Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd spółki PCC Exol rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 26,2 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Master Pharm odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 22,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 58,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Alumetal odnotował 11,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd spółki PCC Rokita rekomenduje przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 105,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rada nadzorcza Selenu FM podjęła powołała do zarządu Marka Tomanka i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych (COO), podała spółka.

Rada nadzorcza Unibepu powołała skład zarządu VI kadencji trwającej 3 lata i powołała w jego skład Leszka Marka Gołąbieckiego (prezes), Sławomira Kiszyckiego (wiceprezes), Krzysztof Mikołajczyka (wiceprezes), podała spółka.

Varsav Game Studios wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie projektu o całkowitej wartości 5,21 mln zł, podała spółka.

Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 6,9 mln zł z zysku netto za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na każdą akcję, podała spółka.

Infoscan wyemitował kolejne dwie transze obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł.

PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, co umożliwi spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podało PKP Cargo.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) i PGE Energia Odnawialna - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, na podstawie której powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole, podały spółki.

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego do pl. Rodła" w Szczecinie za 141,8 mln zł netto (174,4 mln zł brutto), podała spółka.

Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka.

Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast, która zajmuje się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych w całej Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 7 mln zł, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec.

Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r. i na wyższą sprzedaż sprzętu, usług i reklam w następnych miesiącach wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Zarządca PBG w restrukturyzacji zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu, podała spółka.

Alior Bank wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Związkiem Banków Polskich (ZBP) pracuje nad uruchomieniem specjalnych linii kredytowych na wymianę przestarzałych pieców, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz zakup fotowoltaiki w ramach programu "Czyste Powietrze", podał bank. Kapitał z tytułu udzielonych kredytów będzie następnie częściowo spłacony z dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przychylając się do stanowiska zarządu Unified Factory oraz obligatariuszy, podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu układowym, podała spółka.

Wartość rynku hurtu aptecznego wzrosła o 16,1% r/r do 9,68 mld zł w I kw. 2020 r. W całym roku dynamika powinna utrzymać się na dodatnim poziomie, ocenił prezes Neuki Piotr Sucharski.

Rada nadzorcza spółki Develia powierzyła Pawłowi Ruszczakowi, dotychczas pełniącemu funkcję członka zarządu ds. finansowych, tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja 2020 r. do czasu powołania prezesa zarządu, podała spółka.

Wielkość wsparcia przekazanego firmom przez Bank Pekao w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 900 mln zł, poinformował ISBnews.TV p.o. prezesa banku Leszek Skiba. Podobnie jak inne instytucje finansowe, bank zaangażował się w pomoc w walce z koronawirusem na kilku poziomach.

KGHM Polska Miedź nie widzi zagrożeń, jeśli chodzi o popyt na swoją produkcję, poinformował wiceprezes Paweł Gruza.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów z Grupy Arctic Paper spadnie do ok. 70% w II kwartale 2020 roku z rekordowych 97% w I kwartale br., zapowiedział prezes Michał Jarczyński. III kwartał powinien już jednak być pod tym względem lepszy.

DeeZee z Grupy CCC otwiera sklepy online na czterech nowych rynkach zagranicznych: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji oraz Rumunii, podała spółka. Dotychczas, poza rodzimym rynkiem, marka DeeZee posiadała sklep online na Ukrainie (deezee.com.ua) i platformę deezee.eu z możliwością dystrybucji na rynki europejskie.

KGHM Polska Miedź nie widzi dziś potrzeby obniżania zaplanowanych na ten rok krajowych nakładów inwestycyjnych, jednak jest gotowy reagować w razie potrzeby, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Adam Bugajczuk.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą około 50 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Część projektów o wartości ok. 10 mln zł została przesunięta na 2021 rok.

KGHM Polska Miedź nie widzi potrzeby aktualizacji prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, ani produkcji srebra w Polsce, poinformowali członkowie zarządu. Perspektywy produkcji w KGHM International są analizowane.

Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence w spółce Tauron Ciepło, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Ronson Development nie zmienia polityki dywidendowej z powodu pandemii, poinformował prezes Boaz Haim.

Sprzedaż mieszkań być może czasowo spowolni, ale w dłuższym terminie nie ma co liczyć na spadek cen, ocenia zarząd Ronson Development.

