Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Dalszą redukcję zatrudnienia planuje obecnie 8% przedsiębiorców, wynika z IV fali badania kondycji przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W porównaniu do deklaracji z końca kwietnia odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia spadł o 4 pkt proc., zaś w porównaniu do deklaracji z końca marca - o 20 pkt. proc. Z kolei obniżenie wynagrodzeń pracowników planuje 21%, przy czym 19% zamierza obciąć pensje całej załogi, a 2% ograniczy się do kadry zarządzającej.

Odsetek firm deklarujących utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia wzrósł o 12 pkt proc. Jednocześnie z 2% na koniec marca do 7% na początku maja wzrósł odsetek firm, które deklarują zwiększenie liczby pracowników, podano także.

"Wejście w etap odmrażania gospodarki zmienia sytuację na rynku pracy. Po dotychczasowym wyraźnym zahamowaniu zaczynamy obserwować systematyczny spadek odsetka firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia. W końcu marca takich przedsiębiorstw było 28%, teraz jest ich 8%. Równie istotną kwestią jest ograniczona skłonność pracodawców do obniżania wynagrodzeń. 66% planuje bowiem utrzymanie ich obecnego poziomu. To wynik o 30 pkt proc. wyższy niż pod koniec marca. Niestety wśród małych firm ten odsetek wzrósł o 10 pkt proc, co może świadczyć o rosnących różnicach w odporności na kryzys" - powiedział zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie.

Na początku maja odsetek firm doświadczających spadku sprzedaży zmalał z 67% do 49%, czyli o 18 pkt proc. w porównaniu z końcem kwietnia, co oznacza zahamowanie dotychczasowego trendu wzrostowego. Na taki obraz wpłynęła przede wszystkim poprawa sytuacji mikro- oraz małych firm, wśród których odsetek firm ze spadkiem sprzedaży w stosunku do danych z końca marca zmniejszył się odpowiednio o 28 pkt proc. oraz o 9 pkt proc.

Zróżnicowana sytuacja występuje w obszarze zamówień, gdzie 41% przedsiębiorstw doświadczyło spadku w porównaniu do ilości z połowy kwietnia, tyle samo nie odnotowało zmian, a 13% zanotowało wzrost. Najbardziej wyraźne ożywienie wystąpiło w handlu i usługach, gdzie odpowiednio 17% oraz 15% firm odnotowało wzrost liczby nowych zamówień, wskazano również.

Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42% firm ocenia swoją płynność jako dostateczną, by przetrwać powyżej 3 miesięcy, tyle samo deklaruje zdolność przetrwania przez maksymalnie 3 miesiące, zaś 9% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. O skorzystanie z co najmniej jednego instrumentu tarczy antykryzysowej lub tarczy finansowej ubiegało się 61% przedsiębiorstw, najczęściej mikro- i małe, odpowiednio 80% oraz 76%.

"Wytrzymałość w warunkach kryzysowych mniejszych podmiotów jest ograniczona i to się potwierdza. Istotną rolę w ratowaniu będących w najtrudniejszym położeniu odgrywa wsparcie w ramach tarcz antykryzysowej i finansowej. W badaniach ujawnił się fakt, że aż 89% firm oceniających swoje zasoby finansowe jako niedostateczne, by funkcjonować choćby miesiąc, skorzystało z rządowego wsparcia. Wśród firm zdolnych przetrwać przez miesiąc wskaźnik korzystających wynosi niemal 76%, zaś wśród zdolnych do funkcjonowania dłużej niż kwartał nieco ponad 45%. Nasze badania pokazują, że wsparcie finansowe w czasach kryzysu najchętniej jest podejmowane w grupach firm o najmniejszych zapasach finansowych. To dobry sygnał, bo pokazuje, że pieniądze na ratowanie polskiej gospodarki są wycelowane tam, gdzie znajdują się największe potrzeby" - podkreślił dyrektor PIE Piotr Arak.

Trudności w regulowaniu własnych zobowiązań dotyka 25% firm, zaś 74% nie zgłasza takich trudności. W porównaniu z deklaracjami sprzed miesiąca odsetek firm doświadczających zatorów płatniczych wzrósł o 2 pkt proc. W najmniejszym stopniu tymi trudnościami dotknięci są właściciele dużych firm (22%). Istotnym problemem jest to, że w przypadku 33% firm nieopłacone faktury stanowią od 25% do 50% wszystkich ich należności wobec kontrahentów i w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia nastąpił wzrost o 7 pkt proc. Duża część przedsiębiorstw (43%) przyznaje, że ma trudności z egzekwowaniem należności od kontrahentów, podsumowano.

Badanie PIE oraz PFR przeprowadzone przez IBRiS w dniach 12-14 maja 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 405 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.