Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska proponuje wspieranie turystyki poprzez wprowadzenie bonów i voucherów, elastyczność w zakresie korzystania z różnych form usług turystycznych oraz zapowiada utworzenie platformy, łączącej przedsiębiorstwa oferujące usługi w tym zakresie i potencjalnych klientów, wynika z dokumentu "Turystyka i transport w 2020 r. i później".

Jego adresatami są Parlament Europejski, Rada Europejska, Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Turystyka generuje (bezpośrednio, ale też w powiązaniu z innymi sektorami) blisko 10% PKB krajów unijnych. W trakcie przeciętnego sezonu letniego (czerwiec-sierpień) mieszkańcy UE odbywają 385 mln podróży turystycznych i wydają średnio 190 mld euro.

Komisja zaznacza, że aby dokonywać łagodzenia obostrzeń i stymulować rozwój turystyki, (która najbardziej znacząco odczuwa skutki epidemii) należy opracować plany działań na poziomie unijnym i poziomach krajowych, począwszy od przedsiębiorstw przewoźników i innych segmentów sektora. Chodzi o to, by w zależności od sytuacji epidemiologicznej działania mogły być podejmowane szybko i sposób skoordynowany.

Dlatego też Komisja Europejska proponuje wprowadzanie bonów i voucherów dla pasażerów i podróżnych.

"Przewoźnicy i operatorzy podróży powinni stosować wspólne podejście, dając pasażerom i podróżującym atrakcyjny i niezawodny wybór między zwrotem gotówki, zgodnie z ich prawami wynikającymi z prawa UE, a skorzystaniem z bonu" - zaznacza Komisja.

Bony powinny być chronione przed niewypłacalnością emitenta i podlegać zwrotowi maksymalnie po upływie jednego roku, jeśli nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie, aby uczynić je atrakcyjnymi, powinny zapewniać elastyczność w zakresie korzystania z usług, a także możliwości zmian charakteru usługi.

Komisja zapowiedziała, że wezwie touroperatorów do składania deklaracji, dotyczących uruchomienia systemu bonów, a także przygotuje specjalną platformę internetową, by umożliwić kontakt przedsiębiorstwom, występującym z ofertą turystyczną i potencjalnym klientom. Zobowiązała się także do promowania turystyki nadmorskiej i agroturystyki.

W ocenie Komisji, aby wesprzeć regiony najbardziej dotknięte kryzysem, państwa członkowskie powinny opracować kompleksowe strategie naprawcze dla tych regionów, w oparciu o istniejące inteligentne specjalizacje i strategie terytorialne w ramach polityki spójności.

"Takie strategie powinny, po pierwsze, wspierać firmy z branży turystycznej i powiązanych usług w wznowieniu działalności poprzez lepszy dostęp do finansowania. Należy to połączyć ze środkami promującymi cyfryzację, zrównoważony rozwój i inwestycje w umiejętności [?] w celu promowania zrównoważonej turystyki i mobilności, a także dywersyfikację gospodarczą w celu budowania odporności na wstrząsy zewnętrzne" - zaznaczyła Komisja.

Zaleca także promowanie turystyki lokalnej krajowej i wewnątrzunijnej. Jak podała KE, 266 mln Europejczyków (62% populacji) odbywa co najmniej jedną prywatną wycieczkę rekreacyjną rocznie, a 78% Europejczyków spędza wakacje we własnym kraju lub innym kraju UE.

Dlatego - zdaniem Komisji - "należy skierować obecne fundusze spójności na inwestycje przywracające zaufanie turystów, takie jak zarządzanie przestrzeniami publicznymi i wdrażanie protokołów BHP". Zobowiązała się, że dołoży starań, by kolejne programy spójności w większym stopniu dotyczyły wsparcia dla regionów silnie zależnych od turystyki.

W wyniku ograniczeń w podróży spowodowanych pandemią, spadek w sektorze turystyki w I kwartale 2020 r. wyniósł - według szacunków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - od 45% do 70%, w zależności od czasu trwania kryzysu i tempa powrotu do stanu sprzed pandemii.

Przedsiębiorstwa turystyczne stoją w obliczu ostrego kryzysu płynności. Według szacunków branży, straty w dochodach na poziomie UE sięgnęły 50% w przypadku hoteli i restauracji, 85% w przypadku organizatorów wycieczek i biur podróży, 85% w przypadku kolei dalekobieżnych i 90% w przypadku linii lotniczych. W branży turystycznej w UE odnotowano zmniejszenie liczby rezerwacji o 60-90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.