Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Pepees odnotował 3,72 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 13,2 mln zł w kwietniu 2020 r. co oznacza spadek o 15% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m).

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i podniesienie kapitału obrotowego spółki, podał bank.

Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank.

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca.

Grupa Orlen planuje podwojenie w 2020 roku sieci stacji paliw na Słowacji, podał koncern. Na koniec roku liczba stacji w tym kraju ma wzrosnąć do 20 placówek. Najnowszy obiekt został właśnie otwarty w słowackim Ružomberku. Grupa Orlen będzie także rozwijać na Słowacji format gastronomiczny, otwierając w najbliższych miesiącach 7 kolejnych punktów Stop Cafe.

Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" na platformie Xbox One została ustalona na 29 maja, podał Ultimate Games. Planowana cena gry to 29,99 EUR/USD.

Walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki zależnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE na nową, wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następującym po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r., podała spółka.

Movie Games zawiązał spółkę zależną True Games w której objął 85% akcji, a pozostałe 15% objęły dwie osoby fizyczne: raperzy Wojciech "Sokół" Sosnowski oraz Michał "Małolat" Kapliński, podała spółka. Przedmiotem działalności True Games jest produkcja gier komputerowych na zasadach symulatorów o szeroko pojętej tematyce ulicznej.

Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 100 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku wobec 150 mln zł zysku rok wcześniej i 363 mln zł straty netto w porównaniu do 8 mln zł straty rok temu, podała spółka.

Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Grupy Lotos zapadnie najpóźniej z końcem czerwca 2020 roku, a zamknięcie transakcji mogłoby mieć miejsce jesienią, poinformowali przedstawiciele zarządu PKN Orlen.

PKN Orlen liczy na to, że wyniki sprzedaży latem 2020 roku powinny pozwolić odrobić straty z ostatnich kilku tygodni, spowodowane spadkiem popytu wywołanym epidemią koronawirusa, poinformowała członek zarządu koncernu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł na akcję, podała spółka.

No Gravity Games zawarło z Destructive Creations J. Zieliński i Wspólnicy s.j. oraz z Venture Capital Poland S.A. umowę na wydanie gry "Your Dead Majesty" na platformach Steam, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Playstation 4, podała spółka. Zakładany termin zakończenia produkcji gry to październik 2020 r.

PKN Orlen nie zakłada dodatkowych ograniczeń w przerobie ropy naftowej w rafineriach grupy w II kwartale 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie 7,7 mld zł w 2020 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego CCC na stabilną z negatywnej. Sam rating został utrzymany na poziomie B+, podała agencja.

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 37,09 mln zł - tj. 8,65 zł na akcję - z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z podjętych uchwał. Zwyczajne walne zdecydowało także o skupie do 200 000 akcji własnych za kwotę łączną nie wyższą niż 90 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z sukcesem zakończyło testy kolejnego odwiertu na złożu "Przemyśl". Prace wiertnicze zrealizowane w ostatnim czasie pozwolą zwiększyć wydobycie z tego złoża o 13% rocznie, podała spółka.

Alior Bank oczekuje, że wolumen kredytowy będzie rósł w tym roku, ale z mniejszym udziałem w sprzedaży pożyczki gotówkowej i przy spadku sprzedaży leasingu. Bank spodziewa się również wzrostu wskaźnika NPL w związku z prognozowanym pogorszeniem sytuacji klientów spowodowanym COVID-19, poinformowali przedstawiciele zarządu. Bank nie planuje zwolnień grupowych.

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,075 USD na akcję, tj. łącznie 4 162 500 USD, poinformowąła spółka.

Alior Bank nie zakłada przeprowadzenia emisji obligacji w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

Alior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka będą wyższe w skali roku zarówno w II kwartale, jak i całym roku i wyniosą powyżej oczekiwanych wcześniej 2% w 2020 r., wynika wypowiedzi prezesa Krzysztofa Bachty.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w kwietniu 2020 roku wyniosły 8,79 mln zł i były niższe o 63,9% w skali roku, podał Wojas.

AMK Kraków - spółka w 100% zależna Mostostalu Warszawa - zawarła z Enea Elektrownia Połaniec umowę na "Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu spełnienia wymagań wynikających z Konkluzji BAT" za 10,96 mln zł netto, podał Mostostal.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 112,55 mln zł w kwietniu 2020 r., co oznacza spadek o 14,75% r/r, podała spółka.

SimFabric rozpoczął certyfikację gry "Farm Mechanic Simulator" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Tytuł ma trafić do sprzedaży w sklepie Nintendo eShop w czerwcu 2020 r.

BNP Paribas Bank Polska wprowadzi do oferty kredyt, który posłuży finansowaniu inwestycji wpisujących się w idee programu Czyste Powietrze, podał bank.

Red Dev Studio w strategii rozwoju zakłada m.in. stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych, które będą równolegle w sprzedaży na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier i tworzenie w każdym kolejnym roku co najmniej 12 takich gier, podała spółka.

Ronson Development wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu inwestycji Ursus Centralny w Warszawie. Ponieważ w marcu inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, wykonawca będzie mógł od razu ruszyć z pracami. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60,25 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na koniec października 2021 r. Drugi etap Ursusa Centralnego będzie liczyć 251 lokali; 40% z nich zostało do tej pory sprzedanych lub zarezerwowanych.

Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Alior Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 56 518 mln zł i była wyższa o 2% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 13,67%.

Games Operators odnotował 4,23 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators ma umowę na wydanie trzech płatnych dodatków (DLC) do gry "112 Operator", podała spółka. Planowane terminy premier DLC nie zostały jeszcze określone.

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała spółka.

Alior Bank odnotował 73,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 103,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 753 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do 206 mln zł zysku rok wcześniej oraz 608 mln zł straty netto, wobec 113 mln zł zysku rok temu, podała spółka.

Zarząd Inter Cars podjął uchwałę, zgodnie z którą będzie wnosił o przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 154 974 364,54 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Budrex, spółka zależna Unibepu, zawarła z Mota-Engil Central Europe umowę podwykonawczą na kompleksowe wykonanie obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Łomża Południe" (z Węzłem) - Węzeł "Łomża Zachód" (bez Węzła)" za szacunkowo 21,67 mln zł netto, podał Unibep.

PKN Orlen zakłada, że w II kwartale 2020 roku poziom marży downstream koncernu będzie porównywalny do średniej za 2019 rok, podała spółka.

Dom Development odnotował 38,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 84,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inno-Gene ma list intencyjny ze spółką należącą do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie, dotyczący m.in. ewentualnej inwestycji kapitałowej w spółki z grupy i licencjonowania testów genetycznych oraz wprowadzenia ich na rynek USA, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1,24 mld zł w I kwartale 2020 roku w porównaniu do 0,6 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała z PORR GmbH &Co. KGaA (PORR) pismo zawierające oświadczenie o wstrzymaniu prac i zakończeniu kontraktu dot. montażu konstrukcji stalowej nośnej mostu w ramach budowy nowego mostu nad Renem w Leverkusen w Niemczech, podał Mostostal Zabrze. Wcześniej spólka podawała, że szacunkowa wartość umowy wynosi 5,8 mln euro.

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Rada nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 maja 2020 roku w skład zarządu VI kadencji Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, powierzając jej funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 2 244 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 849 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem