Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,94 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 7,88 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,5 mln zł rok wcześniej.

"Dominującymi czynnikami, które poprzez swój wpływ na wartość aktywów pod zarządzaniem, a w konsekwencji na wartość przychodów z zarządzania, mogą mieć znaczący wpływ na generowane wyniki przez GK PEM w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału są m.in. : 1) epidemia koronowirusa COVID-19 oraz rosnącą niepewność, dotyczącą skutków obecnej epidemii [...] 2) Zmiany w zakresie zasad naliczania wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. wprowadzone we wrześniu 2019 r. Po zmianach wynagrodzenie stałe za zarządzanie MCI.TechVentures 1.0. przypadające na certyfikaty inwestycyjne serii O i następnych (certyfikaty będące w posiadaniu głównie uczestników niezwiązanych z MCI Capital S.A.) jest pobierane wyłącznie wówczas, kiedy stopa zwrotu MCI.TechVentures 1.0. dla danej serii certyfikatów inwestycyjnych za dany okres, również po pobraniu wynagrodzenia stałego, jest dodatnia. Średnia stopa zwrotu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. w I kw. 2020 r. była ujemna (wynosiła -7,16%), co spowodowało brak pobrania wynagrodzenia stałego od ww. serii certyfikatów. Zmiana ta wpłynęła na obniżenie wynagrodzenia stałego pobranego przez Grupę PEM za I kwartał 2020 r. łącznie o ok. 4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Według spółki, utrzymywanie się ujemnej stopy zwrotu na ww. seriach certyfikatów może przyczynić się do istotnego obniżenia przychodów za zarządzanie w kolejnych kwartałach. Jednocześnie brak pobrania wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem od wskazanych wyżej serii certyfikatów, powoduje również brak ponoszenia kosztów opłat dystrybucyjnych od tych serii (łącznej w I kwartale 2020 r. nie pobrano z tego tytuły opłat w kwocie 1,3 mln zł), co częściowo ogranicza negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PEM.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,12 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem