Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych, podała spółka. Sescom chce nabyć do 20 tys. akcji własnych, ich łączna cena powiększona o koszty nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, tj. 600 tys. zł.

"1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013.

2. Maksymalna liczba akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez spółkę, wynosi 20 000 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł, stanowiących 0,95% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 20 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

3. Akcje będą nabywane po cenie rynkowej, lecz nie niższej niż 17,9 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 26,8 zł" - czytamy w uchwale.

Spółka będzie nabywać akcje własne do 30 września 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub do chwili nabycia maksymalnej liczby akcji własnych, tj. 20 000 sztuk akcji.

"Cena, za którą emitent będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub - jeżeli jest wyższa - najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy dalej.

Akcje własne spółki będą nabywane w celu realizacji programu motywacyjnego, przeznaczonego dla kluczowych managerów Sescom i jego podmiotów powiązanych, polegającego na przydzieleniu lub odsprzedaży opcji na akcje Sescom, wskazano.

Liczba akcji własnych spółki posiadanych przez Sescom na dzień publikacji raportu wynosi 50 tys. sztuk i stanowi 2,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,75% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem