Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - ZUE odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,16 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,32 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 194,83 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2020 roku grupa ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 152 324 tys. zł (spadek r/r o 22%). Na poziomie jednostkowym ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 143 712 tys. zł (spadek r/r o 24%). Wynik na działalności operacyjnej grupy ZUE w omawianym okresie zanotował poprawę r/r z wartości -738 tys. zł do -163 tys. zł, natomiast wynik ZUE wzrósł z wartości -351 tys. zł w I kw. 2019 r. do 347 tys. zł. Wynik netto grupy ZUE za badany okres wzrósł r/r z wartości -908 tys. zł w I kw. 2019 r. do -802 tys. zł. Natomiast wynik netto ZUE uległ zwiększeniu r/r z -338 tys. zł do wartości -11 tys. zł w omawianym okresie, podała spółka w raporcie.

"Grupa ZUE generuje przychody głównie z realizowanych przez ZUE kontraktów budowlanych. W I kw. 2020 r. 93% przychodów grupy pochodziło z tego segmentu. Spółka realizuje obecnie głównie kontrakty kolejowe pozyskane od 2016 roku. ZUE pozyskuje również i realizuje kontrakty miejskie - głównie z zakresu infrastruktury tramwajowej. Spółka rozbudowuje portfel zamówień o zlecenia zarówno z rynku kolejowego jak i miejskiego. Od początku 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie. Wśród obecnie realizowanych zadań przez spółkę są również kontrakty kolejowe pozyskane na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017 charakteryzujące się niską marżowością ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od spółki wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji kontraktów. Spółka składa roszczenia kontraktowe na zadaniach kolejowych w celu zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia na tych kontraktach w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy ryzyk. Niemniej jednak zwiększa się udział w przychodach kontraktów kolejowych i miejskich pozyskanych m.in. w roku 2019 i później, których planowane marże są dla spółki zadowalające" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,01 mln zł wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 996,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem