Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank oczekuje, że wolumen kredytowy będzie rósł w tym roku, ale z mniejszym udziałem w sprzedaży pożyczki gotówkowej i przy spadku sprzedaży leasingu. Bank spodziewa się również wzrostu wskaźnika NPL w związku z prognozowanym pogorszeniem sytuacji klientów spowodowanym COVID-19, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank nie planuje zwolnień grupowych.

"Spodziewamy się na dziś dodatniej sprzedaży, ale w innym miksie produktowym. Będzie mniej pożyczki gotówkowej ze względu na mniejszy popyt oraz mocne ograniczenie grup ryzyka, które są najbardziej szkodowe" - powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas wideokonferencji.

"Dobrze idzie sprzedaż kredytów hipotecznych, w segmencie klienta biznesowego będzie duży element wykorzystania gwarancji BGK. Mamy kilka miesięcy przewagi nad innymi bankami - my to umiemy robić, mamy to w DNA. Tu, jeżeli chodzi o sprzedaż, to powinniśmy być na plusie" - dodał prezes.

Jednocześnie wskazał, że bank spodziewa się spadku sprzedaży w segmencie leasingu.

"Leasing to ta linia biznesowa, która będzie notować największy spadek sprzedaży, prognozy mówią o spadku rynku nawet o 60% w tym roku. To jest także segment, w którym odnotowaliśmy największą liczbę wniosków o wakacje kredytowe [w stosunku do wielkości portfela] " - podkreślił Bachta.

Bank podał dziś w prezentacji, że liczba przyznanych wakacji kredytowych w segmencie klientów indywidualnych wyniosła 36 803, w segmencie klientów biznesowych - 2 859, zaś w leasingu - 14 416.

Alior Bank w związku z pandemią COVID-19 dokonał zmian polityki kredytowania dla segmentu podwyższonego ryzyka. Zakres zmian to: wyodrębnienie i blokada nowej sprzedaży dla klientów z branż bezpośrednio dotkniętych, wdrożenie dodatkowych kryteriów akceptacji ryzyka dla klientów z branż pośrednio narażonych, zróżnicowanie podejścia w zależności od branży do odnawiania istniejących zaangażowań biznesowych, a także ograniczenie finansowania w segmencie klientów indywidualnych uzyskujących dochód z tytułu umowy cywilnoprawnej oraz klientów prowadzących działalność gospodarczą w branżach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii oraz ograniczenie dostępności oferty kredytowej dla klientów indywidualnych o podwyższonym ryzyku utraty dochodu.

Bank wprowadził także wymagalność stosowania jako zabezpieczenie gwarancji BGK dla firm z segmentu MŚP, a także objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem na życie dodatkowego segmentu klientów indywidualnych podwyższonego ryzyka wnioskujących o kredyt hipoteczny.

Jak poinformował wiceprezes Tomasz Biłous, Alior pracuje nad wyższą rentownością pożyczki gotówkowej.

"Po kwietniu widzimy, że udaje nam się ten poziom w nowej sprzedaży podnosić. Zwiększymy tempo obniżania oprocentowania depozytów i rachunków oszczędnościowych. Planujemy też przegląd po stronie kosztów. Tu widzimy możliwe optymalizacje wynikającą też z automatyzacji procesów. Te działania, mamy nadzieję, będą nas prowadziły ku wyższej rentowności w krótkim i dłuższym okresie" - powiedział wiceprezes.

Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Alior Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 56 518 mln zł i była wyższa o 2% w skali roku. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 13,67% w I kw. 2020 roku i - jak powiedział prezes - w tym roku oczekiwany jest dalszy wzrost tego wskaźnika.

"Wzrost wolumenów tylko o 2% r/r wynikał z tego, że w ubiegłym roku zmniejszaliśmy ekspozycje na wybrane zaangażowania w segmencie klienta biznesowego. Te działania spowodowały, że jesteśmy dużo mniej wrażliwi na odpisy, bo część tych klientów była z branż zagrożonych" - wyjaśnił Bachta.

"NPL wzrosną prawdopodobnie w każdym segmencie, również w kliencie indywidualnym, gdzie ten wskaźnik obniżaliśmy" - powiedział Bachta.

Dodał, że pogorszenie wskaźnika NPL z jednej strony będzie pochodną pogorszenia jakości portfela w związku z problemami klientów, a z drugie strony - trudniejszego rynku obrotu wierzytelnościami, który jest mniej aktywny niż przed pandemią.

"W segmencie pożyczki gotówkowej wrażliwość na kryzys będzie duża - na dziś ok. 80% klientów jest w branży niskiego ryzyka, a niecały 3% klientów jest w branżach narażonych na kryzys, ale sytuacja może się zmienić" - zaznaczył prezes.

Bachta poinformował, że bank zmniejszył liczbę etatów o ponad 200 i nie planuje żadnych zwolnień grupowych.

"Po pierwsze nie ma takiej potrzeby, w a po drugie, w dzisiejszych warunkach byłoby to działanie nieodpowiedzialne" - podkreślił prezes.

Bank podał, że 3,2 tys. pracowników korzysta z możliwości pracy zdalnej. Bank zapewnił pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej: 245 tys. rękawiczek, 8 000 l. środków do dezynfekcji rąk, 2 000 przyłbic ochronnych dla bankierów, 1 700 osłon oddzielających stanowiska bankierów oraz 20 tys. maseczek wielokrotnego użytku.

Ok. 96 oddziałów własnych banków i ok. 94 placówek partnerskich obsługuje klientów, a liczba obsłużonych klientów w contact center to ok. 9 tys. dziennie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem