Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - spółka Energi i Enei realizująca projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1 027 mln zł, podały spółki. Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto Energi o 443 mln zł, a Enei - o ok. 500,9 mln zł.

"Spółka poinformowała, że powyższe odpisy są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu opartego o technologię węglową" - czytamy w komunikacie.

Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji do 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energi.

"Szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -453 mln zł. W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy dalej.

Z kolei szacowana wartość odpisu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei wyniesie ok. 455,3 mln zł za rok 2019 i ok. 435,2 mln zł w jej skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

Ponadto, Enea podjęła również w tym samym dniu decyzję o dokonaniu odpisu udzielonych Elektrowni Ostrołęka pożyczek, wraz z odsetkami, w łącznej kwocie ok. 65,8 mln zł.

"Szacowany wpływ ww. odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego spółki za 2019 rok wyniesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego GK Enea za rok 2019" - podano także.

PKN Orlen - posiadający 80% w kapitale zakładowym Energi - podał wczoraj, że uważa, że konieczna jest zmiana przedmiotu realizacji inwestycji obejmującej budowę energetycznego bloku węglowego realizowaną przez spółkę Elektrownia Ostrołęka i jest zainteresowany projektem w Ostrołęce wyłącznie w technologii gazowej.

13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C. W maju spółki podjęły decyzję o przedłużeniu okresu analiz dotyczących dalszych działań w tym projekcie o około miesiąc.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.