Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - XTPL zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka.

"Zarząd XTPL S.A. informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych" - czytamy w komunikacie.

Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez:

1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42 000 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy spółki w całości oraz

2) emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 200 000 zł zamiennych na akcje spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez zarząd, podano także.

Spółka zaznaczyła, że zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

"Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie czasie, z uwzględnieniem właściwych dla nich uwarunkowań prawnych" - czytamy także.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem