypadku akcji serii J do 14 maja.

British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) podpisała aneksy do umów zawartych z mBankiem: umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy, dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding na łączną kwotę do 158,5 mln zł. Termin całkowitej spłaty kredytów został pwyznaczony na 26 czerwca 2020 r.

Zarząd Trakcji PRKiI, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przez radę nadzorczą, podpisał warunki emisji obligacji serii F i serii G zamiennych na akcje serii D o łącznej wartości nominalnej 27 647 487 zł, które uprzednio zostały zatwierdzone uchwałą zarządu, podała spółka.

Elektrotim odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Klabater wyznaczył datę premier gry "Skyhill 2: Black Mist" na PC na 28 maja br., podała spółka.

Wielton odnotował 57,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 69,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd mBanku oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku w efekcie obniżki stóp procentowych, spodziewanej niższej aktywności klientów oraz wzrostu odpisow kredytowych w związku z pandemią, podał bank.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2019 wyniosła 110 871,8 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 5 524,3 mln zł, tj. 5,2%, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,5% i nie zmienił się w skali kwartału.

Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") kolejne porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin zapłaty ceny za udziały ww. spółki, tj. kwoty 8 mln zł, został wydłużony do 15 maja 2020 r., podał Sfinks.

OncoArendi Therapeutics odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gazprom zadeklarował stosowanie nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych na mocy wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, wydanego w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

PlayWay odnotował 86,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 25,7% r/r do 5,7 mln euro w I kwartale 2020 r., podała spółka.

11 bit studios przyjęło założenia do programu motywacyjnego dla zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki na lata 2020-2023 (z opcją przedłużenia do 2024 roku), podała spółka. Łączny (skumulowany) zysk brutto, skorygowany o koszt programu motywacyjnego wyniesie 156 mln zł w latach 2020-2023, przy przychodach wysokości 357 mln zł.

OEX odnotował 20,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 5,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Selvity zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zwołanym na 26 maja br. o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1,9 mln zł w drodze emisji do 2 384 245 nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

mBank odnotował 90,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 163,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Comarch odnotował 104,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd British Automotive Holding (BAH) ustalił wstępną szacunkową wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na łączną kwotę (przed eliminacjami konsolidacyjnymi) 80 271 000 zł dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy, podał BAH.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.