Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec 2019 - marzec 2020) wobec 20,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny za 9 miesięcy r.obr. wyniósł 17,75 mln zł wobec 25,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,83 mln zł w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wobec 83,92 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły po trzech kwartałach roku obrotowego 47,9 mln zł, natomiast przychody pozyskiwane z opłaty zmiennej sięgnęły 13,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld zł. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld zł, podano w komunikacie.

Według stanu na 31 marca 2020 r., Skarbiec TFI zarządzało 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami i 7 funduszami dedykowanymi.

W samym III kw. r.obr. (styczeń-marzec 2020) skonsolidowany zysk netto Skarbiec Holding wyniósł 1,59 mln zł wobec 13,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 16,33 mln zł wobec 39,79 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2020 roku, a szczególnie dwa jego ostatnie miesiące stały pod znakiem nieznanych dotąd wyzwań, które pojawiły w całej światowej gospodarce w związku z pandemią koronawirusa. Wydarzenia te miały niebagatelny wpływ na wyniki osiągane przez szereg firm, w tym z obszaru sektora finansowego" - powiedziała prezes Skarbiec Holding Anna Milewska, cytowana w komunikacie.

"Dziś wiele wskazuje na to, że sytuacja poprawia się. Po masowych wypłatach środków z TFI, klienci zaczęli w kwietniu wracać do funduszy. Inwestorzy zakładają, że lokując środki średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa ona jeszcze pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować" - dodała prezes.

Jak zaznacza Milewska, zespół zarządzających Skarbiec TFI aktywnie pracuje nad tym, aby tworzyć odpowiednio skonstruowane strategie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku.

"Dodatnie stopy zwrotu w I kwartale bieżącego roku kalendarzowego zanotowały w segmencie dłużnym Skarbiec Obligacja i Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji. W segmencie funduszy alternatywnych wysoką kwartalną stopą zwrotu wyróżniał się fundusz Skarbiec Market Neutral, który wypracował stopę zwrotu w wysokości 7,25%. Pozytywne stopy zwrotu z tego segmentu zanotowały też fundusze Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ, Magna FIZ oraz MultiAsset FIZ. Dobrze radziły sobie - w porównaniu z konkurencją - fundusze udziałowe i mieszane. Na 15 funduszy zaliczanych do tej grupy, aż 8 znalazło się w pierwszych, a kolejne 3 w drugich kwartylach swoich grup porównawczych" - czytamy w komunikacie.

Klienci korzystający z usług Skarbiec TFI coraz częściej sięgają też po alternatywne rozwiązania inwestycyjne - rosną bowiem aktywa portfeli asset management Towarzystwa. Na koniec kwietnia ich wartość przekroczyła 850 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 350 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r., podano także w materiale.

Na koniec kwietnia łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała 3,7 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 11,08 mln zł wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem