Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje rewizję strategii do roku 2021 w związku z pandemią COVID-19 i może przedstawić nowe założenia przy okazji publikacji wyników za I połowę tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Na ten temat [rewizji strategii] będziemy mogli porozmawiać szerzej przy okazji publikacji wyników półrocznych. Przygotowujemy się do tego tematu" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej Bartłomiej Vytlacil podczas wideokonferencji.

"W naturalny sposób wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ścieżka wyników nie uwzględniała czynników o charakterze globalnym, pandemicznym, wpływającym nie tylko na cały sektor bankowy, ale i na całą globalną gospodarkę. Te czynniki, które wpływają na pogorszenie sytuacji będą wymagały rewizji założeń strategii, którą publikowaliśmy w 2016 roku, a aktualizowaliśmy w 2018 roku" - dodał.

Cele zawarte w zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ w perspektywie na lata 2018-2021 to zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7% wskaźnik (C/I) poniżej 47%, koszty ryzyka poniżej 0,75%. Bank zakłada także udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem powyżej 40% na koniec 2021 r.

W I kw. bank nie odnotował negatywnych zdarzeń zw. z COVID-19, które by wpłynęły na wyniki finansowe.

"W pierwszym kwartale po raz kolejny udało nam się zrealizować wynik lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost sięga 38%. Grupa BOŚ poprawiła wskaźnik koszty do dochodów do 56%" - powiedział prezes Bogusław Białowąs podczas wideokonferencji.

Sprzedaż kredytów w segmencie klientów instytucjonalnych spadła o 55% r/r do 478 mln zł w I kw. Bank podał, że obniżenie nowej sprzedaży kredytów w tej grupie klientów wynika z efektu wysokiej bazy stycznia 2019 r., kiedy bank zawarł znaczące, jednorazowe transakcje na duże kredyty inwestycyjne w branży budowlanej. W końcówce I kwartału br. zauważalny był także spadek po stronie aktywności klientów w związku z wyhamowaniem gospodarki w obliczu COVID.

Sprzedaż kredytów w segmencie klientów indywidualnych wyniosła 99 mln zł w I kw. i była wyższa o 28% w skali roku.

Sprzedaż kredytów proekologicznych w I kw. 2020 roku wyniosła 319 mln zł i była o 49,3% niższa niż w analogicznym okresie roku 2019.

"Poszukujemy wejścia w nowe branże i nowe formy finansowania, dywersyfikując portfel. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu finansowania projektów ekologicznych w portfelu ogółem. Udział ten stanowi ponad połowę nowej sprzedaży. W detalu zwiększamy udział wyżej marżowych kredytów gotówkowych, a ograniczamy udział kredytów hipotecznych" - powiedział dyrektor.

Bank podał w komunikacie, że pomimo niestandardowej sytuacji skutecznie realizuje swoją działalność ekologiczną, w tym inicjatywy wspierające realizację rządowego Programu "Czyste Powietrze". W I kwartale zawarto kolejne porozumienia z samorządami gminnymi dotyczące współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, dzięki którym mieszkańcy gmin uzyskali preferencje w dostępie do pożyczek na realizację proekologicznych zadań inwestycyjnych, w szczególności wymianę pieców. W marcu Bank Ochrony Środowiska oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii rozpoczęły współpracę, której celem jest wspieranie inwestycji umożliwiających instalowanie odnawialnych źródeł energii na terenie szkół administrowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Koszty ryzyka wyniosły 88 pb na koniec I kw. wobec 84 pb rok wcześniej.

"Portfel kredytowy nam rośnie, odzwierciedla się to w koszcie rezerw. Bank stosuje ostrożnościowe podejście do ryzyka" - zaznaczył Vytlacil.

Jak poinformował dyrektor, w I kw. 2020 r. koszty finansowania spadły w kluczowych segmentach - w depozytach terminowych i bieżących były niższe o ok. 7 pkt proc. r/r.

"Spodziewamy się, że trend obniżania kosztowości tej strony bilansu będzie kontynuowany, również w związku z obniżką stóp procentowych, co przełoży się na wynik" - powiedział Vytlacil.

BOŚ Bank, podobnie jak inne banki w związku z pandemią COVID-19 umożliwił swoim klientom zawieszenie spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 miesiące.

"Odnotowaliśmy wnioski naszych klientów - ponad 3260 sztuk kredytów - tylu klientów zwróciło się do banku i ci klienci tymi wakacjami zostali objęci na łączną kwotę przesunięcia rat kapitałowych o 56 mln zł" - powiedział prezes.

Bank podał w raporcie, iż szacuje, że wyrok tzw. małego TSUE w przyszłych kwartałach może spowodować wzrost roszczeń konsumentów o zwrot części kosztów z tytułu wcześniejszych spłat kredytów oraz związany z tym wzrost liczby postępowań sądowych. Bank utworzył w ciężar I kwartału 2020 roku rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 1,2 mln zł.

"Wzrost kosztów wynikający z utworzenia rezerw z tytułu wyroków TSUE w zakresie portfela kredytów walutowych oraz w sprawie uprawnienia konsumenta do obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kwoty należnej na podstawie umowy o kredyt w łącznej kwocie 4,5 mln zł, został zbilansowany poprawą wyników w obszarze biznesowym" - podano w komunikacie.

Ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 99,76 mln zł i były niższe o 11,1 mln zł, tj. o 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie na skutek niższej składki na BFG.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.