Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 58,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik roku 2019 został w znaczący sposób obciążony, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednorazowym zdarzeniem, jakim była rezygnacja grupy z dalszej realizacji wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie. Była to trudna, ale ważna i potrzebna decyzja, podjęta po dokładnym rozważeniu krótko i długoterminowych skutków dla grupy i jej wartości. Skutkiem wspomnianej decyzji było rozpoznanie wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, jednak równocześnie pozwoliło na przyśpieszenie wygenerowania wpływów finansowych oraz - w perspektywie kolejnych okresów - przyniesie redukcję kosztów operacyjnych, ponieważ jednocześnie spółka całkowicie wycofała się z rynku szczecińskiego. Podjęte działania pozwoliły na dalszą redukcję zadłużenia. W stosunku do początku roku 2019 r., według stanu na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu obligacji spadło z 110 mln zł do 67 mln zł i dalsze jego obniżanie jest spodziewane w perspektywie kolejnego roku, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo finansowe grupy" - napisał prezes Michał Skotnicki w liście załączonym do raportu rocznego.

Strata operacyjna wyniosła 54,06 mln zł wobec 5,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,77 mln zł w 2019 r. wobec 10,32 mln zł rok wcześniej.

"W ubiegłym roku pełną zdolność operacyjną uzyskał istotny projekt spółki - Centrum Praskie Koneser na warszawskiej Pradze, oficjalnie otwarty pod koniec 2018 r. Pierwszy pełny rok funkcjonowania Konesera, stanowiącego ok. 52 tys. m2 najwyższej jakości powierzchni w odrestaurowanych obiektach zabytkowych, unikalne połączonych z budynkami nowo wybudowanymi, należy ocenić pozytywnie. Bieżący rok, po ustabilizowaniu obecnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronawirusa, poświęcimy na stabilizację przychodów Konesera, celem dalszego zwiększenia wyceny rynkowej tego projektu" - napisał prezes.

"Poza opisaną powyżej częścią komercyjną Konesera, realizowaną wspólnie z inwestorem zewnętrznym, grupa w ubiegłym roku zakończyła samodzielną realizację etapów mieszkaniowych (E1/E3) w stylu loftów, będących odrębną częścią projektu, ale stanowiącej komplementarne uzupełnienie oferty komercyjnej. Wszystkie lokale mieszkalne zostały sprzedane, a pod koniec roku 2019 rozpoczęto proces przenoszenia pierwszych mieszkań na nabywców, proces ten będzie intensywnie kontynuowany w pierwszej połowie 2020 r." - dodał Skotnicki.

Według niego, odnotowania wymaga też dokonana w czerwcu 2019 r. sprzedaż kompleksu Centrum Marszałkowska, przeprowadzona w wykonaniu umowy przedwstępnej z listopada 2018 r. Centrum Marszałkowska (16,5 tys. m2 GLA w centralnej warszawskiej lokalizacji, na skrzyżowaniu dwóch linii metra i ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej) został sprzedany w ciągu roku od oddania do użytkowania, co ponownie potwierdza zdolność grupy do sprawnej realizacji wspólnych przedsięwzięć deweloperskich o dużym stopniu komplikacji i zamknięcia pełnego cyklu projektu deweloperskiego, począwszy od fazy koncepcyjnej, poprzez finansowanie, realizację i sprzedaż wytworzonego produktu.

"Rok 2019 to również okres intensywnego awansowania prac przygotowawczych (w tym projektowych i komercjalizacyjnych) w najważniejszym obecnie realizowanym przedsięwzięciu Grupy, czyli Roma Tower, będącego 170-metrowym budynkiem wysokościowym o powierzchni ok. 63 tys. m2 GLA, położonym w centrum śródmieścia Warszawy, u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater, na działce objętej prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania. Została sfinalizowana koncepcja architektoniczna, a pod koniec roku została zawarta umowa finansowania pomostowego dla wspomnianego projektu. Najbliższy rok będzie okresem ustalania docelowej struktury finansowania dla tego istotnego przedsięwzięcia; w tym zakresie grupa będzie koncentrować się na strategiach pozwalających na przyspieszenie przepływów finansowych" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 65,73 mln zł wobec 9,54 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.