Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.:

Przychody ze sprzedaży: 5 468 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

957 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 684 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 69 mln zł

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii: 121 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 179 mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: (36) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 474 mln zł

Zysk brutto: 231 mln zł

Zysk netto: 161 mln zł

Nakłady inwestycyjne (capex): 940 mln zł

Ujemne różnice kursowe od zadłużenia denominowanego w euro: (238) mln zł

Dług netto na 31 marca 2020 r.: 10 861 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2020 r.: 3,27x" - czytamy w komunikacie.

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2020 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,25 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,83 TWh)

Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,21 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,57 TWh

Produkcja ciepła: 4,96 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,86 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,18 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 0,89 mln ton, podano także.

"Spółka informuje, iż w I kwartale 2020 r. podjęto decyzję o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych segmentu Wytwarzanie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje przeprowadzone w ramach realizacji powyższej zmiany strategii obciążyły koszty operacyjne i EBITDA segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2020 r. w wysokości 127 mln zł. Dokonany zakup wolumenu uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w marcu 2021 r. od kontrahentów na rynku pozagiełdowym po cenach niższych niż zakup pierwotnie zakontraktowany wpłynie na obniżenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych okresach sprawozdawczych. W rezultacie spółka ocenia, że łączny wpływ zmiany strategii zabezpieczającej na wynik operacyjny i EBITDA segmentu Wytwarzanie nie będzie znaczący" - czytamy dalej.

Dokonany na dzień bilansowy szacunek dodatkowych odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe instrumentów finansowych (należności od odbiorców, udzielonych pożyczek oraz wystawionej gwarancji) oraz zmiany wyceny do wartości godziwej udzielonych pożyczek, wynikające z uwzględnienia wpływu COVID-19, wpłynęły na zwiększenie kosztów grupy o 61 mln zł, z czego 9 mln zł obciążyło wynik operacyjny i EBITDA, a 52 mln zł obciążyło koszty finansowe grupy, podsumowano.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.