Bank Handlowy nie zmienia rekomendacji na czerwcowe walne zgromadzenie dotyczącej pozostawienia zysku netto za 2019 rok niepodzielonego. Bank chciałby jednak jesienią tego roku powrócić do rozmów z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) o możliwości wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Tauron Wytwarzanie podpisał z pracownikami porozumienie w sprawie redukcji czasu pracy do 90% wymiaru i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzeń, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i planuje podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec.

Zmianie rynków notowań Photon Energy na rynki główne giełd w Warszawie i Pradze z rynków alternatywnych nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Photon Energy ma zapewnione środki do rozwoju w najbliższych latach, podała spółka.

Data premiery gry "Climbros" na platformę Nintendo Switch została wyznaczona na 29 maja, podało Art Games Studio. Wydawcą gry będzie spółka Ultimate Games.

Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy w Pradze odpowiednio z NewConnect oraz praskiego rynku alternatywnego, podała spółka. Docelowo chce być też notowany na giełdzie we Frankfurcie.

Pomimo bardzo wymagającej sytuacji rynkowej, rafineria Grupy Lotos w Gdańsku pracowała praktycznie przy maksymalnym (98%) wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych w kwietniu 2020 roku, podała spółka.

SimFabric rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie, podała spółka. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric.

QubicGames pozyskał licencję od Gajin Games Inc.na wydanie serii 7 gier z konsoli Nintendo Wii "BIT.TRIP" na platformy Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Na podstawie umowy spółka przygotuje oraz wprowadzi do dystrybucji na platformach Nintendo Switch i Microsoft Xbox One wersje gier: "BIT.TRIP BEAT", "BIT.TRIP CORE", "BIT.TRIP VOID", "BIT.TRIP RUNNER", "BIT.TRIP FATE", "BIT.TRIP FLUX" oraz "BIT.TRIP Presents... Runner2".

Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) informację o złożeniu przez Siemens Energy do PSE wezwania do zapłaty łącznej kwoty ok. 6 mln zł z tytuł nieuregulowanych przez Elektrobudowę zobowiązań finansowych na rzecz Siemens jako podwykonawcy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego na rzecz PSE pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV Konin", podała spółka.

THC SICAV-RAIF S.A. (działający w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) - należący do Grzegorza Jana Bielowickiego - ogłosił wezwanie na 38 260 605 akcji Radpolu, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 1,32 zł na akcję, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Arctic Paper odnotował 54,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik odstąpił od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych, od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym, obejmuje ok. 34% sklepów własnych, podała spółka.

W przypadku realizacji pesymistycznego scenariusza rozwoju negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, skonsolidowane przychody Ulma Construccion Polska mogą być niższe o 20% r/r w I półroczu z negatywną perspektywą do końca roku, podała spółka.

Vantage Development prognozuje osiągnięcie 40-45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszowi dominującemu w 2020 r., podała spółka.

Develia planuje przesunięcie wprowadzenia części projektów do oferty oraz rozpoczęcia budów z II kwartału 2020 r. na drugą połowę roku, podała spółka.

Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 680,8 mln zł na koniec kwietnia br., z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka.

Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Develia odnotowała 65,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 108,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 15,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Development odnotował 29,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Erbud zgromadziła rekordowy portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł na koniec marca br., z czego 1 495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023), podała spółka. Zarząd spodziewa się podobnych r/r przychodów i wyników finansowych w 2020 r.

Cyfrowy Polsat odnotował 182,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 291,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SimFabric podjął "wewnętrznie" decyzję o przygotowaniu dokumentów i mapy drogowej niezbędnej do procesu przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformowała ISBtech prezes Julia Natalia Leszczyńska.

Erbud odnotował 0,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 49,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 36,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedłużająca się pandemia koronawirusa może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Gobarto oraz opóźnić pewne procesy inwestycyjne, poinformował prezes Marcin Śliwiński. Kolejne tygodnie, wskutek przedłużającej się pandemii, mogą przynieść pogorszenie wyników w segmentach Mięso i wędliny oraz Trzoda chlewna, podała spółka.

Gobarto odnotowało 6,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia oczekuje wzrostu wyniku EBITDA w 2020 roku segmentach OZE i Wydobycia, podała spółka w prezentacji. W segmencie Sprzedaży oczekiwana jest normalizacja wyniku, zaś w segmentach Wytwarzania i Dystrybucji jego spadek w skali roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem