Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 2,98 mln zł z zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co daje 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka.

PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - podpisała umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych z 21 spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power. Łączna wartość kontraktów wynosi 37,21 mln zł netto, podał Erbud.

P4 - operator sieci Play i spółka zależna Play Communications - złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia 100% udziałów Virgin Mobile Polska, podał Urząd.

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o wypłacie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 rok w formie dywidendy, co stanowi 0,05 zł na akcję, podała spółka.

Archicom Polska złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia 100% udziałów BDH Development, podał Urząd.

Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingów depozytowych BNP Paribas Bank Polska do stabilnej z pozytywnej, podała agencja.

Bank Pekao w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przyznał mikro, małym i średnim firmom łącznie 633 mln zł, podał bank.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 29 mln zł i były niższe o ok. 65,2% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wyniosła ok. 226,5 mln zł i była niższa o ok. 24% licząc rok do roku.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto oraz włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I skonsolidowanego zysku netto skonsolidowanego, wypracowanego w IV kwartale 2019 roku, podał bank.

Lotos Oil - spółka zależna Grupy Lotos - w ramach programu wsparcia kontrahentów "Razem w przyszłość" wydłużył do 100 dni okres zapłaty należności dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską, podała Grupa Lotos.

Wakacje kredytowe objęły do tej pory ponad 6,4 tys. kredytów udzielonych przez Idea Bank, podał bank. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek.

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - sfinalizował transakcję kupna udziałów w złożach Gina Krog i Alve Nord, podała spółka. PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki tym akwizycjom przyszłe wydobycie gazu przez spółkę zwiększy się o 100 mln m3 rocznie.

AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 074,2 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 151,6 mln zł.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 074,2 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 151,6 mln zł.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 14,5 USD/b w kwietniu 2020 r. wobec 14,7 USD/b miesiąc wcześniej i 10,5 USD/b w kwietniu 2019 r., podała spółka.

Henryk Sobierajski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka.

Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji o mocy zainstalowanej 46 MW do sieci w I kw. 2020 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w sieci spółki pracuje już 35 tys. mikroinstalacji o mocy 245 MW, podała spółka.

Medinice zawarło z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podała spółka.

Punch Punk Games chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect, jeśli pozyska wcześniej finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, podała Grupa INC, z którą spółka podpisała umowę zakładającą pozyskanie 1,5 mln zł finansowania.

Średnia sprzedaż paliw na stacjach Avia 30 kwietnia br. po raz pierwszy od wybuchu pandemii była wyższa niż w okresie referencyjnym sprzed wprowadzenia obostrzeń, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uruchomi na przełomie maja i czerwca regularne pociągi operatorskie pod marką Connect Operator. Na początku na trzech trasach, ale sieć takich połączeń będzie systematycznie rozbudowywana, podało PKP Cargo.

Carbon Studio ustaliło datę premiery gry "The Wizards - Dark Times" na 4 czerwca, podała spółka. Tytuł zadebiutuje na platformach Steam, Oculus Store i Viveport.

LPP zakończyło budowę swojego nowego biurowca w Krakowie, w którym znajdują się biura projektowe marek House oraz Mohito, podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 12,5% r/r do 283,24 mln zł.

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa ogółem OFE na koniec 2019 r. wyniosły 154,9 mld zł, co oznacza spadek o 2,5 mld zł (tj. o 1,6%) w ciągu roku.

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, złożyło wniosek patentowy w trybie międzynarodowym poprzez Urząd Patentowy RP, podało Inno-Gene. Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do wielogenowej diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" jest wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy COVID-19.

Redan otworzył prawie wszystkie sklepy Top Secret w Polsce i szacuje, że w najbliższych miesiącach obroty w sklepach stacjonarnych zanotują sprzedaż na poziomie 40-50% z porównywalnego okresu 2019 r., poinformował prezes Bogusz Kruszyński. Spółka otrzymuje dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników i renegocjuje część umów z najemcami.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotimu wynosił ok. 294,34 mln zł netto według stanu na 1 kwietnia br. i zwiększył się o niemal 20% r/r, podała spółka.

Elektrotim odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 4,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie środki odwoławcze.

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem