Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Idea Bank ma pełną zdolność do 100-proc. absorpcji obniżek stóp procentowych dzięki potencjałowi do dalszej redukcji oprocentowania depozytów, poinformował prezes Jerzy Pruski. Idea Bank ma stać się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw i MSP i temu służą prowadzone obecnie prace nad rozwojem kanałów cyfrowych i ofertą.

"Idea Bank ma pełną zdolność do 100-procentowej absorpcji obniżek stóp procentowych tak, aby stabilizować wynik finansowy. Jesteśmy pewni, że uda nam się zneutralizować wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach" - powiedział Pruski podczas wideokonferencji.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 25% r/r do 134 mln zł w I kw. Koszty odsetkowe spadły i 46% w skali roku do 76 mln zł.

Bank wskazał, że stabilny wynik z tytułu odsetek, pomimo znaczącego ograniczenia aktywów pracujących salda bilansowego został osiągnięty dzięki aktywnemu dostosowaniu wielkości bazy depozytowej i spadkowi kosztów odsetkowych.

Saldo depozytów klientów grupy spadło o 4% w skali kwartału i o 20% r/r do 13 mld zł na koniec marca.

Idea Bank odnotował 1,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 83,13 mln zł straty rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że wynik skorygowany o istotne zdarzenia jednorazowe wyniósłby 23,3 mln zł w I kw. 2020 r. wobec -61 mln zł rok wcześniej.

"Wynik za I kwartał wyniósł 1,7 mln zł, ale pierwszy kwartał jest obciążony wieloma wydarzeniami o charakterze jednorazowym. Po eliminacji zdarzeń jednorazowych osiągnęlibyśmy zysk na poziomie ponad 23 mln zł. [?] W normalnych warunkach bank kończyłby rok 2020 bardzo solidnym zyskiem, który pozwoliłby na zwiększenie konkurencyjności i lepszą pozycję banku w sektorze" - zaznaczył Pruski.

Bank wyjaśnił, że zdarzenia jednorazowe obciążające wynik kwartału na kwotę 21,6 mln zł wynikają z obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), oczekiwanych kosztów ryzyka w związku z COVID-19 oraz zmiany wycen pozycji bilansowych w wyniku istotnych niestabilności kursów walut i stóp rynkowych.

Ostrożnościowe odpisy kredytowe z uwagi na COVID-1 wyniosły 9,6 mln zł w I kw.

"W pierwszym kwartale antycypujemy ryzyko, które może się wydarzyć w kolejnych kwartałach. Ponad 22 mln zł jest związane ze zdarzeniami jednorazowymi" - zaznaczył prezes.

Bank podał, że stabilne, niższe koszty działania w I kw. są efektem zmian restrukturyzacyjnych rozpoczętych w II kwartale 2019 roku, szczególnie w obszarze kosztów osobowych.

Koszty działania wyniosły 76 mln zł wobec 109 mln zł rok wcześniej, zaś bazowe koszty działania (z wyłączeniem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podatku od aktywów, rezerwy restrukturyzacyjnej i spisania należności z tyt. podatku VAT) wyniosły 58 mln zł w I kw. wobec 99 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik C/I wyniósł 50% w I kw., zaś bazowy wskaźnik wyniósł 38% w I kw. br.

Prezes poinformował, że Idea Bank obecnie pracuje nad strategią, której celem jest, by Idea Bank stał się bankiem pierwszego wyboru dla mikroprzedsiębiorstw.

"Doszliśmy do wniosku, że ten okres, który jest bardzo ryzykowny dla gospodarki, zdrowia Polaków, bank wykoszysta na to, żeby zrobić drugi etap otwarcia po transformacji kosztowej, którą rozpoczęliśmy w II połowie 2019 roku. Właściwie zrealizowaliśmy większość zakładanych oszczędności 100 mln zł rocznie" - powiedział Pruski.

Podkreślił, że wynik finansowy - tak dobry w ostatnich czterech kwartałach - został również zapewniony dzięki temu, że koszty depozytów spadły w podobnej wielkości tj. ok. 100 mln zł.

"Po transformacji kosztowej będziemy chcieli zrobić drugi etap. Będzie on związany z dwoma podstawowymi filarami. Pierwszy będzie miał charakter technologiczny. Chcemy wzmocnić rozwój kanałów cyfrowych w kontaktach między bankiem, a klientem, orientując się na sektor mikroprzedsiębiorstw i dotykając również - tam, gdzie to będzie możliwe - sektora MŚP. Będziemy to wzmacniali poprzez automatyzację procesów" - wyjaśnił.

W docelowym modelu Idea Bank - to jest aspiracja banku - ma się stać bankiem pierwszego wyboru dla klientów sektora mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

"To wydaje się niezbędne do tego, żebyśmy mogli nadal zmieniać w pozytywny sposób wizerunek banku. To ma być bank zdigitalizowany. Będziemy chcieli zapewnić mikroprzedsiębiorcom najbardziej kompleksową ofertę, która będzie oparta na pełnej obsłudze mobilnej i internetowej w różnych zakresach. Sądzimy, że stworzymy najlepszą aplikacje mobilną dla mikroprzedsiębiorców z nową propozycją biznesową i technologiczną" - powiedział Pruski.

Prezes poinformował, że po ustaniu pandemii Idea Bank chce, aby ok. 40% jego pracowników korzystało z pracy zdalnej każdego dnia w trybie zmiennym (praca wykonywana częściowo z biura, a częściowo zdalnie), a zmniejszenie liczby pracowników w biurach pozwoli na dodatkowe oszczędności kosztowe nieprzewidziane wcześniej w planie restrukturyzacji.

"Mamy tak dobre doświadczenia związane z efektywnością pracy zdalnej, że bank jako rozwiązanie docelowe przyjął, iż jak sytuacja wróci do normalności, zmniejszymy udział pracowników w biurach o 40%. W czasie pandemii utrzymaliśmy wszystkie 27 oddziałów dla naszych klientów, one cały czas są otwarte, zapewniliśmy jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne dla pracowników. Pracą zdalną objętych jest ok. 80% pracowników banku. Wyłączając sieć sprzedaży, na pracy zdalnej przebywa 92% pracowników centrali. Efektywność na pewno nie spadła, a w wielu obszarach wzrosła" - zaznaczył Pruski.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem