Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,78 mld zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mld zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,08 mld zł wobec 2,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując na wstępne dane.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,21 mld zł wobec 1,43 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,76 mld zł wobec 14,34 mld zł rok wcześniej.

Zmiany danych za I kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka.

"Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

 • niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 20% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) o 40% w porównaniu do I kwartału 2019 r.;
 • dokonanie odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku trwałego w segmencie w kwocie około -758 mln zł;
 • wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii w relacji do I kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

 • niższe o 11% notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 4% r/r;
 • istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;
 • niższa o 2,9% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.;
 • wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +255 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +37 mln zł w I kwartale 2019 r.;
 • wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +819 mln zł (w I kwartale 2019 r.: +179 mln zł);
 • wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie.

3. W segmencie Dystrybucja:

 • niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.;
 • wyższa średnia temperatura w I kwartale 2020 r. o 1,2 °C r/r;
 • saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +16 mln zł w I kwartale 2020 r. wobec -131 mln zł rok wcześniej - decyzją prezesa URE z 23 grudnia 2019 r. została zatwierdzona nowa instrukcja tzw. IRiESD, wprowadzająca zmiany do systemu bilansowania handlowego w dystrybucji gazu ziemnego; wprowadzenie nowych zasad nastąpiło 1 stycznia 2020 r.; zmiany objęły m.in. wprowadzenie rocznego okresu rozliczeń różnicy między alokacjami rozliczeniowymi a usługą dystrybucyjną, z uwzględnieniem średniorocznej ceny gazu na TGE.

4. W segmencie Wytwarzanie:

 • niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 2% r/r na skutek wzrostu średniej temperatury w I kwartale 2020 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła;
 • niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 3% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży i wyższych notowaniach cen energii elektrycznej;
 • niższe r/r koszty węgla do produkcji" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2020 roku nastąpi 4 czerwca 2020 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.