Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 34,9 w maju 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne - przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

"W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 34,9, czyli wyższym niż w kwietniu (minus 44,2). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież oraz skóry i wyroby ze skór wyprawionych, najmniej niekorzystnie - producenci wyrobów farmaceutycznych" - czytamy w komunikacie.

"W maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących ('diagnoz') przy odbiciu w zakresie oczekiwań ('prognoz'). Te ostatnie, pozostają jednak zasadniczo na historycznie ujemnych poziomach" - podał Urząd.

W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 38,8. Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie - firmy duże (250 i więcej pracujących), podał też Urząd.

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 33,3, nieco wyższym niż przed miesiącem (minus 39,8).

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 43,4. Tak jak w przypadku handlu hurtowego, jest on nieznacznie wyższy niż w kwietniu (minus 49,5). Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież, obuwie.

W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 39,4. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących).

W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 60,4 w maju. Podmioty gastronomiczne formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 66) niż jednostki prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania (minus 58,5).

W informacji i komunikacji w kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 12. w maju - wyższym niż przed miesiącem (minus 19,4). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki prowadzące działalność wydawniczą (minus 32,8), natomiast zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych oceniają koniunkturę, jako jedyni, nieznacznie pozytywnie (plus 2,4).

W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 18,8 - zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem (minus 18,2). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują bardziej pesymistyczne opinie (minus 25,8) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (minus 11,9).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 maja 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W pytaniach 1, 2, 6 i 7 zaprezentowana jest struktura odpowiedzi (procent odpowiedzi respondentów na dany wariant), a w pozostałych pytaniach - średnia z wartości udzielonych odpowiedzi. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej. W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o "czas przetrwania" firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem