Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Millennium na koniec I kwartału 2020 wyniosła 72 046 mln zł i była wyższa o 33,6% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 4,75% wobec 4,42% rok wcześniej.

Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 52 995 mln zł na koniec marca, wzrost o 47,2% r/r i 3,6% kw/kw. Wszystkie główne kategorie produktów wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu również dzięki pozyskanym klientom Euro Banku: złotowe kredyty hipoteczne +59,1% r/r, a kredyty konsumpcyjne +94,3% r/r, podano.

Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych silnie wzrosła w porównaniu do IV kw. 2019 (o 16%) osiągając wielkość 1,3 mld zł. Stopa wzrostu r/r wyniosła 57%.

"Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 42,1% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), szczególnie w marcu 2020r. W zakresie walutowych kredytów hipotecznych Banku Millennium (bez portfela kredytów walutowych przejętego z Euro Banku) miał miejsce niewielki wzrost o 2,2% r/r w wyniku silnej deprecjacji złotego w stosunku do franka szwajcarskiego, w szczególności w marcu 2020 r. Bez uwzględnienia wpływu kursów wymiany, portfel walutowych kredytów hipotecznych zanotowałby znaczący spadek (-8,5% r/r) w następstwie zarówno naturalnej amortyzacji, jak i wcześniejszych spłat." - czytamy w raporcie.

Udział walutowych kredytów hipotecznych (bez kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w ciągu roku do 19,8% na dzień 31 marca 2020 roku z 25,8% w roku ubiegłym.

Produkcja pożyczek gotówkowych w I kw. 2020 odzyskała dynamikę osiągając poziom 1,3 mld zł (1,1 mld zł w IV kw. 2019), aczkolwiek znalazła się pod wypływem mniejszego apetytu na ryzyko i niższego popytu w tym okresie (wpływ pandemii COVID-19), podano także.

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18,304 mln zł na koniec marca 2020 r. i wzrosła o 6,2% rocznie oraz o 2,3% kwartalnie.

Bank podał, że udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,75% (wobec 4,42% rok wcześniej). Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem wykazał niewielki wzrost z 2,39% w marcu 2019 do 2,75% na koniec marca 2020 r.

"Dynamika wskaźnika kredytów z utratą wartości wskazuje na zróżnicowanie trendów pomiędzy segmentami produktów. W portfelu detalicznym nastąpiła poprawa r/r (kr. hipoteczne - obniżenie z 2,74% do 2,7% oraz pozostałe detaliczne z 10,36% do 10,10%), a w portfelu leasingowym zaobserwowano pogorszenie (z 4,03% do 4,34% odpowiednio). W portfelu korporacyjnym wskaźnik uległ poprawie z poziomu 4,23% do 4,08%" - czytamy dalej.

Bank Millennium podał, że po zakończeniu procesu przejęcia Euro Banku w listopadzie 2019r., wykorzystał zwiększone możliwości celem przyśpieszenia wzrostu w zakresie kluczowych usług bankowych i celem poprawienia pozycji Grupy Banku Millennium na polskim rynku.

Liczba aktywnych klientów detalicznych osiągnęła 2,6 mln na koniec marca 2020 co oznacza wzrost 708 tys. r/r. Liczba aktywnych klientów cyfrowych wzrosła o 32% r/r do poziomu 1,8 mln, przy czym liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnej wzrosła o 44% do 1,4 mln zł, w części dzięki połączeniu, ale przede wszystkim w wyniku skutecznej realizacji strategii organicznego wzrostu.

Łączne środki klientów Grupy Banku Millennium wyniosły 90,7 mld zł 31 marca 2020 r., wykazując wzrost o 20.2% w skali roku. Depozyty stanowiły kluczowy czynnik wzrostu i zanotowały wzrost o 25,4% r/r do poziomu 83,58 mld zł. Poza istotnym wzrostem organicznym, kluczowym czynnikiem wzrostu było przejęcie depozytów Euro Banku i umorzenie funduszy inwestycyjnych.

"Depozyty gospodarstw domowych wyniosły 63 328 mln zł na dzień 31 marca 2020 r, po solidnym wzroście o 32,4% rocznie. W ramach tego wolumenu depozytów, rachunki bieżące i oszczędnościowe nadal rosły w bardzo szybkim tempie (o 43% rocznie), więc ich udział w depozytach klientów indywidualnych zwiększył się do poziomu prawie 74%. Liczba rachunków bieżących wzrosła o 995 tys. a wszystkich kart płatniczych o 748 tys. w ciągu roku" - czytamy dalej.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wzrosły wyraźnie o 7,5% w ciągu roku do 19,743 mln zł. Wzrost ten napędzała, przede wszystkim, silna dynamika w zakresie rachunków bieżących: +39,5% r/r., podano także.

Wskaźnik kredyty/depozyty pozostał na poziomie 86%, a udział płynnych papierów wartościowych (głównie obligacji skarbowych i bonów NBP) w aktywach ogółem grupy pozostaje na poziomie 22%.

Bank poinformował, że kluczowe rozwiązania, wdrożone w związku z epidemią COVID-19, objęły w segmencie klientów detalicznych: wakacje kredytowe - czasowe odroczenie rat kapitałowych i odsetkowych, bezdotykowe transakcje kartowe do 100 zł bez zatwierdzenie numerem PIN, założenie ROR w pełni online z wykorzystaniem selfie, komunikacja w serwisie i na banerach, w portalu. W segmencie mikroprzedsiębiorstw i klientów korporacyjnych bank umożliwił: wnioskowanie o wsparcie finansowe PFR (dotacja z możliwością umorzenia) w Millenecie dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP, czasowe zawieszenie rat kredytu, w tym faktoring, leasing i karty obciążeniowe dla wszystkich przedsiębiorstw, szybki i uproszczony tryb odnowienia kredytu dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, gwarancje BGK na nowych, korzystniejszych warunkach dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP (gwarancja de minimis), zaciąganie kredytów, wspomaganych przez Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK, dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz zdalne podpisywanie wszystkich umów dla MŚP i dużych przedsiębiorstw.

"Na dzień 4 maja, zatwierdzono 41 900 wniosków o wakacje kredytowe w związku z koronawirusem, dotyczące funkcjonujących pożyczek gotówkowych, 16 000 wniosków o wakacje kredytowe dla kredytów hipotecznych o wartości kredytów odpowiednio 1 191 mln zł i 4 486 mln zł" - czytamy w raporcie.

Liczba wniosków o wakacje kredytowe w segmencie detalicznym stopniowo spada od czasu wprowadzenia przedmiotowej oferty. Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych wynosiła około 800 (MŚP: 700) na koniec kwietnia, z łączną wartością kredytów z odroczoną spłatą na poziomie poniżej 500 mln zł, zaznaczono.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.