Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zakładający przyznanie pracownikom służby zdrowia, mającym kontakt z zakażonymi czasowego dodatku do wynagrodzenia i dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z projektem pracownikom służby zdrowia, mającym bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem, przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego i dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych, a także 7-dniowy urlop płatny po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracownicy placówek medycznych narażeni na kontakt z zakażonymi mieliby także obowiązek przeprowadzania cotygodniowych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2. Projekt zakłada utworzenie Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, z którego sfinansowano by zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 czy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia. Środki funduszu pochodziłyby m.in. z programu UE Coronavirus Response Investment Initiative.

Kierujący podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej mieliby obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej.

Projekt zakłada finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego bezpośredni kontakt z zarażonymi z budżetu państwa.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia regulacji nie jest możliwe". Szacunkowy miesięczny koszt wypłaty dodatku do wynagrodzenia wyniósłby ok. 83 mln zł (bez kosztu składek finansowanych przez pracodawcę). Przyjmując, że składka płacona przez pracodawcę wynosi ok. 20% wynagrodzenia brutto, podwyższenie wynagrodzeń o łączną kwotę 83 mln zł oznaczałby dodatkowy koszt związany z koniecznością pokrycia składek w kwocie ok. 17 mln zł.

Miesięczny koszt finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wyniósłby blisko 438 mln zł.

W zakresie kosztów ponoszonych w związku z projektowanym obowiązkiem badań na obecność wirusa, przy założeniu, że w placówkach ochrony zdrowia zawód medyczny wykonuje 360 tys. osób (dane CSIOZ, stan na 31.12.2018) oraz że koszt wykonania badania wynosi 280 zł (dane NFZ), miesięczny koszt projektowanej regulacji wyniesie ok. 403 mln zł.

Teraz projekt trafi do Sejmu jako inicjatywa senacka

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Czytaj teraz

Przydatne linki

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem