Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 73,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 103,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank podał, że na wynik netto w I kw. istotny wpływ miał wyrok TSUE w kwestii zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumpcyjnych. Wpływ na wynik netto to minus 51 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 776,02 mln zł wobec 803,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 137,39 mln zł wobec 169,86 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 4,34% na koniec I kw. wobec 4,7% rok wcześniej. Wpływ wyroku TSUE dot. zwrotu prowizji wyniósł 0,35 pkt proc.

Przychody wyniosły 1 015 mln zł wobec 1 026 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania spadły o 6% w skali roku do 482 mln zł. Bez uwzględnienia składek na BFG koszty wyniosły 393 mln zł w I kw.

Wskaźnik C/I wyniósł 50,6% na koniec marca br. wobec 49,9% rok wcześniej, zaś bez wpływu wyroku TSUE wskaźnik ten wyniósł 47,4%.

Koszty ryzyka wyniosły 296 mln zł w I kw. wobec 273 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 76,51 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 76,74 mld zł na koniec 2019 r.

Wskaźnik ROE w I kw. wyniósł 4,34%, zaś bez uwzględnienia wpływu wyroku TSUE wyniósł 7,4%

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR na koniec I kw. pozostawiają bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio 444 p.b (2 223 mln zł) oraz 502 p.b (2 514 mln zł).

"Działania, które podjęliśmy jeszcze pod koniec 2019 roku, powodują, że jesteśmy przygotowani na nadchodzące wyzwania gospodarcze. Dokonane przez nas zmiany w obszarze ryzyka, w tym zmniejszenie portfela korporacyjnego, powodują, że jesteśmy dużo bardziej odporni na kryzys. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe banku są na historycznie wysokich, bezpiecznych poziomach i znacznie przewyższają wymogi regulacyjne. Wskaźnik LCR na koniec I kw. 2020 r. był na poziomie 147%. Szacujemy w kolejnych miesiącach dalszy wzrost tego wskaźnika, co wynika ze spadku poziomu rezerwy obowiązkowej. Już na koniec kwietnia LCR kształtował się na poziomie 170%. Jednocześnie współczynnik TIER1 na koniec I kw. jest poziomie 12,94%, co oznacza 2,2 mld zł nadwyżki kapitału i pozostawia historycznie największy bufor ponad wymogi regulacyjne" - powiedział ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

"Możemy skoncentrować się na wspieraniu naszych klientów, którzy odczuwają ekonomiczne skutki pandemii. Hasło naszej strategii, czyli 'Więcej niż bank', jest adekwatne do tego, jak dziś postrzegamy naszą misję. Wiemy, jak ogromny jest wkład mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w wypracowanie PKB i tworzenie miejsc pracy dla milionów Polaków. W tej trudnej sytuacji nasza odpowiedzialność jest więc jeszcze większa. Aktywnie wykorzystujemy narzędzia tzw. tarczy antykryzysowej i angażujemy się we wszystkie programy, które mogą pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie sprzed pandemii. Dziś rola banków się redefiniuje. A nam zależy na tym, by być partnerem i doradcą dla naszych klientów w tak trudnym dla nich czasie. Od początku trwającej pandemii dostosowujemy naszą ofertę dla przedsiębiorców do ich aktualnych potrzeb. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom wnioskowanie o czasowe odroczenie spłaty rat kredytu. Jesteśmy aktywnych dystrybutorem kredytów z gwarancjami BGK W ramach gwarancji de minimis oraz COSME. Dodatkowo uruchomiliśmy już sprzedaż kredytów wspieranych przez Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK. Wysoki poziom gwarancji będzie korzystnie wpływał na wskaźniki kosztów ryzyka oraz współczynniki kapitałowe" - podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 73,02 mln zł wobec 113,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem